Tilbage på jobbet – uden stress

Af: Ib Salomon, journalist, Foto : Lars Aarø/Fokus

Fysioterapeut Thomas Pape hjælper ledige med stress tilbage på arbejdsmarkedet. Fire ugers komprimeret indsats har vist sig at have god effekt.

Rigtig mange må forlade deres job på grund af stress eller depression. Faktisk drejer det  sig om ”uhyggeligt mange”, siger fysioterapeut og stressrådgiver Thomas Pape – og han  ved hvad han taler om, for han har efterhånden haft 180 deltagere på de kurser han  holder for flere af landets jobcentre. Kurser hvis mål er at få stressramte tilbage til  arbejdsmarkedet.

For tiden er det ledige fra Favrskov kommune i Østjylland der får tilbuddet om fire ugers  kursus i at håndtere stress, udbrændthed og depression. Målgruppen er ledige med et  realistisk ønske om at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Op mod 8 ud af 10 kursister er kvinder, og den typiske deltager er en kvinde på 28-50 år. Nogle har været ledige i få  uger, mens andre måske har været uden arbejde i et år.

Der kan være mange årsager til at man går ned med stress: En er måske blevet fyret tre  gange i løbet af et par år, en anden er blevet mobbet på arbejdspladsen, mens en tredje  er bukket under for arbejdspresset. Andre har fået stress på grund af skilsmisse eller  andre private problemer. Den mest almindelige årsag til stress er faktisk en kombination af problemer på arbejdspladsen og på den private front, fortæller Thomas Pape.

Støtte og puffe – uden at skubbe

Hans kurser er, som han selv udtrykker det, ”komprimerede, intense forløb hvor jeg går tæt på den enkelte”. Ingen må dog føle sig udleverede:

”Jeg skal støtte og puffe – men ikke skubbe”, siger Thomas Pape, der bevidst arbejder med at få deltagerne til at bryde deres vaner og tankemønstre. Mange har f.eks. opbygget det der kaldes undgåelsesadfærd, så de hele tiden undgår situationer hvor der er risiko for at blive skuffet. Andre tygger populært sagt drøv på deres negative tanker og vender tilbage til dem igen og igen.

Er du blevet god til at mistrives?, spørger Thomas Pape derfor provokerende kursisterne og giver dem som hjemmearbejde et skema hvor de skal sætte ord på hvad der stresser dem, og hvordan de takler stress.

Et andet hjemmearbejde går ud på at udarbejde en personlig positivliste, hvor kursisterne beskriver aktiviteter som plejer – eller tidligere plejede – at gøre dem glade. Det kan  være alt fra en løbetur til et fodbad eller besøg hos noget familie.

Kroppen har brug for restitution

Når man er sygemeldt, f.eks. med stress, sker der typisk det at ens struktur skrider. Man står måske op, men går så i seng igen når ungerne er sendt i skole; eller man springer måltider over.

– Så vi bruger positivlisten til en snak på holdet om at systematisere hverdagen. Man kan  også sige at jeg sætter deres restitution i system, forklarer Thomas Pape. I 13 år har han trænet elitesportsfolk, og i den verden er det utænkeligt ikke at tænke i restitution, men  det glemmer mange hvis de går ned med stress.

– Som fysioterapeut ved jeg at kroppen gerne vil belastes, men også at kroppen har brug for en hvileperiode, siger Thomas Pape.

Det næste trin er derfor at få kursisterne til faktisk at gøre nogle af de ting der gør dem  glade. Det giver succesoplevelser og skaber samtidig struktur på dagen – og det er faktisk rigtig godt for restitutionen.

Det kan motion også være, så Thomas Pape kommer også ind på fysiologi og planlægning  af træning, og hvis nogle af kursisterne ønsker det, laver han gerne et løbeprogram til  dem – også selv om nogle starter med bare at ville løbe i 30 sekunder!

På kursets første dag tester Thomas Pape kursisterne med en stress- og belastningstest. Samme test gennemfører han på kursets sidste dag, og han kan til sin glæde konstatere et markant fald i både oplevelsen af belastning og symptomer på stress.

Der har i de senere år været meget kritik af de kurser ledige sendes på. Thomas Pape understreger derfor at der absolut ikke er noget hokuspokus ved hans kurser, men at de tværtimod bygger på dokumenterede virkemidler og metoder.

Bettina fik et velment spark

For Bettina Konggaard fra Stilling ved Aarhus har kurset i høj grad været et skub fremad. Hun er pædagog, men blev sygemeldt på grund af overbelastning – både på jobbet og  derhjemme, hvor der opstod problemer med et af de tre børn. Efter et halvt års  sygemelding foreslog en sagsbehandler at hun kom på et af Thomas Papes kurser.

– I starten var jeg enormt provokeret af ham. Især provokerede det mig helt vildt da han  bad os finde fem ting vi aldrig fik gjort, og finde ud af hvorfor det var det behageligt ikke  at gøre det, siger Bettina Konggaaard. Men metoden virkede – hun fik faktisk gjort meget  af det hun ellers havde syltet, og hun føler i det hele taget at hun har fået et velment  spark bagi. Hun fandt også ud af at hun ikke skulle være pædagog længere, og har derfor  taget HG for studenter. Det er gået godt. Hun er nu raskmeldt og håber snart at komme i  gang som kontorelev.

– Læs mere om Thomas Pape og hans kurser på www.spine.dk

Stress fører til ændringer
Når en stressramt vender tilbage til arbejdsmarkedet, er det kun hver tredje der vender  tilbage til samme job og samme timetal.

  • 45 % vender tilbage til samme job, men med reduceret arbejdstid
  • 8 % vender tilbage, men i et nyt job
  • 9 % vender ikke tilbage

Kilde: Multidata-undersøgelse med oplysninger fra 163 virksomheder.

Artikler fra Krop+fysiks arkiv opdateres ikke.