Inkontinens: Lidelsen vi ikke taler om – kan der gøres noget ved!

Tekst: Marianne Nørup, journalist

Foto: Shutterstock

Mange danskere lider af urininkontinens. Men selvom problemet kan mindskes og i nogle tilfælde afhjælpes helt, så er der alt for mange som ikke søger hjælp.

Inkontinens for urin, også kaldet ufrivillig vandladning, er et stort problem for mange, både kvinder og mænd. Nogle drypper i bukserne når de hoster, nyser eller dyrker sport, andre tisser i bukserne fordi deres tissetrang kommer så stærkt og pludseligt at de ikke kan nå på toilettet, og nogle har problemer med at holde sig tørre om natten.

Inkontinens går ud over livskvaliteten, og mennesker med urininkontinens har tendens til at isolere sig socialt og være mindre fysisk aktive, viser undersøgelser.

Ofte kan problemet dog afhjælpes eller fjernes helt. Blandt andet har et opsamlende forskningsstudie fra 2018 vist at træning af bækkenbunden, ofte kaldet knibeøvelser, kan mindske eller helt kurere urininkontinens hos kvinder. I studiet indgik 31 studier og i alt 1.817 kvinder med forskellige former for inkontinens. 35 pct. af de kvinder som trænede bækkenbunden, slap helt af med urininkontinensen, mod blot 6 pct. af kvinderne i kontrolgruppen som ikke trænede. Særligt godt gik det for kvinder med såkaldt stressinkontinens, hvor mere end halvdelen blev helt symptomfri.

Selv de kvinder som trænede, men ikke blev symptomfri, opnåede en væsentlig forbedring af deres tilstand: De rapporterede om færre og mindre lækager, og de oplevede en forbedring af deres livskvalitet.

Bækkenbundstræning virker

Ifølge Ulla Due, fysioterapeut, ph.d. og formand for Dansk Selskab for Urologisk, Gynækologisk og Obstetrisk fysioterapi (DUGOF), viser både forskning og erfaring at bækkenbundstræning har positiv effekt hos mere end halvdelen som træner. Hun gør opmærksom på at der er gode muligheder for at få hjælp til den rette træning i privat praksis eller i kommunen.

– Der er mange specialuddannede fysioterapeuter med specialviden om urininkontinens og bækkenbundsmusklerne som står klar til at hjælpe. Og det er en god investering at få en specialuddannet fysioterapeut til at undersøge om man bruger sine bækkenbundsmuskler rigtigt, for det har vist sig at op mod hver anden kvinde, selv blandt dem som ikke oplever inkontinens, har svært ved at knibe korrekt. Mange kvinder og mænd ved desuden ikke hvor vigtigt det er at få styr på deres bækkenbundsmuskler, fortæller hun.

Ud over at mange ikke er klar over at de kan få hjælp til at komme af med  deres problem, så er inkontinens desværre et stort tabu, og mange føler skam over det. Og det er trist, for ingen kan gøre for at de oplever inkontinens, fortæller fysioterapeuten. En nyere dansk undersøgelse kunne vise at kun én ud af 4  kvinder søger hjælp for deres urininkontinens, og at kvinderne først søger hjælp når de havde svære problemer. Nogle venter mange år før de søger hjælp, og det er mange år med forringet livskvalitet som man ikke havde behøvet at finde sig i, påpeger Ulla Due.

Anden behandling af urininkontinens

Konservativ behandling, dvs. livsstilsændringer og bækkenbundstræning, er altid de første behandlingsvalg, da mere end halvdelen får afhjulpet deres problemer med simple midler.

Man vil altid starte med at regulere væskeindtag og toiletvaner samt afhjælpe evt. forstoppelse, fordi det giver et øget pres på blære og bækkenbund.

Væskeindtag og toiletvaner

  • Regulér væskeindtaget, så det bliver under 2 liter i døgnet (inkl. kaffe, te osv.)
  • Undgå overdrevet væskeindtag om aftenen (det du drikker efter 18, kommer ud om natten)
  • Sørg for regelmæssige vandladninger, gerne hver 3. time i dagtiden og én gang om natten (hvis du er over 50 år)
  • Vandladningsmængden pr. vandladning skal ligge på 3-5 dl.

Undgå forstoppelse

  • Spis sundt og dyrk motion
  • Brug et afføringsmiddel hver aften hvis kost og motion ikke har løst problemet. Et normalt dagligt forbrug af afføringsmidler er ikke skadeligt eller vanedannende, men forstoppelse med megen pressen på toilettet, belaster bækkenbundsmusklerne
  • Tal med lægen hvis forstoppelsen er svær at komme af med

Hjælpemidler

Der findes mange forskellige hjælpemidler på markedet, såsom særlige bind man fx kan bruge i hverdagen eller forbindelse med sport. Se på https://kontinens.org/hjaelpemidler/

Hormonstikpiller til kvinder

Det er vist at hormonstikpiller som sættes op i skeden, kan mindske vandladningstrang, og også øge effekten af bækkenbundstræning hos kvinder som har været i overgangsalderen. Stikpillerne anvendes som regel 2 gange om ugen. Tal med egen læge om dette.

Hjælpemidler til træning

Der findes forskellige hjælpemidler som kan anvendes ved bækkenbundstræning. Nogle har glæde af en app med træningsprogrammer man kan følge. Andre bliver motiveret af at træne med et apparat. Der findes apparater hvor man skal forsøge at knibe mens man får små elektriske impulser via apparatet, og apparater hvor man kan se på en lille skærm om man kniber eller ej.

Fælles for alle hjælpemidler er at de ikke kan kontrollere om man kniber korrekt, så hvis du er i tvivl, er det en god ide at få en undersøgelse af en specialuddannet fysioterapeut.

Operation

Kvinder som er overvejende stressinkontinente, og som ikke har haft effekt af konservativ behandling, kan tilbydes en operation, oftest en såkaldt TVT- operation, hvor et lille bånd syes ind under urinrøret. Operationen har god effekt hos mindst 8 ud af 10 kvinder.

OBS: Ved inkontinens bør der altid foretages en urinundersøgelse hos lægen, og for mænd bør prostatakirtlen undersøges.

Kilde: Kontinens.org m.fl.

Mænd får ekstra gevinst af at træne

Bækkenbundstræning er som nævnt ikke kun forbeholdt kvinder; mænd kan også have stor gavn af træningen, idet de, ligesom kvinder, med alderen i tiltagende grad oplever besvær med at holde på deres urin. Ud over at bækkenbundstræningen kan afhjælpe mænds urininkontinens, har undersøgelser vist at mere end hver tredje mand med rejsningsproblemer får bedre rejsning af at lave knibeøvelser (effekten er dog mindre hvis mændene har neurologiske sygdomme eller er opereret, fx for prostatakræft). Så selvom alder og fysisk form nok har størst betydning for mænds rejsningsevne, kan knibeøvelser også være en mulig løsning.

Du kan se hvordan du træner din bækkenbund her:

Mand, træn din bækkenbund 

Bækkenbundstræning kan øge livskvaliteten

Du kan finde en fysioterapeut med speciale i bækkenbundsproblemer på DUGOF.dk, der er hjemmesiden for Dansk Selskab for Urologisk, Gynækologisk og Obstetrisk Fysioterapi. 

Kilder til denne artikel: Fysio.dk, DUGOF, Kontinens.org, Sundhed.dk. Se videnskabelige kilder på www.krop-fysik.dk

TIP: Du kan læse om inkontinens i forbindelse med sport på www.krop-fysik.dk

Artikler fra Krop+fysiks arkiv opdateres ikke.