Træn dit syn

Tekst: Carsten Gottlieb, journalist. Kilde: fysioterapeut Charlotte Ringbæk

Foto: Shutterstock

Disse øvelser vil hjælpe din synssans med at løse synsopgaver og indgå i de mange processer synet påvirker, så du både bliver skarpere til at se, og kan forebygge træthed, nakkesmerter og balanceudfordringer.

Udfør først øvelserne siddende. Efterhånden kan de gøres sværere ved at stå op, stå med samlede ben, stå med gangafstand mellem fødder (tandem), stå på ét ben og mens du er i bevægelse.

Hoveddrejning med stabilt synsfokus

Stræk en arm foran dig og hold tommelfingeren opad.

Drej 10 gange dit hoved til højre side og retur uden at flytte synet fra fingeren. Gentag til venstre. Gentag med hovedvip opad. Gentag nedad. Forsøg også gerne diagonalt; skråt opad, skråt nedad – til begge sider.

Øvelsen hjælper med at stabilisere dit syn under hovedbevægelser. Det kræver et kompliceret samspil mellem nakkemuskler og øjenmuskler.

Øjenbevægelse med stabilt hoved

Stræk højre arm foran dig og hold tommelfingeren opad.

Bevæg armen ud til højre og retur 10 gange, mens du holder hovedet stille og øjnene følger tommelfingerens bevægelse. Gentag med venstre arm. Gentag samme øvelse hvor øjnene følger fingeren opad og retur 10 gange. Derefter nedad og retur. Forsøg også i de diagonale retninger; skråt opad, skråt nedad – til begge sider.

Øvelsen hjælper med at stabilisere din nakke under øjenbevægelser, og samtidig træner du øjenbevægelse i mange retninger. Indirekte påvirker du din balance.

Saccade-bevægelser

Placer dig med en arm strakt frem foran dig, tommelfingeren opad.

Hold hovedet helt stille og før tommelfingeren fra side til side, mens øjnene følger. Bevæg så langt ud som muligt. Denne øvelse kan også udføres uden at kigge på noget – du kan nøjes med at bevæge øjnene fra side til side, mens hovedet holdes stille.

Som et ekstra element kan du udføre øvelsen til en rytme – fra musik eller en metronom.

Øvelsen træner også læsefærdighed og sørger for god blodforsyning til øjenmuskler. Den aktiverer hjernen.

Følg et syns-mål frem og tilbage – og langt væk

Hold en kuglepen frem foran næseryggen i strakt arm. Kig på spidsen.
Før pennen ind mod næsetippen og lad begge øjne følge spidsen. Dit blik vil sikkert blive mere sløret, men forsøg at bevæge pennen i roligt tempo frem og tilbage og lade blikket følge med. Gentag 10-20 gange.

Derefter kan du evt. tilføje et tredje fokuspunkt – længere væk (10 meter).

Nu træner du synet på kort, længere og langt væk afstand. Det styrker linsemusklens evne til at bevæge sig samt træner samsyn.

Det perifere syn

Placer dig et sted med langt udsyn. Kig på et punkt langt væk. Fasthold fokuspunktet og orienter dig om alt det du også kan registrere, uden at du kigger direkte på det.

Det perifere syn er vigtigt for hjernen – det hjælper den i at navigere dig og forholde sig til om der skulle være ”farlige” situationer der skal handles på.

Afspænd øjne og syn

At kigge ”langt” uden egentligt mål kan virke afspændende på øjenmuskler og vævet omkring øjne.

Forsøg at afslappe blikket fuldstændigt og indstil synet på noget langt ude i det fjerne. Forsøg at holde ”det lange syn” afslappet så længe som muligt. Blink derefter roligt 10 gange og gentag.

Læs også: Øjenmuskler bør trænes hele livet

Artikler fra Krop+fysiks arkiv opdateres ikke.