Der er altid noget man kan gøre

Tekst: Marianne Nørup, journalist

Foto: GLA:D® Ryg

Viden omsættes til handling hos deltagerne på denne aftens GLA:D® Ryg-hold. For det handler om at øge sine ressourcer og begrænse de negative belastninger hvis man vil leve bedst muligt med sine ryggener.

– Når først vi har udelukket at rygsmerterne skyldes en alvorlig diagnose, sætter vi alt ind på at finde noget der hjælper på smerterne. Vi hjælper deltagerne med at finde frem til hvad der øger deres ressourcer, og hvad der omvendt tærer på dem; og vi hjælper dem med at finde copingstrategier de kan bruge når det gør ondt og er svært.

Sådan lyder det opsummerende fra fysioterapeut Julie Højmark Larsen, som har ført et anseligt antal borgere igennem et GLA:D® Ryg-forløb. Hun fortæller at den nye tilgang til rygsmerter for langt de fleste deltagere åbner for nye muligheder; omend det for nogle, særligt i starten, kan være svært at rumme at deres rygproblem er såkaldt ’uspecifikt’, og at løsningen på det derfor heller ikke er behandling af en specifik struktur i ryggen.

Det er torsdag aften, vi er i centrum af Odense, og på grund af et par afbud til dagens træning er der god plads i det lyse træningslokale, hvor de tre deltagere har rullet hver sin måtte ud og sidder klar. Fysioterapeut Julie sætter gang i en kort fælles opvarmning, og derefter går deltagerne hjemmevant i gang med GLA:D® Ryg-øvelserne. Ingen laver de samme bevægelser, men udgangspunktet for de otte øvelser er faktisk det samme, blot er der forskellige sværhedsgrader og variationer af hver øvelse. Den individuelle tilpasning er væsentlig, fortæller Julie, for alle deltagere har forskellige udfordringer.

Balance er altafgørende

Amalie på 21 har ondt i lænden i dag. Her godt halvvejs igennem forløbet oplever hun stadig rygsmerter, men hun har opnået en bedre forståelse af sine rygproblemer, fortæller hun, eksempelvis kan hun se at den aktuelle opblussen sandsynligvis skyldes akutte mentale udfordringer. Amalie fortæller at hun også har fået redskaber til at tackle sin situation; for eksempel har Julie hjulpet hende til at finde øvelser hun kan lave når hun får ondt på sit arbejde – og de hjælper.

Det er et gennemgående budskab at en ’glad’ ryg kræver balance mellem ressourcer og belastninger.

– Jeg eksemplificerer det ofte med at skulle flytte 20 kilo brænde. Det får du muligvis ondt i ryggen af. Men det betyder ikke at du ikke kan. Du kan måske flytte de 5 kilo nu, holde en pause og så flytte 5 kilo mere senere. Eller du kan træne din ryg, så du bliver i stand til at bære mere inden det gør ondt, forklarer Julie.

– Det kan være svært ikke at lade sine frustrationer gå ud over ”den dumme ryg” når man får ondt og føler sig begrænset i hverdagen. Men ryggen er ikke din fjende – det handler om at få ressourcer og belastninger til at balancere. For din ryg er grundlæggende stærk og skabt til bevægelse – og positive tanker skaber positiv bevægeadfærd, siger hun.

Ressourcerne kan du opdyrke og øge ved eksempelvis at gøre ting der gør dig glad, få tilpas meget søvn, være fysisk aktiv, huske hvilepauserne og have en stærk og smidig krop. På belastningssiden kan faktorer som inaktivitet, dårlig søvn og kost, nedsat muskelstyrke og bevægelighed, stress, bekymringer, psykisk pres og fysisk belastende opgaver som fx ensidigt eller langvarigt tungt arbejde trække i den anden retning, uddyber Julie.

– Balancen mellem ressourcer og belastninger vil altid vippe lidt op og ned. Men når den begynder at vende den tunge ende nedad, skal man kende og bruge de redskaber der kan få den til at ændre retning. 

Struktur og rammer

Julie bevæger sig rundt mellem deltagerne og snakker med hver enkelt om hverdagens udfordringer, og hvordan de kan tackles. En får ondt i ryggen når hun sidder meget, en anden oplever nogle konkrete smerter som han gerne vil vende med fysioterapeuten. Men der er ingen grund til panik, viser det sig, og en række handlemuligheder vendes.

Mette på 55 har fuldt gang i sit program og bevæger sig hurtigt og ubesværet. Der er intet der indikerer en stiv eller smertefuld lænd.

– Jeg har fået det meget bedre. Jeg er ikke så stiv i kroppen mere og har mindre ondt, fortæller hun.

For hende har de strukturerede rammer været afgørende.

– Jeg har forsøgt mange gange selv at komme i gang med motion, men det er slet ikke mig. Det er faktisk 10 år siden jeg første gang blev undersøgt for rygsmerter og fik at vide at jeg burde træne, men det er først nu det er lykkedes. Det er nemme og overskuelige øvelser, og der er ikke noget præstationsræs. Det passer mig fint.

Også undervisningen har gjort en forskel:

– Det er godt at få at vide at man ikke dør af det her.

“Jeg behøver ikke bekymre mig så meget, og det er okay at det gør lidt ondt ind imellem.”

– Jeg har også fundet ud af at det er helt fint at jeg fx sidder i nogle akavede stillinger når jeg maler køkken, som jeg lige har gjort. Hvis bare jeg skifter stilling ofte og varierer mine bevægelser.

Et godt tilbud

Det er langt fra alle klinikkens rygpatienter som sluses ind på GLA:D® Ryg-holdene.

– Nogle har selv fundet en velfungerende måde at håndtere deres situation på, og har så måske en gang imellem brug for et tjek eller en smertedæmpende behandling. Andre vil af forskellige årsager få mere ud af et individuelt træningsforløb hos fysioterapeuten eller af anden træning. Men en stor gruppe har rigtig god gavn af GLA:D® Ryg, siger Julie.

– Vi har ikke at gøre med et vidundermiddel. Men vi har fundet et godt tilbud til de mennesker med uspecifikke rygsmerter som mangler en måde at håndtere deres situation og deres smerter på. Man skal være åben over for at ændre sit mindset – sin tankegang – og er man det, oplever jeg at man som minimum går herfra med en større viden omkring ryggen og en række redskaber til at håndtere sine rygsmerter. De fleste også med en bedre fungerende ryg og færre smerter.

Læs også: Viden og træning kan afhjælpe rygsmerter

Artikler fra Krop+fysiks arkiv opdateres ikke.