Hovedpine – krop og psyke

Af: praktiserende speciallæge i neurologi Ole Køhler, Roskilde

Vi har det næsten alle engang imellem, men for nogle er hovedpine en reel plage der påvirker livskvaliteten negativt. Vil du gøre noget ved smerterne, er det en fordel at kende til de forskellige typer hovedpiner der findes.

Man møder nu og da mennesker der i ramme alvor fortæller at de aldrig har haft hovedpine. Opgørelser viser at det drejer sig om ca. 5 % af befolkningen. Det betyder at resten, og det vil sige 95 % af os, har prøvet at have hovedpine. Dette enorme tal svarer vel stort set til hyppigheden af hjertebanken ved en forelskelse, og set på den måde ligner hovedpine mere en ”livsbetingelse” end en egentlig sygdom.

Der findes flere slags hovedpine, og de mest udbredte er migræne og spændingshovedpine. Migræne optræder således hos ca. 15 procent på et eller anden tidspunkt i livet og med stor overvægt hos kvinder. For spændingshovedpine er det tilsvarende tal 70 procent, og her næsten lige så hyppigt hos mænd som hos kvinder.

Hovedpine og sygdom i hjernen

Hovedpine er et frygtet symptom, der ofte i folks forestilling forbindes med alvorlig sygdom i hjernen. Det er dog langt de færreste med hovedpine, der fx har en hjernesvulst. De fleste af de alvorlige sygdomme i hjernen kan udelukkes ved hjælp af neurologens komplekse og grundige undersøgelse af bl.a. syn og tale, muskelkraft, styring af arme og ben og reflekser. Kun i få tilfælde er en scanning af hovedet derfor nødvendig.

Migræne

Migræne er hovedpine der optræder anfaldsvis og er ledsaget af kvalme. Hovedpinen optræder som regel i den ene side af hovedet, og der er lys- og lydoverfølsomhed. Hvis hovedpinen er forudgået af synsforstyrrelser (flimren for øjnene), sovende fornemmelse i en arm eller talebesvær, betegner man anfaldet som migræne med aura. Ved migræne med aura kan man måle ændringer lokalt i hjernens blodgennemstrømning. Auraen skyldes en nedsat blodgennemstrømning i de berørte hjerneområder som følge af sammentrækning i hjernens blodkar, og den karakteristiske hovedpine er et resultat af en efterfølgende udvidelse af de samme blodkar. Som en illustration af kompleksiteten så ved man i dag, at der også sker visse elektriske ændringer, der spreder sig hen over hjernebarken, og at dette fænomen på en eller anden måde medvirker til migræneanfaldet. Ved migræne uden aura ved man stadig meget lidt, men man ved at de store blodkar uden på hjernen udvider sig under et anfald, og det ser ud til at det er ændret elektrisk aktivitet der får anfaldene til at starte.

Spændingshovedpine

Spændingshovedpine opfattes som et primært muskelspændingsproblem. Musklerne uden på hovedet og især svarende til nakkemuskeltilhæftningerne er hos disse hovedpinemennesker voldsomt spændte og ømme ved berøring. Impulser der dannes i centralnervesystemet, er formentlig medvirkende til spændingerne og smerten.

Cervikogen hovedpine

Det er en kilde til diskussion blandt fagfolk om hovedpine kan være en direkte følge af sygdomme i halsen (fx. diskusprolaps eller slidgigt) eller skader på halsens bløddele (fx ”piskesmæld”). Man taler i sådanne tilfælde om en cervikogen hovedpine udløst fra halsen. Selvom der mangler tungtvejende videnskabelige beviser, er det velkendt at hovedpine hyppigt optræder samtidig med de ovennævnte problemer i halsrygsøjlen.

Medicinoverforbrugshovedpine

Det har vist sig at et stort antal hovedpinetilfælde skyldes overforbrug af hovedpinemedicin. Det er derfor af stor betydning at undgå at forbruget af medicin mod hovedpine optrappes. Et overforbrug af hovedpinemedicin (fx triptan eller kodimagnyl) fører til en snigende ”forgiftning”, der resulterer i hyppigere hovedpine og en ond cirkel hvor det til sidst ikke er muligt at skelne mellem rigtige hovedpineanfald og anfald der skyldes for meget medicin. Hvis migræneanfaldene hos en person tiltager i hyppighed, er det altså helt afgørende at sætte fokus på medicinforbruget med henblik på at få brudt den onde cirkel.

Mindre udbredte hovedpinetyper

Ud over ovenstående findes der også mindre udbredte hovedpinetyper. En af de mest kendte er klyngehovedpine (Hortons hovedpine), som blev kendt i offentligheden da folketingspolitikeren Christian H. Hansen for nylig blev ramt af sygdommen. Klyngehovedpine er en anfaldsvis, meget voldsom halvsidig hovedpine med stærke smerter bag det ene øje. Anfaldene optræder flere gange i døgnet og ofte om natten. Smerterne er typisk ledsaget af tåreflod, rødme af øjet og løbende næse. Denne type hovedpine optræder hver dag i 2-3 måneder i træk (”klynger”). Hortons hovedpine forsvinder af sig selv for at vende tilbage igen efter 1/2-5 år.

