Har du ondt i knæet?

Tekst: Marianne Nørup, fysioterapeut

Foto: Shutterstock

Det er vigtigt at tage udgangspunkt i lige præcis dine behov, forudsætninger og ønsker, når du (eller din pårørende) skal udredes og behandles for knæartrose.

I august 2023 udkom ’Anbefalinger for behandling af knæartrose’. Her har førende forskere set på de videnskabelige studier der findes om behandling af knæartrose (tidligere kaldet slidgigt), og omskrevet dem til en række anbefalinger. Du får hovedbudskaberne her:

Det anbefales at du som patient med knæartrose tilbydes følgende tre tiltag:

1. Superviseret træning

Superviseret træning er træning under vejledning af en fysioterapeut. Som minimum anbefales 12 træninger på hver 45-60 minutter, fordelt over 6 uger. Træningen skal tilpasses netop dine behov, forudsætninger og præferencer og kan med fordel forlænges op til 24 træninger.

Én type træning kan ikke fremhæves som mere effektiv end en anden. Det vigtigste er at du får trænet (og bliver ved med det)!

2. Patientuddannelse

Patientuddannelse betyder at du informeres om sygdommen og får hjælp til at mestre den og til at integrere sunde vaner, såsom fysisk aktivitet, i din hverdag.

3. Rådgivning om vægttab – hvis du er overvægtig

Har du et BMI på 25 eller højere, bør du tilbydes rådgivning om vægttab og henvises til et tilbud med henblik på at reducere din kropsvægt med 5-10 %.

Alle patienter kan og skal ikke tilbydes samme udredning og behandling

Er ovenstående ikke tilstrækkeligt, kan du tilbydes smertestillende medicin og hjælpemidler som supplement. Har du fortsat ikke opnået tilstrækkelige forbedringer, kan en ortopædkirurg vurdere om du bør opereres.

Udredningen og behandlingen for knæartrose vil som regel ske hos din egen læge og/eller fysioterapeut. Han eller hun spørger ind til din funktion, smerter, arbejde mm. og planlægger efter relevante undersøgelser det videre forløb. Det er en vigtig pointe at alle patienter ikke kan og skal tilbydes samme udredning og behandling, men at alle bør modtage en individualiseret tilgang.

Bemærk at røntgenbilleder eller scanninger ikke er relevante, ud over i helt særlige tilfælde eller ifm. med eventuel operation.

Har du artrose?

Disse forhold er som regel til stede hvis diagnosen artrose stilles:

Du er 40 år eller ældre
Dog kan du, hvis du fx har haft en alvorlig knæskade, udvikle artrose i en yngre alder.

Du har smerter ved aktivitet

Du oplever ingen eller kortvarig led­stivhed om morgenen (højst 30 minutter)

Kontakt din læge eller fysioterapeut for individuel rådgivning og undersøgelse.

Anbefalingerne er udarbejdet af Clinical Academic Group (CAG), Research in Osteoarthritis Denmark (ROAD). ROAD er et samarbejde mellem forskere, klinikere og andre fagfolk på artrose-området, som har til mål at omsætte forskning til forbedret livskvalitet for personer med artrose. Du kan finde et link til anbefalingerne på krop-fysik.dk.