Når det svimler for os

Tekst: Michael Smærup, fysioterapeut, cand.pæd.soc. og forskningsmedarbejder, VIA University College

Foto: Shutterstock

Svimmelhed kan være et stort problem, der griber ind i hverdagen og øger risikoen for ulykker. Men svimmelhed kan ikke sjældent behandles eller trænes væk.

Verden kører rundt. Det hele gynger. Omgivelserne bevæger sig.

Vi har alle prøvet at føle os svimle. Måske efter en tur i Tivoli eller i forbindelse med en influenza. Som regel fortager svimmelheden sig hurtigt igen, men for nogle bliver det en permanent eller hyppig tilstand. Næsten en tredjedel af alle over 65 år oplever ind imellem episoder med svimmelhed. Konsekvensen er ikke blot ubehag – man øger også risikoen for faldulykker, og der kan være aktiviteter man ikke længere er i stand til.

Svimmelhed og balance hænger sammen

Vi holder balancen ved hjælp af flere sanser samtidigt. Både synet, ligevægtssystemet i det indre øre og lillehjernen samt leddenes stillingssans bidrager. Svimmelhed opstår når en eller flere af disse sanser er svækkede, fx ved øresygdomme, synsproblemer og neurologisk sygdom. Men svimmelhed kan også opstå ved mere diffus påvirkning af hjernen, fx ved påvirkning af alkohol eller medicin og ved dehydrering. Og endelig spiller psyken en klar rolle – psykisk sygdom, stress og nervøsitet kan få det til at svimle for os, og svimmelhed vil altid forværres ved træthed, i stressede situationer eller under følelsesmæssig stress.

Derfor bliver vi svimle

Svimmelhed er et symptom og kan have mange årsager.

Hyppigst skyldes svimmelhed vestibulære årsager, dvs. faktorer der har at gøre med vores balanceevne, fx sygdomme i indre øre.

Typiske vestibulære sygdomme:

Virus på balancenerven (neuritis vestibularis) er en betændelse i den nerve der går fra balanceorganet i det indre øre til hjernen. Betændelsen kan skyldes en tidligere luftvejsinfektion. Tilstanden viser sig ved pludselig voldsom svimmelhed, som gradvist aftager over uger eller måneder. Virus på balancenerven kan ikke behandles, men symptomerne kan lindres, fx med søsygepiller eller noget kvalmestillende. I enkelte tilfælde hjælper binyrebarkhormon.

Øresten Løse øresten eller ørekrystaller viser sig ved pludselig svimmelhed i forbindelse med hovedbevægelser, fx når man vender sig i sengen, drejer hovedet eller bukker sig ned. Mange med øresten kan afhjælpes hurtigt og enkelt med det der kaldes Epleys manøvre, som er en smertefri behandling, der udføres af ørelæger, visse fysioterapeuter og de fleste praktiserende læger.

Menière sygdom skyldes problemer med trykreguleringen i det indre øre og er kendetegnet ved anfaldsvis svimmelhed, kvalme og opkastninger, hørenedsættelse, tinnitus og trykken for øret.

Andre vestibulære tilstande kan være såkaldt perilymfatisk fistel, der bl.a. kan opstå efter hovedskader, og vestibulær migræne.

Andre årsager til svimmelhed:

Bivirkninger af medicin

Dehydrering – væskemangel

Åreforkalkning

Neurologisk sygdom eller hjertesygdom

Alkoholpåvirkning

Psykologiske faktorer som psykisk sygdom, stress og nervøsitet kan fremprovokere eller forværre svimmelhed

Få altid undersøgt din svimmelhed. Dels fordi svimmelhed kan være et symptom på andre tilstande, som der skal tages hånd om, men ikke mindst fordi svimmelheden måske kan kureres – og dermed forbedre dit funktionsniveau og forebygge faldulykker.

Artikler fra Krop+fysiks arkiv opdateres ikke.