Demente spiser mere når spisesituationen er tryg

Af: Lisa Christensen, Cand.scient. i human ernæring, Sundhedscenter Tårnby

Foto: Scanpix/Iris

Demente er i risiko for at blive underernærede, fordi det ofte er svært for dem at overskue spisesituationen. Trygge rammer kan hjælpe.

Det kan være vanskeligt for personer med demens at forstå og overskue en spisesituation. Demente kan blandt andet have svært ved at finde ud af hvordan de skal spise maden, hvad på bordet der kan spises, og at koncentrere sig om at spise. Derfor er demente i øget risiko for at blive underernærede, og de har brug for at der bliver skabt trygge rammer omkring spisesituationen.

Trygge måltidsrammer

At skabe trygge måltidsrammer for personer med demens er at skrue ned for sansestimuli. Hos demente har hjernen nemlig svært ved at sortere i for mange stimuli, og derfor er det vigtigt at måltidssituationen gøres simpel og overskuelig for den demente. En enkel borddækning med en ensfarvet dug og ensfarvede servietter gør det lettere for den demente at skelne mellem selve dugen og ting der står på dugen. Stil derfor kun det nødvendige frem til måltidet og inden for rækkevidde.

Det er ligeledes vigtigt at der ikke er for meget støj eller forstyrrelser når der skal spises. Hvis der spilles musik, eller tv’et kører, kan det flytte fokus fra måltidet og medføre at der ikke bliver spist tilstrækkeligt.

Skab opmærksomhed på maden

Hos demente påvirkes synssansen, og det kan gøre det vanskeligt at se maden. Derfor er det vigtigt at der bliver skabt ekstra opmærksomhed på maden. En portion hvide ris eller kartoffelmos er ikke særligt fremtrædende på en hvid tallerken, men vil derimod være mere synlig på en blå tallerken. Nyere studier har vist at farven på tallerkenen har stor betydning for hvor meget demente spiser, og at det er en god ide at tænke i kontrastfarver når der serveres mad for personer med demens. Hvis der fx serveres boller i karry, er det en fordel at servere det på en blå tallerken, da den står i stærk kontrast til den gule ret.

Når der er blevet skabt opmærksomhed på maden, er det dernæst vigtigt at gøre det så let som muligt for den demente selv at spise maden. Tunge tallerkener, der står godt fast på bordet, og med en høj kant, kan gøre det lettere at spise selv. Nogle demente kan have svært ved at holde styr på hvordan kniv og gaffel skal bruges, og her kan det være en fordel at forsøge med alternative retter som kan spises med fingrene, eller retter som kan spises med ske.

Risiko for underernæring

Demensramtes øgede risiko for underernæring kan have stor betydning for deres velbefindende. Fejl- og underernæring kan fremskynde og forværre sygdomsforløbet og føre til nedsat funktionsevne og livskvalitet. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på om personer med demens begynder at springe måltider over, levne mad på tallerkenen eller tabe sig. Er dette tilfældet, er det vigtigt at have fokus på måltiderne og forsøge at skabe en tryg spisesituation, som tager højde for den dementes behov.


Spiser mere af blå tallerkener

Ved The Dementia Centre på University of Stirling i Skotland har de lavet forsøg som viser at ældre med demens har nemmere ved at se maden på blå tallerkener frem for hvide. Det betød at hver forsøgsperson spiste mellem 200-250 g ekstra mad pr. dag og tog omkring 3 kg på i løbet af de fire måneder forsøget varede. På denne måde kan man med små ændringer øge madindtaget hos demensramte.


Bedre spise-situationer for demente

  • Spis et måltid mad sammen. For demente kan det hjælpe på forståelsen af spisesituationen, hvis de kan spejle sig i hvordan en anden person håndterer måltidet.
  • Fyld kun glasset halv op. Det gør det lettere at se at der er noget i glasset.
  • Hæng gerne billeder af mad op på væggen i køkkenet eller spiserummet. Det kan være en måde at minde de demensramte om at de er et sted hvor der spises mad.
  • Mad der stilles i køleskabet, bør dækkes til med husholdningsfilm og ikke stanniol, så den demente lettere kan se hvad det er.
  • Brug farvet service som står i kontrast til retten. Personer med demenssygdom har ofte problemer med sanserne og har derfor brug for at maden på tallerkenen tiltrækker deres opmærksomhed.

Læs mere:

www.krop-fysik.dk/kost-anbefalinger-aeldre-65-aar/

www.krop-fysik.dk/gode-raad-lille-appetit-du-taber-dig-uden-bevidst/ 

Artikler fra Krop+fysiks arkiv opdateres ikke.