Laser lindrer knæsmerterne

Tekst: Martin Bjørn Stausholm, fysioterapeut, Ph.D.-studerende ved Universitetet i Bergen

Foto: Shutterstock

Laser kan lindre smerterne og forbedre funktionen hos mennesker der lider af artrose (slidgigt) i knæene, viser forskning.

Knæsmerter kan påvirke livskvaliteten betydeligt og begrænse éns muligheder for at leve det liv man ønsker. Smertefulde knæ kan eksempelvis gøre det svært eller ligefrem umuligt at klare trapper, gå længere ture og dyrke sport.

Mange mennesker oplever knæsmerter på grund af artrose (slidgigt). Ved knæatrose er et øget niveau af inflammation (betændelse) forbundet med stærkere smerter og hurtigere udvikling af sygdommen. Fysisk aktivitet er en væsentlig faktor for at bevare funktionsniveauet og begrænse inflammationen og smerterne (se artiklen side xx). Alligevel føler mange sig nødsaget til at indtage anti-inflammatorisk medicin, der desværre kan medføre alvorlige bivirkninger, herunder blodpropper.

Behovet for alternative smertelindrende behandlinger er derfor presserende.

Den danske fysioterapeut og forsker Martin Bjørn Stausholm satte sig for nylig for, sammen med sin forskergruppe, at kigge nærmere på  laserbehandling (low-level laser terapi, LLLT) af knæartrose. De gennemførte en systematisk gennemgang af den eksisterende forskning på området.

22 studier blev inddraget, og de viste at laserbehandling medførte en markant reduktion af smerterne, sammenlignet med placebo (ineffektiv behandling), selv 6-8 uger efter behandlingens afslutning.

Faktisk sås den største effekt 2-4 uger efter endt terapi. Patienternes fysiske funktion blev ligeledes markant forbedret. Studierne var af høj kvalitet, idet LLLT nemt kan placebo-kontrolleres, fordi behandlingen ikke producerer mærkbar varme, og laserstrålerne er infrarøde, dvs. usynlige for det blotte øje.

En vigtig konklusion er desuden at det er essentielt at laserbehandlingen doseres meget præcist efter anbefalingerne.

Laserbehandling tilbydes af nogle fysioterapeuter og andre sundhedsprofessionelle.

Sådan påvirker laser kroppen

Til forskel fra almindeligt lys kan en procentdel af laser penetrere (trænge igennem) huden og blive absorberet af såkaldte fotoreceptorer i kroppens celler. Herved igangsættes en kaskade af fotokemiske reaktioner, som blandt andet kan medføre reduceret inflammation og øget kollagenproduktion i leddet. Kollagen er et naturligt protein, og er en vigtig og uundværlig byggesten i brusk og knogler, som blandt andet har stor indflydelse på bruskens mekaniske egenskaber

Studiet er offentliggjort i British Medical Journal, BMJ Open, i oktober 2019

Artikler fra Krop+fysiks arkiv opdateres ikke.