Når fysioterapeuten kommer hjem til dig

Af Tina Varde, journalist og forfatter

Foto: Shutterstock

Det er aldrig for sent at genoptræne og vedligeholde kroppen, og med professionel hjælp kan man sikre en både tryg og effektiv træning. For dem som har svært ved at komme til fysioterapeuten, kan hjemmebehandling være et rigtig godt alternativ.

At få en fysioterapeut på besøg hjemme hos sig selv kan gavne både krop og humør. Det fortæller Beinta, der er ansat som fysioterapeut i et kommunalt genoptræningscenter. Hjemme hos den enkelte borger kan hun tilpasse træningen helt individuelt i patientens vante omgivelser.

– Hjemmetræning foregår i trygge, kendte rammer, og det er særligt vigtigt for mennesker med hukommelsesvanskeligheder eller andre kognitive udfordringer

Vi kan tilpasse træningsprogrammet til den enkeltes evner, helbred og hverdagsmiljø, hvis der fx er behov for at undgå unødig forvirring på grund af overstimulation, overanstrengelse eller stress i fremmede omgivelser, fortæller Beinta, og tilføjer at trygge rammer også er vigtige for andre som har fysiske eller psykiske udfordringer der forhindrer dem i at få trænet nok eller på rette vis. Hun er opfindsom med hensyn til at finde på velegnede øvelser til alle trænings-niveauer: En bold, en træningselastik, balloner, vandflasker, møbler og traveture i naturen med eller uden vandrestave, rollator eller stok.

Trygge rammer og realistiske mål

Ved starten på et forløb sætter fysioterapeuten og patienten mål for hvad træningen gerne skal føre til. Udsigten til fx at blive i stand til at gå lidt længere ture og bedre selv kunne tage sko og jakke på er med til at højne motivation og indsats fra start.

– Det er vigtigt ikke at være for ambitiøs fra start, for det kan virke demotiverende og uoverskueligt for borgeren hvis han eller hun ikke når sine resultater og ønsker hurtigt nok

Derfor kan delmål være med til at holde motivationen oppe, forklarer fysioterapeuten. Stille og rolig fremgang har en selvforstærkende effekt – energi avler energi.

– Ud over at hjemmetræning er en god investering menneskeligt, kan det også økonomisk blive en fordel for alle, for det kan gøre borgeren mere selvhjulpen og dermed mindske behovet for hjælp og pleje i hjemmet. En sidegevinst kan også være færre indlæggelser på grund af fald, siger Beinta.

Mere selvhjulpen

At få opmærksomhed og blive opmuntret af en fysioterapeut er en oplevelse som i sig selv kan give mere energi, glæde og selvtillid. Det kan give mere gåpåmod til at fortsætte træningen og bruge kroppen mere og bedre igen. Vellykket motion i behageligt, positivt selskab skaber velvære, har Beinta erfaret.

Fysioterapeut-kollega Linea er helt enig i at der er mange fordele ved hjemmetræning:

– I et rehabiliterings-perspektiv giver det en god mulighed for at træne specifikke, relevante hverdagssituationer og aktiviteter så virkelighedsnært som muligt – for eksempel det at rejse og sætte sig ved spisebordet, sofaen eller toilettet samt komme ind og ud af sengen på den mest hensigtsmæssige måde. Man træner de aktiviteter man gør brug af i dagligdagen og kan have svært ved. På den måde kan træningen bidrage til at borgeren bliver så selvstændig som muligt og dermed kan klare sig bedre og længst muligt i eget hjem – med mindst mulig hjælp udefra, pointerer Linea.

For nogle borgere kan det desuden i perioder være for uoverskueligt at skulle afsted til træning, fordi de kæmper med diverse helbredsudfordringer.

– For mennesker med lavt funktionsniveau kræver det energi og mange kræfter at skulle ud af huset

Det kan føre til mange afbud og derfor manglende træning. Hjemmetræning betyder som regel at træningen i højere grad gennemføres kontinuerligt, og derved er der større sandsynlighed for at opnå den ønskede positive effekt, forklarer Linea.

Bedre indfølingsevne

Derudover opstår der lettere en god forståelse for varierende behov og niveau:

– Når jeg møder patienten i hans eller hendes eget hjem, kan jeg bedre tilpasse træningen til personens aktuelle formåen, fordi jeg på dagen kan vurdere hvor meget energi vedkommende har

Der kan jo være dage hvor det let bliver lidt for meget – især hvis der ville komme transport til og fra træning oveni, siger Beinta.

Pårørende har ofte en fornemmelse af hvordan det står til med kræfter og helbred fra dag til dag, og de kan være med til at sikre at dagens træning er tilpasset den aktuelle tilstand. Har patienten fx sovet for lidt om natten, kan træningen gøres lidt lettere den pågældende dag. Og efter en sygdomsperiode skal der måske trappes lidt ned på nogle øvelser en stund.

– Ved hjemmetræning har man i det hele taget bedre mulighed for at inddrage pårørende, der kan være en vigtig ressource og medspiller. Fysioterapeuten kan fx instruere både den der træner, og den pårørende, som efterfølgende kan hjælpe med at huske og opfordre til øvelserne i hverdagen, forklarer Linea.

– Og så skaber hjemmetræning gode rammer for en tættere relation fordi borgeren føler sig tryg og godt tilpas, tilføjer de to fysioterapeuter.

I kan søge om at få bevilget et genoptræningsforløb i hjemmet via kommunen. Eller I kan kontakte en af de mange private klinikker (privatpraktiserende fysioterapeuter) der tilbyder hjemmebehandling, også kaldet mobil fysioterapi.

Du kan finde en klinik-oversigt på krop-fysik.dk

Læs også artiklen: Fysioterapi er guld for de ældste

HOLD DIG VELFUNGERENDE

1: Rejs dig op og sæt dig ned på en stol med armene krydset foran brystet (hvis muligt) 10 gange morgen, middag og aften.

2: Deltag mest muligt i egen personlig pleje samt huslige pligter.

3: Gå små ture dagligt på ca. 10 minutter, gerne mere.

4: Tilmeld dig gerne holdtræning, fx i kommunen, en forening eller på en fysioterapi-klinik. På den måde kommer du ud af huset, får socialt samvær, og det bliver lettere/sjovere at få trænet.

Kilde: Linea og Beinta, fysioterapeuter