Top sunde medarbejdere hos Topdanmark

Tekst: Clara Edgar Jakobsen, journalist

Foto: Clara Edgar Jakobsen

Hos Topdanmark handler sundhed om det hele menneske. Derfor har de ansatte en vifte af forskellige muligheder til rådighed for at øge deres mentale og fysiske trivsel. Det har virksomheden gjort i snart 10 år, for den er sikker på at det er en investering der er givet ekstremt godt ud.

Sundhed er ikke et nyt begreb i Topdanmark – virksomheden har i snart et årti haft fokus på medarbejdernes fysiske og mentale sundhed. Allerede i 2011 blev der nedsat et udvalg, som skulle se på hvordan sundhed og trivsel kunne øges på arbejdspladsen. Hvert år har udvalget haft et særligt fokus, som har været alt fra søvn til livsstilssygdomme.

Men så kom 2020 og coronapandemien, der vendte op og ned på vores måde at leve på. I løbet af bare få dage i marts måned blev Topdanmarks omkring 2.000 medarbejdere sendt hjem fra kontoret i Ballerup for at arbejde hjemmefra. At en verdensomspændende virus skulle diktere vores måde at arbejde og være sociale på, var ikke en del af 2020-planen, og det har skabt udfordringer for medarbejderne, både i forhold til fysisk sundhed og mental trivsel. Udfordringer som Topdanmark forsøger at imødekomme.

Marianne Torp Granzow er HR-konsulent og har hånden på pulsen når det kommer til medarbejdernes sundhed. Hun forklarer at det både er rammerne og isolationen der har skabt udfordringer.

– Vi har tilbudt alle medarbejdere at de kan få en siddepude eller en kontorstol med hjem, så de kan sidde godt, og vi har lavet små træningsvideoer, som de kan benytte sig af hjemmefra. Men især for de yngre og dem med børn har vi også set andre udfordringer, siger hun.

For de unge ansatte er det især isolationen og den øgede ensomhed virksomheden har haft fokus på. Derfor blev der sat en række virtuelle sammenkomster i søen, hvor man eksempelvis kunne mødes online og spille bingo. For familierne har det været strukturen i hverdagen der har været svær, og det er noget virksomheden arbejder på at løse.

Balance mellem fritid og arbejde

Men der har også været lyspunkter i hjemmearbejdet, og Topdanmark ser et stort potentiale i den mulighed, også på den lange bane – det kræver bare de rette forudsætninger. Under nedlukningen oplevede virksomheden nemlig også et fald i sygefravær og stress, som de i høj grad tilskriver muligheden for at arbejde hjemmefra og tilrettelægge arbejdsdagene på en måde der giver mening for den enkelte. Derfor har de søsat planen “Fremtidens Arbejdsplads”, som lægger op til mere fleksible arbejdstider og mulighed for at tage flere opgaver med hjem. Men det er vigtigt at det bliver på en måde som giver mening for den enkelte medarbejder, og at der bliver skabt de rette rammer.

“Meget arbejde foregår jo over computeren, og man kan hele tiden tilgå sin mail hjemmefra, så det er også vigtigt at vi har fokus på at sætte grænser mellem fritid og arbejdstid, også når arbejdet udføres hjemmefra,” siger Marianne.

Ambitionen er at der ikke skal være mere end 75 procent af de ansatte til stede på kontoret i Ballerup ad gangen. Hvordan det skal udformes, bliver op til de enkelte afdelinger, så de medarbejdere der trives bedst med at arbejde på arbejdspladsen, har mulighed for det.

For der er stadig meget godt at hente ved at komme ind på kontoret – og ikke kun i forhold til det deciderede arbejde. Netop fordi Topdanmark har haft fokus på sundhed i snart et årti, er der rigtig mange gode tilbud på arbejdspladsen. Tilbud som til dels har været sat på pause under corona.

