Frygt for at falde starter en ond spiral

Tekst: Trine Grønbek Hamborg, fysioterapeut

Foto: Shutterstock

Mange ældre oplever frygt for at falde, og det kan føre til inaktivitet og social isolation. Det er vigtigt at være bevidst om frygten og finde strategier til at fortsætte et aktivt seniorliv.

Fald er et stort folkesundhedsproblem. I Danmark indlægges hvert år ca. 40.000 ældre (65 år eller derover) efter et fald, og ca. 75 % af alle skadestuekontakter med ældre sker på baggrund af faldulykker. Et fald kan for ældre mennesker have mange konsekvenser, både fysiske og psykiske. Er de først er faldet én gang, er der høj risiko for at de gør det igen. Efter et fald vil der forståeligt nok ofte opstå en frygt for at falde igen, men det er også almindeligt at ældre der ikke tidligere har oplevet at falde, frygter det – det kan eksempelvis handle om frygt for at tabe sin værdighed og uafhængighed og/eller frygt for smerte. Ældre med frygt for at falde kan komme ind i en ond cirkel med tab af selvstændighed, social isolation og fysisk tilbagegang, og det kan være med til at udløse yderligere fald. Det er derfor vigtigt at blive bevidst om frygten og forsøge at mestre den.

Bliv bevidst om frygten

Oplever du at din – eller din pårørendes – hverdag er forandret? Skyldes det at du tidligere er faldet, eller at du frygter at falde?

Spørg dig selv:

Er jeg begyndt at undgå sociale sammenkomster og aktiviteter?

Er der ting jeg undgår at gøre i eller uden for hjemmet?

Undlader jeg at tale med min familie om mine bekymringer?

Føler jeg mig mere trist og modløs end normalt?

Hvis du kan svare ja til nogle af ovenstående spørgsmål, er det en god idé at handle på det. Du kan være endt i en ond cirkel, hvor du risikerer at miste nogle af dine fysiske færdigheder og dermed evnen til at kunne klare dagligdagen på egen hånd.

Husk: Du aldrig må opfatte din frygt for at falde som et tegn på svaghed. Tal åbent om din situation, få afdækket hvilke udfordringer du oplever, og læg en strategi for at kunne mestre tingene på ny.


Sådan kan du bryde den onde cirkel

* Opsøg støtte. At tale med andre og give udtryk for sine følelser kan medvirke til fornyet styrke og nyt syn på situationen.

* Få fx et familiemedlem til at hjælpe dig med at finde ud af hvilke situationer du føler dig begrænset i. I hjemmet kan det fx være at hænge tøj op eller lave mad. Find en strategi til at ændre på de forhold.

* Forsøg at aflede dig selv ved at holde fokus på mere positive ting eller måske genskabe din livskvalitet på et nyt grundlag.

* Hos sundhedsprofessionelle, fx hjemmepleje, ergoterapeut eller fysioterapeut i kommunen, vil du kunne få hjælp til at håndtere problematikker omkring dagligdagsaktiviteter og nedsat funktionsniveau som dårlig balance og manglende muskelstyrke. Ofte vil fysisk træning kunne hjælpe dig med at genvinde troen på at du kan mestre det samme som tidligere og dermed mindske din frygt for at falde.


Trine Grønbek Hamborg er fysioterapeut i Køge Kommune og forfatter til artiklen: ”Faktorer af betydning for fear of falling hos ældre – et interviewstudie med ældre om deres oplevelser med fald.”

Artikler fra Krop+fysiks arkiv opdateres ikke.