KLUMME: Tidlig indsats er essentielt for tidligt fødte børn

Af: Nanna Felsager Jakobsen, fysioterapeut på Klinik for Børn og Unge, Regionshospitalet Viborg, og studerende på Dansk Familieterapeutisk Institut (DFTI) E-mail: nanjak@rm.dk

En tidlig tværfaglig indsats har stor betydning for tidlig fødte og nyopdagede hjerneskader viser erfaringerne fra Regionshospitalet Viborg, hvor tilbuddet er gjort permanent.

I Viborg findes tilbuddet Tidlig Indsats, som er en kombineret regional og kommunal indsats, målrettet børn født før uge 28 med en fødselsvægt under 1000 gram, da disse børn er i højrisiko for at udvikle hjerneskade. Indsatsen starter allerede ved fødslen, mens barn og forældre er indlagt på Afsnit for tidligt fødte.

Når barnet kommer hjem, og forældrene måske netop har fået besked om at deres barn er hjerneskadet, skal familien forholde sig til mange forskellige sundhedspersoner. Barn og familie er i kontakt med sundhedsplejerske, socialrådgiver, pædagogisk konsulent og terapeut fra kommunen samt terapeut, læger og sygeplejersker fra hospitalet, så det er rigtig mange mennesker at forholde sig til. Derfor er det vigtigt for familien at sundhedspersonerne taler sammen, så barnet bliver hjulpet bedst muligt og med nogenlunde samme tilgang.

Som fysioterapeut ansat på hospitalet følger jeg typisk barnet i cirka tre måneder efter udskrivelsen fra hospitalet, og på mine hjemmebesøg har jeg to hovedformål:

For det første vejleder jeg forældrene i hvordan de selv kan stimulere og mobilisere barnet, og viser dem hvordan de kan gøre dette som en del af deres dagligdag. For eksempel viser jeg, hvordan forældrene kan trille barnet fra ryg til mave hver gang de giver babyen bodystocking på. På denne måde bliver væsentlig træning, der styrker barnets motoriske udvikling, en naturlig del af forældrenes hverdag med et lille barn, mere end endnu en opgave i rækken af ting man skal, når man har et lille barn.

Ikke mindst den første tid er meget hård for forældrene, og det kan være svært, næsten umuligt at acceptere at ens søde lille baby har en hjerneskade. Derfor består meget af støtten fra os sundhedspersoner også i at informere, hjælpe og tale med forældrene i den svære tid.)

For det andet følger jeg barnets motoriske udvikling. Det tricky er at en almindeligt udseende, fin lille baby kan have en alvorlig hjerneskade. Ofte skal man være fagperson for at kunne se at der er noget galt. Noget af det jeg holder øje med når jeg undersøger en baby for hjerneskade, er om der er forskel i kroppens højre og venstre side (asymmetri), om jeg kan få øjenkontakt med barnet, og om det har en favoritside, fx om der er en arm eller et ben som ikke bliver brugt. Mange af de for tidligt fødte er også sansemæssigt følsomme, som om de mangler et filter mod verden. De kan reagere voldsomt på en høj lyd, at få besøg eller blive sendt fra arm til arm til et familiearrangement. Det kan gøre dem helt utrøstelige.

Tidlig indsats startede som et forskningsprojekt, og nu er tiltaget gjort til et permanent tilbud i Region Midt. Tidligere fik børn og familier først senere et tilbud, og nogle hjerneskader opdagede man først, når de alvorlige problemer viste sig senere hen i skolen. Ved at stimulere barnet og støtte forældrene lige fra fødslen med råd og vejledning, og sikre god kommunikation kommunalt og regionalt, hjælpes tidlig fødte børn og deres forældre til at tackle og acceptere den nye situation de står i, ved at være blevet forældre til et barn med særlige behov.


Klinik for Børn og Unge i Viborg er en af fire børneafdelinger i Region Midtjylland. Der er 33 sengepladser og en stor for- og efterundersøgelsesklinik. Derudover er klinikken via Neuropædiatrisk team en del af tiltaget Tidlig Indsats, som har fokus på at hjælpe for tidligt fødte børn samt børn med nyopdaget hjerneskade, fx Cerebral Parese.