Kærlige kollegiale skub mod sundere livsstil

Af: Helle Jung, journalist

Foto: Peter Brix, Dansk FirmaIdræts Forbund

I transportselskabet Keolis skubber kolleger hinanden i en sundere retning med fokus på rygestop, sundere kost og mere motion. Det har givet virksomheden en sundhedscertificering – og en af medarbejderne titlen som årets sundhedsambassadør.

Godt to og en halv meter bred, fire meter høj og 12 meter lang. Så stor er langt størstedelen af medarbejdernes arbejdspladser i virksomheden Keolis, der leverer kollektiv trafik en række steder i landet, overvejende ved at betjene lokale og regionale buslinjer.

Busser skal gå til tiden, så buschauffører følger en minutiøs plan, hele arbejdsdagen lang. Så de korte pauser ved endestationerne kunne nemt gå med en smøg uden for indstigningen, før turen går retur. Men sådan behøver det ikke være!

– Vi vandt en kontrakt for FynBus i Odense, og i udbudskontrakten stod der at det var en god ide at være en sundhedscertificeret virksomhed. Og da vores direktør synes at vi godt kan blande os lidt mere i medarbejdernes livsstil, besluttede vi sidste forår at lade Dansk Firmaidrætsforbunds konsulenter gå i gang med certificeringen, fortæller projektchef for sundhedsindsatsen i Keolis, Bjarne K. Larsen.

Blandt de 1.500 medarbejdere, fordelt på 11 afdelinger, er over 95 procent buschauffører med en gennemsnitalder over 50 år og en gennemsnitsvægt til den lidt for gode side, lige som en del ryger. Skiftende arbejdstider er et vilkår i branchen, så gode vaner med sund mad og daglig motion kræver planlægning – og måske især ændrede vaner.

Ad frivillighedens vej

– Med forskellige arbejdstider og størstedelen af medarbejderne ude på vejene er det svært at samle folk i bare 10 minutter ad gangen. Så hver afdeling fik en sundhedsambassadør, der fik ansvaret for at facilitere forskellige initiativer for kollegerne, der kan skubbe dem i retning af en sundere livsstil. Også fordi de lokalt bedst kender behovet på de enkelte arbejdspladser, og ved hvad der fungerer bedst hos dem, forklarer Bjarne K. Larsen, der til dagligt sidder på hovedkontoret i garageanlægget i Glostrup.

Medarbejderne er i forbindelse med sundhedscertificeringen hverken blevet vejet eller spurgt til deres ryge- og motionsvaner.

– Vi har ladet det være op til sundhedsambassadørerne fx at uddele rygestop-pjecer, og i et af garageanlæggene er fem procent af rygerne foreløbig holdt op. Vi har vendt pyramiden på hovedet, for vi tror på den kærlige, kollegiale påvirkning i stedet for at slå folk oven i hovedet med krav og kontrol. Det kommer der efter vores overbevisning ikke noget godt ud af, fortsætter Bjarne K. Larsen.

Ingen tvang

Nok bliver der skævet til sygefraværsstatistikken, men ifølge projektchefen ville det være forhastet at tro at man på mindre end et år ville kunne læse en ændring alene ud af den. Men der bliver spurgt til trivslen på hvert eneste lokale samarbejdsudvalgsmøde, lige som der hvert år gennemføres en trivselsundersøgelse. Og til maj vil der blive gennemført en sundhedsvurdering, hvor hver medarbejder anonymt skal vurdere egen sundhed ud fra en række konkrete faktorer.

– Vi følger et hjul inden for KRAMS-området – kost, rygning, alkohol, motion og stress – og laver aktiviteter 10 måneder om året. De bliver dokumenteret med bl.a. små filmsekvenser på en lukket Facebook-gruppe for vores sundhedsambassadører, der på den måde både fungerer som gensidig inspiration og ideudveksling og som dokumentation for at vi lever op til sundhedscertificeringen, forklarer Bjarne K. Larsen.

– Nogle er selvfølgelig mere ihærdige og deltagende end andre, og vi accepterer at nogle medarbejdere helt fravælger aktiviteterne. Til gengæld må man ikke være negativ over for det der sættes i gang, eller kollegerne der deltager, fortsætter han.

