Længst muligt i eget liv

Tekst: Ib Salomon, Journalist, Foto: Ole Olsen

Større livskvalitet – for færre penge! Når en borger i Fredericia Kommune får brug for hjælp,  sættes der massivt ind – formålet er at gøre borgeren selvhjulpen igen. Og det virker.

De fleste ældre klarer sig fint langt op i årene – og de vil allerhelst klare sig selv. Men  kommer de f.eks. til skade, har de brug for hjælp. Som det eksempelvis var tilfældet for  den 80-årige Paula Hansen da hun faldt og brækkede benet.

Får en ældre eller svag borger brug for hjælp, har Fredericia Kommune indført en ny  strategi. Den kaldes ”Længst muligt i eget liv” og går ud på straks at sætte massivt ind med hjælp til selvhjælp, så ældre eller svage borgere igen bliver selvhjulpne.

Rehabiliteringschef Louise Thule Christensen taler ligefrem om at kommunen giver borgerne et ”ydelseschok”. I praksis er det i første omgang et tværfagligt team, bestående af en ergoterapeut, en fysioterapeut og en sygeplejerske, som tager ud i borgerens hjem.

– Vi sender nogle af vores dygtige medarbejdere ud. De er gode til at snakke med folk om deres behov, ønsker og drømme. Derefter bliver der lagt en plan, hvorefter et korps af hjemmetrænere tager over og udmønter planen, siger Louise Thule Christensen.

Hjemmetrænerne består af hjemmehjælpere der har fået et kursus i bl.a. motivation og kommunikation, for deres rolle er ikke længere at yde klassisk hjælp til borgeren, men at få borgeren til at genoptage de dagligdags gøremål han eller hun ellers skulle have hjælp til – det kan være alt fra tøjvask til at turde tage bussen igen. For den 80-årige Paula Hansen har indsatsen betydet at hun kan gå igen og klarer de 14 trin op til 1. salen i sin bolig.

Nogle er skeptiske

Det kan være svært for en hjemmehjælper – helt bogstaveligt – at holde hænderne på  ryggen i stedet for at hjælpe, og det er også svært for de ældre der i forvejen har haft hjemmehjælp i en årrække at vænne sig til det nye system. Det kan fysioterapeut Hanne
Bossen snakke med om, for hun møder netop nogle af disse borgere, og mange er usikre – nogle ligefrem skeptiske. ”Nu har jeg betalt skat i så og så mange år, så kan jeg vel også få hjælp”, siger nogle. Men de fleste siger ”så lad mig dog prøve”, fortæller Hanne Bossen.

Også den lokale afdeling af Ældre Sagen var i begyndelsen kritisk over for ”Længst muligt i eget liv”. Man følte at kommunens ældre skulle piskes til at gøre noget de ikke ville, men efter at have fulgt projektet og talt med borgere som har været igennem rehabiliteringen, har formanden Olaf Helios skiftet mening:

– Jeg må indrømme at den skepsis jeg havde fra starten, er blevet gjort noget til skamme, siger han.

Fem ud af seks er tilfredse

525 borgere har foreløbig været igennem et forløb der skal rehabilitere dem, og 44 % er blevet helt selvhjulpne igen, mens 41 % kan klare sig med lettere hjælp. Alt i alt betyder det at fem ud af seks har gavn af kommunens indsats og er glade for den. Det er  resultater der vækker opsigt. I 9 ud af 10 danske kommuner er der derfor planer om at tage ved lære af Fredericia eller ligefrem indføre ”Fredericia-modellen”, som den kaldes.

– Ja, vi bliver nærmest tæppebombet med henvendelser, så vi har været nødt til at  arrangere en række temadage, fortæller rehabiliteringschef Louise Thule Christensen, der også har været i Norge for at fortælle om projektet. Faktisk er interessen i Norge så stor at 50 af de 60 deltagere i den seneste temadag var nordmænd.

Højere livskvalitet – for færre penge

Når interessen er så overvældende, skyldes det at Fredericia-modellen tilsyneladende er det der på nudansk kaldes en win-win situation. Den intensive, koncentrerede og tidlige indsats sparer rigtig mange skattekroner i det lange løb, men den giver også borgerne nogle flere, selvhjulpne år, og dermed også en højere livskvalitet.

– Men når den ældre så kommer dertil at vedkommende ikke kan trænes til at klare sig  selv, får han eller hun naturligvis den hjælp der er behov for, understreger kommunen.

Sengeleje kan starte ond spiral

Ældre dyrker sport og motion som aldrig før, men tvinges man som følge af sygdom eller  indlæggelse på et hospital til at holde sengen i en periode, kan det hurtigt gå galt: Allerede efter en uges sengeleje er konditionen svækket med ca. 10 %. Styrken af ens muskler falder endnu hurtigere, og selv et kortvarigt sengeleje kan derfor starte en ond spiral,  hvor selv helt dagligdags opgaver pludselig bliver uoverkommelige. På den måde kan man blive helt afhængig af andres hjælp, og det er den cirkel Fredericia Kommune forsøger at bryde, inden den for alvor forstærker sig selv.

Innovationspris til kommunen

Kommunernes Landsforenings Innovationspris 2010 blev givet til ”Længst mulig i eget liv”,  netop fordi projektet ifølge juryen sætter ældre og andre med plejebehov i stand til selv at klare hverdagen ved igen at blive selvhjulpne – og dermed leve et liv de selv ønsker og  former.

Artikler fra Krop+fysiks arkiv opdateres ikke.