Træning for lungerne er træning for livet

Af Margrethe Smidth og Linette Kofod, fysioterapeuter

Fysisk træning hjælper patienter med KOL til bedre at kunne klare sig selv og ikke mindst opnå større livskvalitet og mindre angst.

Man regner med at omkring 430.000 danskere har KOL (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom), men under halvdelen er diagnosticerede. De fleste bliver ikke diagnosticeret før deres lungefunktion er det halve af hvad den skulle være. I Danmark har vi den højeste dødelighed af KOL i hele EU – hver dag mister mindst 16 danskere livet på grund af KOL.

KOL er en uhelbredelig lungesygdom, der kendetegnes ved åndenød, hoste og slim på luftveje og lunger. Derudover er der mange der lever med følgesygdomme som depression og angst. KOL kan ikke kureres, men udviklingen af sygdommen kan stoppes ved at kvitte røgen hvis man stadig ryger. Og uanset hvor stor lungefunktionen er, kan de fleste mennesker med KOL få det bedre hvis de bevæger sig. Man forbedrer sin fysiske formåen – at man kan gå længere og kommer hurtigere frem – og jo mere fysisk aktiv man er, jo længere kan man klare sig selv uden hjælp. Når man kan deltage i mere, øges også livskvaliteten og velværet i dagligdagen. Mange KOL-patienter har nemlig svært ved at komme ud af huset fordi de er besværet af ikke ”at kunne få vejret”.

De fleste kommuner tilbyder KOL-forløb, hvor man under betryggende forhold kan lære at det er i orden at blive forpustet når man træner. Hvis man får en akut forværring, lærer man at styre sit anfald med vejrtrækningsøvelser og ved at bruge en PEP-fløjte, som hjælper til at få slimen op, og hosten under kontrol.

Der findes desuden DVD’er med øvelser der er målrettet mennesker med KOL.

Sådan kan man træne

Træningen skal starte med opvarmning, fx kondicykling eller hurtig gang. Derefter kan man med fordel træne bevægelse af overkroppen – sving-øvelser med arme og sidebøjninger med så store bevægelser som man kan. Det er vigtigt at forsøge at bevæge sig lidt mere hver gang man træner. Benene kan bevæges ved stolegymnastik eller stående øvelser, hvor benene kommer ud i alle retninger – flere gange. Det at få hele kroppen bevæget igennem har betydning for hvor godt man kan bruge musklerne til hjælp med at trække vejret. Jo mere fremskredet sygdommen er, jo flere kræfter skal man bruge på at udvide lungerne og puste luften ud igen. Lungevævet har nemlig mistet sin elasticitet, og luften bliver derved ofte ”fanget” i lungerne. Derfor kan det være en hjælp at lære hensigtsmæssig vejrtrækningsteknik i forbindelse med træning, såsom at spidse læberne og puste ud med en lille smule modstand på udåndingen.

Da det kræver mere energi og flere kræfter at trække vejret når man har KOL, er det en fordel at være stærk. Derfor er det også en god ide at styrketræne. Om man vil træne med vægte eller ved at bære brænde ind, er en smagssag.

Forskning har blandt andet vist at intensiv styrketræning af lårene får meget dårlige patienter med KOL til at komme sig bedre efter et tilbagefald.

Kondition giver større livskvalitet

Det er også vigtigt at bruge tid på konditionstræning, hvor man virkelig får pulsen op i længere tid. Det kan føles som om lungerne kollapser og man ikke kan trække vejret, men det er vigtigt at holde ved og fortsætte, så man øger sin kondition. Der er mange måder at få pulsen op på, og jo bedre kondition man får, jo bedre kan man være med når man fx skal lege med børnebørnene eller klare de daglige opgaver i hjemmet.

Det er også fint at deltage på hold som pilates eller yoga, i det omfang man har mulighed for.

En rigtig god travetur i skoven, ved vandkanten eller langs marken giver masser af energi og frisk luft i lungerne. Det kan blive en sport at gå 10 meter, 20, 50 eller 100 meter længere hver gang man er ude. Man kan måske starte med at gå ned for enden af vejen og hjem igen – næste gang går man så ned for enden af vejen plus ekstra 10 meter rundt om hjørnet. På den måde øger man sin kondition – og det betyder at man kan klare en smule mere af dagligdagens gøremål.

Flere undersøgelser viser at det betaler sig at spille på mange tangenter når man gerne vil øge sin fysiske styrke og formåen. Man kan for eksempel bruge sin inhalations-medicin lidt mere, og således blive i stand til at yde mere og få et større dagligt råderum for sin aktivitet. Adskillige undersøgelser viser at glæden ved livet øges når man er mere fysisk aktiv og tager mere kontrol over sin egen sygdom. Derfor vil øget fysisk formåen også mindske risikoen for depression og angst.

Det er med andre ord bare med at komme i gang, uanset hvor meget ens lungefunktion er nedsat, eller hvor fremskredet ens KOL er. Det er altid muligt at få det lidt bedre ved at bevæge sig.

Danmarks Lungeforening har udgivet en pjece om fysisk aktivitet og kropsbevidsthed: www.lunge.dk/fysisk-aktivitet-og-kropsbevisthed

Margrethe Smidth er fysioterapeut, M.Sc., Ph.d., forsker ved Aarhus Universitet og konsulent ved Aalborg Kommune.

 

KOL-træning giver styrke og humør

Om onsdagen ved Niels-Orla hvad han skal tage sig til. Han er en af de faste deltagere til den KOL-træning som tilbydes af Danmarks Lungeforenings lokalnetværk i Sundhedscenteret i Rødekro.

– Jeg plejer at kalde det for en fri-oase. Jeg kommer hver gang for at træne. Og samtidig vejer det meget tungt at vi har det godt sammen socialt.

Niels Orla Pedersen har KOL, og han havde det ofte rigtig skidt for få år siden. Men hans deltagelse i træningen i Sundhedshuset har haft stor betydning for ham. Fx når han sad og pustede, og der blev strakt en hånd ud imod ham: ”Kom nu, kammerat”.

– Jeg er blevet mere og mere motiveret, for jeg glæder mig virkelig til at komme herned hver onsdag, siger Niels-Orla.

Kombinationen af træning og sammenhold har bl.a. også hjulpet Niels Orla til en kostomlægning, så han har tabt sig næsten 10 kg. Støttet af træningen, men også af de sociale aktiviteter med madklub, udflugter og motivation fra de øvrige deltagere.

– Vi er 20 meget forskellige mennesker. Men når vi er sammen, er vi en velfungerende gruppe!

KOL-træning udbydes i de fleste kommuner – ofte i samarbejde mellem Danmarks Lungeforening, kommunens sundhedsafdeling og lokale sundhedsprofessionelle. I Rødekro betaler deltagerne et beskedent kontingent, der går til at have fysioterapeut Anne Lene Fisker som fast træner for holdet.

Kurserne er populære blandt KOL-patienter af flere årsager. Dels er træningen målrettet deres særlige behov og begrænsninger, og der er ofte et godt, socialt sammenhold. Samtidig undgår de at skulle træne i almindeligt fitness-center, hvor et eventuelt anfald af hoste eller åndenød tiltrækker sig uønsket opmærksomhed.

Tilbuddet i Rødekro startede i 2012 og har ført til at Danmarks Lungeforenings lokalnetværk udbyder KOL-træning efter samme model i Vojens, Padborg, Sønderborg og Aabenraa.

Danmarks Lungeforening har træningsnetværk i hele landet. Læs mere på www.lunge.dk 

Artikler fra Krop+fysiks arkiv opdateres ikke.