Hænger dit liv sammen?

Af Jonna Jensen, lektor ved PH Metropol og specialist i psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi, og Laila Jacobsen, traume- og fysioterapeut, Kompaskonsult IVS

Foto: Colourbox

Vi mennesker søger konstant at opretholde harmoni og balance i livet. Men virkeligheden byder altid på udfordringer. Ved at være bevidst om hvad kroppen fortæller os, kan vi bedre handle hensigtsmæssigt – og dermed være mere modstandsdygtige når livet er svært.

Muskelspændinger, indre uro, uforklarlige smerter, åndenød, svimmelhed, træthed, dårlig søvn… Er du en af de mange der har oplevet symptomer som ovennævnte, uden at have haft en egentlig skade eller fået konstateret en sygdom? Så er der stor sandsynlighed for at det du oplever, er kroppen der reagerer på overbelastning, såvel psykisk som fysisk.

Man har længe vidst at der er en sammenhæng mellem krop og psyke. Vi hører ofte om følelser der ”sætter sig i kroppen”, eller smerter der handler om ”ondt i livet”.

Nyere forståelse tager udgangspunkt i at vi mennesker konstant forsøger at opretholde mest mulig harmoni og balance i os selv og i vores liv generelt. Det gør vi ved løbende at afstemme vores sansning, følelser, tanker og adfærd til de skiftende krav og forventninger vi selv og andre har til os. Med andre ord: Hvad mærker vi i kroppen, hvilke følelser er det forbundet med, hvad tænker vi om det, og hvad gør vi så? Noget er vi bevidste om, andet foregår ubevidst. Og det er når vi IKKE lykkes med at opretholde denne ligevægt i os selv, at vi risikerer at udvikle ovennævnte kropslige symptomer – og måske ender med at søge hjælp hos en fysioterapeut.

Der kan være mange grunde til at vi ikke føler os i harmoni og ligevægt. Måske formår vi ikke at lytte til og respektere kroppens signaler, men også ydre omstændigheder som job, boligsituation, økonomi, sygdom osv. har betydning.

En anerkendt forsker og professor, Antonovsky, mener at evnen til at finde sammenhæng i vores omgivelser har betydning for om vi kan håndtere belastninger og genskabe ligevægt. Vi forstår sammenhænge såvel inde i os selv som gennem fællesskaber og relationer ved hjælp af:

1. Begribelighed – at livet rummer en vis portion forudsigelighed

2. Håndterbarhed – at de ressourcer vi har, er tilstrækkelige til at klare de krav vi bliver stillet overfor

3. Meningsfuldhed – at livet anses for værd at investere energi og deltagelse i

Hvad har det med fysioterapi at gøre?

En fysioterapeut vil, i sin behandling, kunne fokusere på at skabe sammenhæng mellem følelser, tanker og kropslig sansning, så du som patient kan genetablere det nødvendige overskud i hverdagen. Fysioterapeuten kan hjælpe med at finde frem til årsagerne til at dine symptomer er opstået, og hvordan de indbyrdes påvirker hinanden. Når I kender årsagerne, kan I sammen arbejde på at reducere symptomerne nu og her, og på længere sigt forebygge at de forværres eller opstår igen. Behandlingen kan eksempelvis bestå af massage, udspænding og træning af styrke, stabilitet og kropsbevidsthed. Gennemgående er at der er stor opmærksomhed på at sanse og mærke kroppen. Desuden vil fysioterapeuten kunne undervise dig i at forstå sammenhængen mellem krop og psyke, og, hvis det er relevant, i smertehåndtering og et bedre søvnmønster.

Ved at arbejde med – og blive bevidst om – sansninger og fornemmelser i kroppen, kan du blive i stand til at stoppe op, mærke efter og ændre på egne reaktionsmønstre; og blive bevidst om hvordan din krop reagerer på følelsesmæssig overbelastning. Dermed vil du – ud over at få det bedre her og nu – kunne forebygge fremtidige overbelastninger. Der vil nemlig altid kunne opstå belastende faktorer, som man som individ ikke kan forhindre eller ændre på. Kunsten er at have opbygget så stor modstandsdygtighed at man kan håndtere belastningerne så hensigtsmæssigt som muligt, og sikre at livet faktisk hænger sammen – selv når det udfordrer os.

Artikler fra Krop+fysiks arkiv opdateres ikke.