Er det sundt at være religiøs? Når troen flytter mere end bjerge

Af: Carsten Johansen, journalist

Stor dansk undersøgelse slår fast at en stærk kristen tro kan forebygge en række af de mest dødelige livsstilsygdomme. Men er det troen i sig selv eller livsstilen der følger religionen, som gør udslaget?

Fristelsen kan være stor, og hvad enten du har hang til røde bøffer, rødvin eller Rød Look, er fristelsen nogle gange ikke til at modstå. Du er jo bare et menneske!

Men når du er et menneske med Gud på din side, har du nogle andre redskaber til at byde fristelserne trods. Når det er en integreret del af dit livsgrundlag at du overholder en række fornuftige leveregler, kan du bedre lade alkohol, tobak eller fed mad ligge.

Det viser en stor undersøgelse blandt danske kristne mindretal med al ønskelig tydelighed.

Et sundt legeme

Undersøgelsen er foretaget blandt baptister og syvende dags adventister – i alt knap 12.000 mennesker – fordi disse to trossamfund er karakteriseret ved deres sunde levevis. Deres tro foreskriver at de undgår tobak, alkohol, kaffe, sex før ægteskabet og fed mad. Desuden tilskyndes de til at være fysisk aktive.

Og tallene er overbevisende, især når det gælder mændene: 30 procent færre forekomster af kræft end resten af befolkningen. 72 procent færre tilfælde af lungekræft. Hos kvinderne er de tilsvarende tal næsten lige så markante med 14 procent færre kræfttilfælde og 54 procent færre lungekræftpatienter.

– Der gælder samme mønster med hensyn til hjertekarsygdomme og dødelighed. I det hele taget kan man konkludere at denne gruppe har betydeligt lavere dødelighed, når det gælder sygdomme der hænger sammen med livsstil, forklarer en af undersøgelsens forfattere Lau Caspar Thygesen, der er lektor på Statens Institut for Folkesundhed under Syddansk Universitet.

Livsstil og stærk tro

For sygdomme der ikke har tæt forbindelse til livsstilen, ligner den undersøgte gruppe af adventister og baptister resten af befolkningen. Det kan derfor med stor sandsynlighed slås fast at det er de kristne mindretals levevis der gør en forskel.

Prosaisk udtrykt: At religionen giver dem en livsform som er gavnlig for deres helbred.

– Store undersøgelser i USA har vist samme tendens. Men i USA var deltagerne til undersøgelserne mere selekteret. Det er de ikke i vores undersøgelse, fordi medlemmerne er fulgt i vores unikke registre. Desuden er forskellen til det omgivende samfund formentlig endnu større hos os, fordi Danmark er meget mere sekulært, forklarer Lau Caspar Thygesen.


Religion er ikke altid det samme som at blive lykkelig

Forskningen blandt baptister og adventister er stødt på én stor overraskelse, idet den undersøgte gruppe på ét parameter er 50 % mere syge end resten af befolkningen: Kvinders hospitalsindlæggelse for depression.

De store sundhedsfordele som de religiøse trossamfund nyder godt af, kan på mange måder forklares med målgruppens levevis. Det kan ikke påvises, men heller ikke afvises, at deres tro giver dem et mentalt beredskab der holder sygdom på afstand. Det er dog formentlig snarere de leveregler de har fået af deres Gud, som holder dem sunde og raske.

Derfor har forskerne også kigget nærmere på de kristne minoriteters mentale sundhed.

Kvinder lider under undtagelsen

Og kort sagt viser det sig at de kristne også på dette område skiller sig positivt ud. Først og fremmest når det gælder de psykiske sygdomme der stammer fra misbrug af alkohol eller stoffer.

Det samme gjaldt når der blev kigget på depressive og maniske lidelser. For mænd, vel at mærke. For til forskernes forbløffelse var de religiøse kvinder markant overrepræsenteret i denne statistik.

– Det var virkelig meget overraskende, siger lektor og cand. Theol. Niels Christian Hvidt, Syddansk Universitet, som er en del af forskerholdet bag undersøgelsen.

– Normalt opfatter man troen på Gud som en stor trøst – sådan er det også for mig selv som teolog og kristen. De fleste internationale undersøgelser har da også fundet at tro og håb og fællesskab beskytter mod håbløshed og depression. Men for en stor del af kvinderne i undersøgelsen her var det altså ikke sådan, siger han.

Kvinder er i overtal

Forskerne har ikke nogen entydig forklaring på de troende kvinders tendens til psykiske problemer. Derfor forsøger de nu at komme bag om tendensen med deres videre forskning. Det bliver bl.a. bemærket at

  • Der er næsten dobbelt så mange kvinder som mænd hos baptister og adventister. Derfor er mange tvunget til enten at forblive ugifte eller gifte sig uden for bevægelsen
  • Trossamfundenes forbud imod narko gælder også psykofarmaka (de såkaldte lykkepiller)
  • I et sekulært samfund som det danske kan baptister og adventister føle sig meget isoleret fra resten af befolkningen
  • Der kan være elementer i selve trosretningen der undertrykker kvinders følelser mere end mænds

 Niels Christian Hvidt finder det vigtigt at understrege at både baptister og adventister har deltaget meget aktivt i at finde frem til årsagerne, efter de overraskende resultater blev kendt – bl.a. ved at invitere psykologer til at komme og tale for medlemmerne.

– Men måske handler det også om at religiøs tro ikke er det samme som at blive lykkelig. Man kan finde trøst og mening med mange ting. Men Biblen siger selv at troen medfører mange pinsler, der opbygger sjælen, og det er måske bare det vi ser et udtryk for her, siger han.

Artikler fra Krop+fysiks arkiv opdateres ikke.