Ondt i nakken – igen!

Tekst: Marianne Nørup, kilde: Lars Brunholm Falkenhøj Nielsen

Foto: Shutterstock

At have ondt i nakken er helt almindeligt, men kan ikke desto mindre være både ubehageligt og indgribende. Her bliver du klogere på mulige årsager til tilbagevendende nakkesmerter, og hvad du kan gøre ved dem.

Hvis du har haft nakkesmerter, ved du at det kan påvirke næsten alle aspekter af ens liv. Det kan fx blive svært at sove godt og at bevæge sig frit, så man kan klare sine daglige aktiviteter. Den nedsatte bevægelighed i nakken, som ofte følger nakkesmerterne, kan desuden skabe grobund for hovedpine.

30-50 % af den voksne befolkning oplever nakkesmerter i løbet af et år.

Ifølge tal fra Sundhedsstyrelsen ser det ud til at tallet er stigende. Flere kvinder end mænd rammes, og nakkesmerter er en af de mest almindelige årsager til besøg hos egen læge og fysioterapeut. Det er med andre ord helt almindeligt at have ondt i nakken – og i de allerfleste tilfælde er det også fuldstændig ufarligt.

Nakkesmerter kan opstå akut eller over tid. Eksempler på akutte smerter er et hold i nakken eller smerter efter et slag, en ulykke eller en uventet situation, fx hunden som pludselig stikker af, trækker hårdt i snoren og dermed forårsager et kraftigt ryk i nakken på hundelufteren.

Nakkesmerter som ikke er akutte, opstår typisk gennem længere tids overbelastning. De kan udspringe fra nakkens egne led og strukturer, og selvom smerterne mærkes i nakken, kan de også stamme fra skuldrene eller i enkelte tilfælde brystryggen eller lænden – ja, selv fodskader kan i princippet skabe en kropslig/muskulær ubalance, malalignment, der kan medføre smertefulde spændinger i nakken. Kroppen hænger nemlig uløseligt sammen. I denne artikel kan du blive klogere på de nakke-nære og ikke-akutte problemstillinger. Du kan du læse om andre typer nakkesmerter her og her.

Hvorfor får jeg ondt i nakken?

Nogle af de hyppigste årsager til at vi får ondt i nakken, er at vi bruger kroppen for lidt eller for ensidigt. En række arbejdsrelaterede fysiske faktorer, såsom stor arbejdsbelastning, stillesiddende arbejde og gentagne bevægelser, øger risikoen for nakkesmerter. En af de store syndere kan være arbejdsstillinger. Personer der enten arbejder i stillinger hvor nakken er fastlåst i samme stilling i lang tid, eller har arbejdsopgaver der stresser nakken meget, har forhøjet risiko. Det gælder for eksempel tandlæger, klinikassistenter, frisører og personer med meget stationært skærmarbejde. Det samme gælder mennesker der arbejder med armene over skulderhøjde eller under knæhøjde, hvor man står med foroverbøjet ryg og nakken bøjet bagover – det kunne være maleren der maler lofter, elektrikeren der sætter loftslamper op, eller VVS-installatøren der arbejder med hovedet bagoverbøjet under køkkenvasken.

I fritiden er det ofte brugen af skærme der giver os ondt i nakken. De mange timer med telefonen eller tabletten foran os kan, sammenholdt med alt for lidt bevægelse, give spændinger i nakken. Det omtales ofte som et teenage-problem, men vi voksne er efter alt at dømme ikke meget bedre.

Også sport kan i visse tilfælde udgøre en risiko. Tænk fx på cykelryttere der sidder foroverbøjet med nakken knækket bagover for at kunne kigge fremad – det belaster nakkens strukturer og kan give smerter ved længere ture, og hvis man ikke er vant til at cykle. Svømning, især brystsvømning, og andre motionsformer hvor man bøjer nakken bagover, kan også give ondt i nakken.

Det betyder ikke at man ikke kan have nakkebelastende arbejde eller sport, men at man skal være ekstra opmærksom, blandt andet på at variere sine arbejdsstillinger, holde pauser, nedsætte den samlede belastning på nakke og skuldre, og ikke mindst langsomt tilvænne kroppen de positioner man er nødt til at indtage. Desuden kan øvelser for nakken afhjælpe.

Det har vist sig at psykiske og sociale faktorer, herunder et dårligt arbejdsmiljø og jobutilfredshed, også øger risikoen for nakkesmerter. Det samme gør angst, depression og stress i høj grad også, og livsstilsfaktorer så som rygning, overvægt og, som nævnt, fysisk inaktivitet. Endvidere kan gigtsygdomme og andre tilstande give langvarige nakkesmerter.

Hvis du lider af langvarige eller tilbagevendende nakkesmerter, kan en grundig undersøgelse hos din læge eller fysioterapeut, anbefales. Der er som regel altid noget du kan gøre for at bekæmpe nakkesmerterne.

Forebyggelse af nakkesmerter