Et hav af muligheder

Niki Byrgesen er uddannet fysioterapeut, men i dag ansat i Topdanmark, hvor han sidder med ulykkesforsikring. Han er rigtig glad for de mange muligheder virksomheden tilbyder, og han benytter sig af flere af dem. Rundt omkring i de store kontorlandskaber står der cykler som man kan trække hen til sit hæve/sænkebord, så man kan bevæge benene lidt mens man sidder ved computeren. Der ligger også elastikker rundt omkring, ligesom der flere steder er sat sedler op, der motiverer alle til at skifte mellem siddende og stående arbejde. Niki bruger selv cyklen ind i mellem, ligesom han er glad for at have en leder der hanker lidt op ham og de andre på holdet.

– I vores afdeling har jeg oplevet det som rart at vi har en leder der lige minder os om at de her muligheder er der, og motiverer os til at bruge dem, ligesom vi også er gode til at benytte de sportsmuligheder der er på arbejdspladsen, siger han.

For der findes en vifte af muligheder man kan benytte sig af. Alt fra musiklokaler til yogahold, spinning og massage. For bare 90 kroner om måneden kan de ansatte tilmelde sig så mange hold de vil, ligesom der er træningslokale med maskiner og vægte – og mulighed for omklædning og bad på arbejde.

– Der er så mange forskellige tiltag at jeg ikke engang ved om jeg har opdaget dem alle sammen endnu. Jeg fik en guide til det da jeg blev ansat, men det er først for nylig at jeg har opdaget musikrummet, så der er virkelig meget, og man kan vælge de ting der passer til en, siger Nicki.

Ingen af tiltagene bliver presset ned over medarbejderne. De fungerer ud fra et frivillighedsprincip, og Marianne kan godt se at der er forskel på engagementet i de forskellige afdelinger. Men som virksomhed gør man meget ud af at opfordre de ansatte til at tage en kollega under armen og prøve nogle af tingene af. Især spinning og yoga er virkelig populært, forklarer hun. Derudover er der alle de sociale klubber man kan tilmelde sig, og som også har vist sig at have stor indflydelse på sammenholdet og den mentale sundhed på arbejdspladsen.

Sundhedskorps står klar

Sundhed og det at have fokus på det hele menneske er kerneelementer for Topdanmark. Virksomheden har aldrig for alvor målt på om det øger produktiviteten eller sænker sygefraværet at have de mange forskellige sundhedsfremmende tilbud, men for Marianne giver det sig selv.

– Det giver gladere medarbejdere, og det vil vi gerne prioritere. Og vi tror på at det også højner effektiviteten. Vi fik lavet en interviewundersøgelse sidste år om arbejdsforholdene, og der kunne vi se at det betød meget for medarbejderne at der var så meget fokus på sundhed over en bred kam. Derfor mener vi at det er pengene værd, siger hun.

Foruden de brede tilbud stiller virksomheden også et korps af eksperter til rådighed. Hvis man oplever udfordringer – det kan være alt fra smerter til problemer med søvn eller stress – kan man gennem Topsund blive kontaktet af relevante fagpersoner, som kan hjælpe en videre. Det kunne eksempelvis være en fysioterapeut som kan give råd og vejledning til at afhjælpe smerter, og som ved behov kan sende medarbejderen videre til sundhedsforsikringen for yderligere hjælp. Ud fra tendenser set i Topsund systemet kan virksomheden også sætte ind med initiativer i hele virksomheden og bruge det som et parameter for deres sundhedsfokus i et givent år.

Topdanmark er en stor virksomhed, hvor hver afdeling skal fungere så gnidningsfrit som muligt. For at sikre det har de fokus på det enkelte og hele menneske og tager vare om sundheden for de ansatte i et bredt perspektiv. Det er en investering af både tid og penge, men en investering de er sikre på betaler sig rigeligt tilbage.

Artikler fra Krop+fysiks arkiv opdateres ikke.