Gode råd når du løfter tungt

Af: Marianne Nørup, fysioterapeut

Foto: Scanpix/Iris

Personer med tungt fysisk arbejde oplever oftere end andre at de har smerter i bevægeapparatet, herunder ryggen, viser undersøgelser. Men videnskaben kan ikke finde entydige forklaringer på hvorfor. Det er fx uklart om de tunge løft i sig selv medfører problemerne.

Det er nemlig ikke som udgangspunkt farligt at løfte tungt; kroppen (også ryggen) er skabt til det. Sandsynligvis er det en kombination af flere faktorer der afgør om man får smerter/skader af tungt arbejde. Eksempelvis kan dårlig fysisk form, mange gentagelser, lange arbejdsperioder og manglende tid til restitution spille ind.

Der findes ikke én korrekt måde at løfte på; det vigtigste budskab er sandsynligvis at holde byrden tæt til kroppen. En nyere opsamlende forskningsrapport påpeger desuden at der er sammenhæng mellem rygsmerter og en foroverbøjet stilling (både med og uden samtidig rotation/sidebøjning), som forstærkes når man løfter.

Ud fra den tilgængelige viden kan følgende råd være nyttige:

 • Benyt relevante hjælpemidler. Undersøg jævnligt hvad der findes på markedet, og sørg for nem adgang til hjælpemidlerne.
 • Spørg hinanden om hjælp, når det er relevant.
 • Hold mange små pauser.
 • Organisér arbejdet, så der er variation, pauser osv.
 • Vær fysisk aktiv i fritiden, drop smøgerne og lev i det hele taget sundt. Hårdt fysisk arbejde kræver at man er i god fysisk form. Fysisk aktivitet i fritiden nedsætter også betydeligt den øgede risiko for hjertekarsygdom, som følger af hårdt fysisk arbejde.
 • Tænk før du løfter: Sørg for at du kan komme tæt på det du skal løfte, at der ikke er ting der står i vejen, at skabet er tømt før du skal bære det, osv.
 • Ledelsen skal tage ansvar og bl.a. sørge for god organisering samt instruktion og oplæring af personalet. Kulturen skal understøtte at man passer på sig selv og hinanden, ikke at man er ”sej”. Gode arbejdsforhold, fysisk som psykisk, bør tydeligt prioriteres.
 • Vælg en eller flere der er ansvarlige for opgaven. Udnævn gerne ambassadører blandt medarbejderne, som kan hjælpe og inspirere de andre.
 • Søg evt. råd og vejledning hos en fysioterapeut, som vil kunne vejlede i øvelser, ergonomi, hjælpemidler osv. til netop din arbejdsplads, krop og situation. Motion og træning er af enorm betydning, men kan med fordel tilpasses hver enkelt, med hensyntagen til bl.a. de fysiske krav jobfunktionen stiller.

Når du løfter:

 • Hav byrden tæt på.
 • Lad altid knæene pege ud over fødderne.
 • Spænd bækkenbunden før og under et tungt løft.

Nogle undersøgelser tyder desuden på at foroverbøjede stillinger i overkroppen, særligt kombineret med vrid og sidebøjning, øger risikoen for rygbesvær.

Kilder: Arbejdsmiljoforskning.dk, ”Forebyggelse af skader og sygdomme i muskler og led”, Roos m.fl., Syddansk Universitet, 2013, ”Mekaniske eksponeringer i arbeid som årsak til muskel- og skjelettplager  – en kunnskapsstatus”, STAMI (det norske Statens ArbeidsMiljøInstitut), 2017, Arbejdsmiljoviden.dk og Dansk Selskab for Fysioterapi i Arbejdsliv

Artikler fra Krop+fysiks arkiv opdateres ikke.