Men noget tyder på at indsatsen rykker.

– I flere år har vi fx kun kunnet mønstre 50 deltagere til DHL Staffetten og som regel alene dem, der i forvejen dyrkede løb og motion. Men sidste år, da der blev åbnet for at man også kunne vælge at gå distancen, var vi oppe på 200.


Danmarks bedste sundhedsambassadør

Det var en noget paf chauffør bag rattet i linje 316 mod Kulhuse, der på Frederikssund Station i februar fik overrakt Dansk Firmaidrætsforbunds pris som årets sundhedsambassadør i Danmark.

– Jeg var ikke engang klar over at prisen blev uddelt, og slet ikke at den var landsdækkende, siger prismodtageren Pia Vetling, der har kørt bus hos Keolis i 10 år og været sundhedsambassadør for sine 85 kolleger i garageanlægget i Skibby i bare 10 måneder.

Den 54-årige chauffør var et oplagt valg da hendes chef skulle pege på en der ville påtage sig hvervet som sundhedsambassadør.

– Jeg har været sportsmenneske hele mit liv og har altid spist sundt. Jeg kan slet ikke lade være og er ude at bevæge mig hver dag før arbejde, fortæller Pia Vetling, der er tidligere maratonløber, men i dag ”nøjes” med at løbe 10 km to-tre gange om ugen, svømme to km to gange ugentligt og derudover vandrer 60 km.

– Mit ambitionsniveau var nok også for højt da vi gik i gang med sundhedscertificeringen, for selv om jeg jo ikke synes at en cykeltur på 50 km eller en gåtur på 20 km er noget videre, så var det nok i overkanten, griner hun.

– Så vi skruede de fælles ture ned til 20 km på cykel og tre km til fods, så alle kunne være med.

Pia Vetling har også lagt rygestop-materialer frem til kollegerne i garageanlægget, lige som hun har delt skridttællere ud, og hver uge uddeler hun en opskrift på sund mad til inspiration.

Gå tur med chefen

Men chefen i Skibby går helt bogstaveligt forrest. Hver dag på skiftende tidspunkter går han en tur – Mosen Rundt, kaldes den – på 2,3 km, og alle uanset mødetid har mulighed for at gå med.

– Det er der en vigtig signalværdi i. Og selv om nogle slet ikke er til at rykke, er det vigtigt ikke at pege fingre, for så mister man folk. Flere kolleger har da også rost mig for at jeg ikke går rundt og fortæller dem hvad de burde gøre, eller hvad de gør forkert, siger Pia Vetling.

– Den tydeligste forskel, i forhold til før vi gik i gang med sundhedscertificeringen, er at nu er der kommet fokus på kost og motion os kolleger imellem. Det giver nogle hyggelige snakke, fx med enlige mandlige kolleger, der spørger om råd til hvordan de kan lave sundere mad end de plejer, mens andre vil have tip til hvordan de forlænger deres løbeture. Det er blevet naturligt at tale om at vi bevæger os og spiser sundt.


SundhedsCertificering

En sundhedscertificering er en anerkendelse af virksomhedens aktive indsats for at påvirke medarbejdernes sundhed positivt. Det kræver at der arbejdes vedvarende og strategisk inden for KRAMS-områderne: Kost, rygning, alkohol, motion og stress.

Medarbejderne skal inddrages i hvordan den sundhedsfremmende indsats skal gennemføres, og virksomheden skal derudover opfylde de øvrige krav til en arbejdsmiljøcertificering.

Læs mere hos Dansk Firmaidrætsforbund på www.firmaidraet.dk


Keolis

Keolis driver kollektiv trafik og er Danmarks næststørste busselskab med 1.500 medarbejdere og 450 busser. Virksomheden står for busdrift for Movia i hovedstadsområdet og på Sjælland, for FynBus i Odense, for Midttrafik i Midtjylland samt Nordjyllands Trafikselskab, og skal endvidere betjene Aarhus Letbane når den sættes i drift til maj. Selskabet driver kollektiv trafik i en række andre lande og tæller i alt 60.000 medarbejdere.

Læs evt. mere på www.keolis.dk

Artikler fra Krop+fysiks arkiv opdateres ikke.