Grøn arbejdsplads: Adgang til natur giver øget trivsel og mindre stress

Bearbejdet artikel fra på Indeklimaportalen.dk af journalist Lone Bolther Rubin m.fl.

Foto: Scanpix/Iris

Forskning tyder på at adgang til natur i arbejdstiden giver mindre stress og mere trivsel blandt medarbejdere. Men det kræver en bevidst kultur at få folk ud.

Frisk luft og dagslys er godt for helbredet, det er alle vist enige om. Begge dele giver bedre koncentration og mere friskhed til arbejdet. Men det er ikke de eneste fordele ved at flytte noget af sit arbejde udenfor. Meget tyder nemlig på at naturen og de sanser den vækker, i sig selv påvirker os positivt.
Det har landskabsarkitekt hos Arkitema, Lene Lottrup, undersøgt og skrevet en ph.d om. Hun har gennemgået 16 videnskabelige undersøgelser fra ni lande og indhentet oplysninger fra 402 medarbejdere i seks mellemstore danske virksomheder. Og hendes konklusion er klar: Grønne uderum bidrager til en mere tilfredsstillende og mindre stresset arbejdsdag.

Alene udsigten til grønne områder giver mere trivsel og mindre stress end en udsigt til bygninger. Medarbejdere der er meget tilfredse med udsigten, har desuden større sandsynlighed for også at have en høj arbejdsevne. Og trivslen øges endnu mere hvis medarbejderne har adgang til de grønne områder, og rent faktisk bruger dem. Det er især gavnligt hvis man er lidt stresset.

Naturen virker afstressende

– Der er en tydelig sammenhæng mellem stress og adgang til natur. For eksempel har man målt på de fysiske stressparametre på en gruppe studerende der havde været til en meget stressende eksamen. Den tredjedel der efterfølgende tog i skoven, fik meget hurtigere normaliseret stressniveauet end dem der gik hjem eller ind i et klasselokale, fortæller Lene Lottrup.
Hvorfor natur påvirker mennesker positivt, er forskerne ikke helt enige om. Men en af de anerkendte forklaringer er at vi mennesker er nødt til at bruge en mere bevidst opmærksomhed for at navigere i byggede miljøer, mens naturen på en måde er lagret i krybdyrhjernen og derfor mere intuitiv at bevæge og opholde sig i. I hvert fald er det en anden del af hjernen der bruges. Dermed kan de stressede dele af hjernen bedre slappe af.

Forskellig natur påvirker os forskelligt

Natur er dog ikke bare natur. Forskellige typer udemiljøer påvirker os forskelligt og giver forskellige muligheder. En flad græsplæne er fx god til boldspil og sociale aktiviteter, men udfordrer ikke sanserne særligt meget.

– Vild natur med stor artsrigdom kan give afløb for følelser og virke tryg og afstressende, mens åbne vidder kan noget andet, fortæller Lene Lottrup.

Folks udbytte af at komme ud i løbet af arbejdsdagen er også meget forskelligt. Nogle får afløb for frustrationer, andre henter ny inspiration til arbejdet eller får bare lidt mere energi.

For travlt til at gå ud

I Lene Lottrups analyse var det kun 38 procent af dem der havde mulighed for at gå ud i løbet af arbejdsdagen, som rent faktisk gjorde det. De fleste af dem der ikke gik ud, forklarede det med at de har for travlt.

Hvis arbejdspladsens ledelse gerne vil have flere til at gå ud i løbet af arbejdsdagen, bør den først definere hvad den vil have ud af det, og hvad medarbejderne selv har lyst til, mener landskabsarkitekten. Dernæst skal der skabes nogle indbydende rammer der understøtter formålet:

– Og så er det ledelsens klokkeklare ansvar at gå forrest og vise at det er rigtigt arbejde selvom det foregår ude. Man kan for eksempel selv begynde at holde møder udenfor.

Få masser af råd om indeklima på Indeklimaportalen.dk, som BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration (BAR) står bag.


Sådan kommer I mere ud

Vil I gerne have friskere og sundere medarbejdere og kolleger, er det en god idé at skabe en kultur og nogle omgivelser der giver folk lyst til at komme ud i løbet af arbejdsdagen.

 1. Involver medarbejderne, og definér hvad I vil
  Er det bevægelse i hverdagen, ro i hovedet, eller ryste-sammen-omgivelser I har brug for? Involvér medarbejderne.
 2. Hvilke arbejdsopgaver kan flyttes ud?
  Se på jeres arbejde. Hvad kan nemt flyttes udenfor? Mange møder, også telefonmøder, kan sagtens holdes ude omkring et bord eller som walk and talk.

Måske har I elever/kunder/klienter som også kunne have glæde af at komme udenfor?

 1. Kortlæg jeres muligheder
  Hvad har I selv, og hvad er der i umiddelbar nærhed? En gårdhave eller en tagterrasse er bedre end ingenting, og kan måske gøres mere indbydende.
 2. De gode omgivelser
  Omgivelserne skal passe til formålet.

Skal udemiljøet være afstressende, så indret det med vilde naturelementer og trygge rammer, hvor der er ro.

Er der brug for sociale og/eller fysiske aktiviteter, så skal I måske etablere et udendørs bordtennisbord, en boldbane eller bare nogle lækre siddemiljøer.

Vil medarbejderne gerne sidde med computeren udenfor, skal der skabes læ og skygge.

Har I bare lyst til at tænke ud af boksen, kan det være en idé at etablere walk-and-talk-stier til alternative møder.

 1. Ledelsen skal gå forrest
  Hvis ledelsen holder pauser eller møder udenfor, bliver det automatisk en accepteret kultur på arbejdspladsen. Hold fx medarbejderudviklingssamtaler(MUS) mens I går en tur. Det kan også gøre det lettere at få sagt noget der er svært.

Læg walk&talk og udeområder ind som et mødelokale, der hvor man booker sig ind.

 1. Snak om fordele og oplevelser
  Mange undlader at gå ud selvom de har muligheden. Find ud af hvorfor.

Mange tror ikke det kan være effektivt at arbejde ude eller holde en pause. De bliver måske provokeret af at kollegerne går ud ”i stedet for at arbejde”. Derfor er det vigtigt at fortælle hvad I får ud af at gå ud, og hvordan det påvirker lysten til at arbejde videre.

 1. Ud i al slags vejr
  Stil gummistøvler, regnslag og paraplyer til rådighed, og stil dem synligt, så folk bliver mindet om at man også kan stikke hovedet udenfor når det regner.

Artikler fra Krop+fysiks arkiv opdateres ikke.