Henning Engberg

Henning Engberg er uddannet fysioterapeut og i gang med et speciale i idrætsfysioterapi. Gymnastiklærer og fysioterapeut på Gymnastikefterskolen Stevns, fysisk vejleder for DGI’s 11. Verdenshold (2016-2017) og tilknyttet DGI Verdensholdets Health Team.

Henning har startet profilen ”Powertraening” på Instagram med fokus på træning med Powerbands og træningselastikker.