Det skal være nemt at træffe sunde valg

Af: Lane Markholt-Hansen, Foto: Kim Wendt

Mindfulness, fælles træning og sundhedstjek er på programmet i biotekvirksomheden Novozymes. Deres erfaring er at struktur har effekt.

70 procent af Biotekvirksomheden Novozymes ansatte har fået et sundhedstjek, flere har tabt adskillige kilo i gruppen ”Vægttab og livsstilsændring” som er arrangeret af  virksomhedens fritidscenter, og senest har en stor gruppe medarbejdere deltaget i et  kursus over fire uger i mindfulness – evnen til nærvær og fuld opmærksomhed på det der er lige nu. Sundhedsfremme har været en vigtig brik i Novozymes strategi siden 2005, og den er en af flere virksomheder der har medvirket til at udarbejde den nye standard for sundhedsledelse. Blandt andet har Novozymes fastsat en konkret ramme for hvordan  sundheden kan fastholdes og fremmes hos den enkelte medarbejder.

Og medarbejderne er begejstrede for de mange tiltag der er sat i gang. Marianne Kjellow- Andersen, sygeplejerske og projektleder, er en af ildsjælene i den arbejdsgruppe der  arbejder målrettet med sundhed. Hun håber at både offentlige og private virksomheder vil  tage standarden til sig:

– Det er vores opfattelse at når man som virksomhed arbejder struktureret med sundhed, så har det en effekt: Produktiviteten stiger, medarbejderne tiltrækkes og fastholdes, og  det vil være et positivt element i forhold til virksomhedernes profilering af sig selv. Derfor er standarden vedkommende for alle virksomheder som vil arbejde seriøst med at styrke og styre deres indsats i forhold til sundhedsfremme og forebyggelse af livsstilssygdomme,
siger hun.

Laborant Kate Thorstein Lützhøft er en af de medarbejdere der har fulgt med i de mange  sundhedstilbud til medarbejderne:

– Sundhed handler om at gøre noget godt for mig selv og at have det godt med mig selv.  Jeg vil gerne gøre noget for at min krop kan holde så længe som muligt, fortæller Kate, der fik kickstartet sin løbekarriere efter et foredrag med Chris McDonald, arrangeret af arbejdspladsen.

– Chris McDonald lærte mig at prioritere en halv time på mig selv og ikke altid kun tænke  på mine børn. Det er vigtigt at have nogle mål. Jeg ville bevise over for mig selv at jeg  godt kunne bruge bukserne fra før jeg blev gravid, fortæller Kate.

Hendes kollega  Marianne Ørnfeldt Jensen, der cykler 14 km til og fra arbejde hver dag, blev motiveret til at optimere motionen på arbejdspladsen da der blev delt skridttællere ud til hele afdelingen:

– Vi gik meget op i det, og der gik jo nærmest konkurrence i at komme længst. Det var super godt for det sociale sammenhold, siger Marianne Ørnfeldt Jensen. Nu starter afdelingen hver morgen med 5-10 minutters morgengymnastik, hvor ømme skuldre og nakker bliver strakt godt igennem.

En svær balance

Et spørgsmål der melder sig for mange i denne debat, er om de naturlige skodder der engang var imellem fritid og arbejdsplads, helt vil drukne med sundhedsbølgen.  Grænserne flytter sig hele tiden, og i dag er rygestopkurser, tilskud til motionsforeninger  og sund kantinemad en fast del af mange virksomheders personalepolitikker. Kate  Thorstein Lützhøft og Marianne Ørnfeldt Jensen er tilfredse med at deres arbejdsplads  tager et ansvar, så længe det foregår på frivillig basis:

– Man skal ikke trække det ned over hovedet på folk. Man skal give folk noget faglighed. En forståelse for hvad det gør ved kroppen hvis man ikke gør noget, siger Marianne Ørnfeldt Jensen.

Projektleder Marianne Kjellow-Andersen medgiver at det er en svær balance mellem ansvar og pligt, men synes samtidig at det er rimeligt at man som virksomhed forsøger at skabe sunde rammer for medarbejderne, der sætter dem i stand til at træffe nogle sunde valg.

– Det er selvfølgelig vigtigt at vi som virksomhed ikke går ud med løftede pegefingre så medarbejderne føler sig pressede til at tage imod vores tilbud. Men vi vil gerne skabe et miljø hvor det kan lade sig gøre at være sund. Og faktisk viser vores undersøgelser at det fx er meget få der ikke mener at det er arbejdspladsens opgave at tilbyde sundhedstjek. Det ligger meget i tiden at man som virksomhed har nogle sunde intentioner på medarbejdernes vegne, siger Marianne, og understreger at alt er frivilligt.

5 gode råd

når I skal etablere sundhedsledelse i jeres virksomhed

  1. Betragt og indfør sundhedsindsatsen i virksomheden som en lige så vigtig  parameter som andre ledelsesopgaver.
  2. Opstil realistiske, men ambitiøse sundhedsmål.
  3. Sørg for at virksomhedens sundhedspolitik afspejler sig i konkrete mål og handlinger, der effektueres og løbende evalueres.
  4. Skab jeres egen individuelle sundhedspolitik – mål og handlinger tilpasset netop jeres virksomheds medarbejdere, produkter, interessenter. Det kræver grundigt forarbejde og involvering fra alle parter at finde den sundhedsledelse der virker i den enkelte virksomhed.
  5. Involver alle interessenter (og ikke kun HR-afdelingen) i virksomhedens sundhedsledelsessystem. Det er en forudsætning for succes.

OBS: Artikler fra Krop & Fysiks arkiv opdateres som udgangspunkt ikke!

Artikler fra Krop+fysiks arkiv opdateres ikke.