Behandling

Smertestillende medicin er det første mange tyr til når de får hovedpine (se faktaboksen). Derudover anvender folk et utal af forskellige behandlingsformer hvis effekt på hovedpine ikke er særlig godt videnskabeligt dokumenteret. Massage, fysioterapi, manipulationsbehandling, akupunktur, afspænding – listen er lang og også længere end hvad der er nævnt her. Vi der møder disse mennesker i det daglige arbejde, kan ikke være i tvivl om at sådanne behandlinger er noget som mange værdsætter og føler at de har gavn af. Det er også en almindelig erfaring at mange med migræne og spændingshovedpine har det bedre når de dyrker regelmæssig og intensiv motion.

Stress og belastning

Når man, som jeg, i mange år via mit arbejde i en neurologisk speciallægeklinik, har haft tæt kontakt til hovedpinepatienter og ofte talt indgående med dem om deres symptomer og deres livsvilkår, så er man ikke i tvivl om at dagligdagen, med dens små og store bekymringer og belastninger, er en væsentlig årsag til at så mange af os får hovedpine i perioder af vores liv. Der er ikke det man i lægelige kredse kalder solid evidens (dvs. ”videnskabelige beviser”) for dette synspunkt. Dels har området i mange år ikke haft de biologisk orienterede og videnskabeligt arbejdende neurologers interesse, og dels er det naturligvis også et vanskeligt område at undersøge. Men flere indicier taler for en sådan betydningsfuld sammenhæng. Der er fx i flere undersøgelser fundet øget forekomst af depressioner og angsttilstande blandt hovedpinepatienter, og belastende sociale forhold, depression, angst og stress kombineret med medicinoverforbrug og søvnforstyrrelser (søvnapnø) er i undersøgelser fundet afgørende for udvikling af såkaldt kronisk daglig hovedpine (hovedpine der er til stede mere end 15 dage per måned). Endelig foreligger der enkelte (”ældre”) undersøgelser der tyder på at kognitiv psykoterapi har en betydelig virkning ved spændings- og migrænehovedpine. Det er dog undersøgelser der i høj grad trænger til at blive gentaget og udfordret.

Eksempler fra virkeligheden

Følgende små historier fra det virkelige liv beviser intet, men illustrerer hvordan ikke blot fysiske/fysiologiske faktorer, men også vores psykiske tilstand kan influere på hovedpine; og de kan stå som en passende epilog:

Eksempel 1:

En mand i sin bedste alder. Fire måneder med konstant trykkende hovedpine uden andre symptomer. Aldrig tidligere lidt af hovedpine. Er økonomiuddannet og har været lektor på Handelshøjskolen. Har brugt tid og al sin faglige ekspertise til at finde de helt rigtige aktieinvesteringer. Fire måneder tidligere mistede han et millionbeløb da Roskilde Bank krakkede. Hans frustrationer og bebrejdelser er især rettet mod ham selv. Han spekulerer som en gal og sover dårligt om natten. Hans læge og han selv undrer sig over hvorfor han har hovedpine. Gør vi?

Eksempel 2:
Yngre indvandrekvinde. Har haft daglig spændingshovedpine og hyppige anfald af migræne uden aura i flere år. Er alenemor med 3 børn. Lever af kontanthjælp. Kom til Danmark for 14 år siden efter fængsling og tortur. Føler sig meget ensom og har flere gange forsøgt selvmord. Har en datter på 18 år der er på hårde stoffer, en søn på 16 der går i specialskole samt en 19-årig søn i Irak, som hun aldrig har set, men som hun fødte efter voldtægt og som blev frataget hende af familien ved fødslen. Hun forstår ikke selv hvorfor hun har hovedpine. Gør vi?

Eksempel 3:
Midaldrende kvinde med migræneanfald flere gange om måneden i mange år. Efter skilsmisse ophører migrænen. Hun forstår hvorfor. Gør vi?

Sådan kan medicin hjælpe

Migræne kan være en frygtelig plage, men mange patienter kan relativt hurtigt mindske de værste symptomer ved hjælp af ganske almindelige hovedpinetabletter. Førstevalget ved migræne er da også simpel håndkøbsmedicin. Alternativt kan man med fordel bruge visse gigtmidler og den såkaldte ”Londonkur”, der er en ofte anvendt kombination af kvalmestillende-, beroligende-, og hovedpinemedicin. Er der ingen effekt af almindelig smertestillende medicin, kan man benytte specifikke migrænemidler, såkaldte triptaner. Disse er som oftest meget effektive og virker bl.a. ved at trække blodkarrene sammen hvorved smerterne modvirkes. Triptanerne bør tages tidligt i et anfald. Medicinen virker mod hovedpinen, men er uden effekt på evt. aurasymptomer.

Kun hos ganske få er anfaldene så hyppige og vedvarende at forebyggende medicinsk behandling kommer på tale. Det drejer sig om såkaldte betablokkere eller medicin der også bruges til epilepsi. Disse medikamenters virkning på anfaldshyppigheden er dokumenteret, men gevinsten er beskeden og udebliver ofte helt. Det er også min erfaring at mange ikke er begejstrede for dagligt at skulle tage medicin af denne type, med risiko for generende bivirkninger.

Spændingshovedpine afhjælpes her og nu med almindelig hovedpinemedicin. Er hovedpinen vedvarende, er det, i et vist omfang, muligt med små daglige doser af depressionsmedicin af ældre dato (de såkaldte tricycliske antidepressiva) at hjælpe disse hovedpinepatienter.

Artikler fra Krop+fysiks arkiv opdateres ikke.