<

Ny rygundersøgelse: Tilbud der skal få rygpatienter videre

Kilde: Fysioterapeut Lars Nørskov, BeneFiT Viborg

Cirka 35 pct. af den danske befolkning har enten rygsmerter eller en egentlig rygsygdom.
Det koster samfundet milliarder af kroner. Statistisk set bliver 90 procent af akutte rygpatienter automatisk bedre efter 2-4 uger. Det er de sidste 10 procent der udgør de største menneskelige og samfundsmæssige omkostninger. Og til netop denne gruppe henvender den såkaldte udvidede lænderygundersøgelse sig.

Formålet med den udvidede lænderygundersøgelse er at læge og fysioterapeut i fællesskab kan tage bedre hånd om patienter med såkaldt uspecifik lænderygbesvær, dvs. give en hurtigere udredning og tilbyde en mere specifik og målrettet behandling og træning.

Kriterierne for at få undersøgelsen er blandt andet at man ikke har en alvorlig sygdom, at rygsmerterne griber væsentligt ind i ens hverdag, og at man har haft ondt i ryggen i mere end fire uger.

Den udvidede rygundersøgelse, som udføres af praktiserende fysioterapeuter med en specialuddannelse inden for rygområdet, består af blandt andet spørgeskema, interview og en klinisk undersøgelse, plus om nødvendigt to ekstra konsultationer. Udredningen munder ud i grundig information og vejledning til patienten, og der opstilles en handlingsplan for hvad der skal ske fremover.

Den praktiserende læge skal henvise til den udvidede rygundersøgelse, og selvom der er afsat mere tid til konsultationen, skal patienten blot betale det almindelige honorar for fysioterapi.

Tilbuddet har eksisteret siden 2003 og bygger på de bedste videnskabelige anbefalinger der foreligger, og den tilgang der er faglig enighed om. Kun patienter med komplekse forløb skal gennem den udvidede rygundersøgelse, og helt ny forskning fra England (2011) viser gode resultater med denne tilgang til lænderygpatienter.

Artikler fra Krop+fysiks arkiv opdateres ikke.