Aldrig for tidligt – aldrig for sent

Tekst: Marianne Nørup, fysioterapeut

Foto: Shutterstock

Fysisk aktivitet kan forebygge demens og afhjælpe sygdommen hos dem der allerede har fået den.

FOREBYG DEMENS

Omkring hvert tredje demenstilfælde kan potentielt forebygges. Nationalt Videnscenter for Demens peger på 12 risikofaktorer, der kan forebygge demens, og som man selv kan gøre noget ved. De er listet herunder efter forebyggelsespotentiale:

• Fysisk inaktivitet
• Ukorrigeret høretab
• Forhøjet blodtryk
• Svær overvægt
• Tidligere eller nuværende depression
• Daglig rygning
• Diabetes
• Lavt uddannelsesniveau
• Oplevelse af social isolation
• Traumatisk hjerneskade
• Et højt alkoholforbrug
• Eksponering for luftforurening

De fire øverste faktorer tegner sig for hele 64 % af det samlede forebyggelsespotentiale. 3 af disse faktorer kan påvirkes af motion.

Du kan ikke begynde at forebygge tidligt nok, og det er aldrig for sent at forebygge. Sådan lyder budskabet fra anerkendte demens-forskere. Og selv hvis man allerede er ramt af en demenssygdom, kan man have glæde af motion, fordi fysisk aktivitet vil hjælpe en til at klare sig bedre i hverdagen.

Befolkningsundersøgelser har nemlig vist at fysisk aktivitet og motion har en gavnlig effekt på hjernens sundhed og kan nedsætte risikoen for at udvikle demenssygdom. Eksempelvis har et amerikansk studie vist at fysisk aktivitet er forbundet med et mindre aldersbetinget svind af hjernen og en bedre bevarelse af vores kognitive funktionsniveau.

Et helt nyt studie fra Københavns Universitet (KU) peger på en af årsagerne, nemlig at vores blodkar, når vi motionerer, opretholder deres smidighed, dvs. deres evne til at trække sig sammen og udvide sig – det kaldes vaskulær dynamik – og at gennemstrømningen af væsken i hjernen øges. Mange neurodegenerative sygdomme, såsom Alzheimers, starter med en nedsat funktion af netop den vaskulære dynamik.

Kilde: Københavns Universitet, Nationalt Videnscenter for Demens, videnscenterfordemens.dk. Studiet fra KU er udgivet i Nature Neuroscience 26, 2023,


FYSISK TRÆNING ER OGSÅ EFFEKTIVT NÅR MAN HAR EN DEMENSSYGDOM

Fysisk aktivitet og træning har en gavnlig effekt på fysikken og kan forbedre de kognitive funktioner og evnen til at udføre dagligdags aktiviteter hos mennesker med demens i tidligt stadie, viser international forskning.

Et dansk studie med 200 deltagere med Alzheimers sygdom i let til moderat grad har vist at moderat til hård konditionstræning over et forløb på 16 uger reducerede symptomer som irritabilitet, depression, uro, rastløshed og forstyrrelser i døgnrytmen.

Kilde: Nationalt Videnscenter for Demens, videnscenterfordemens.dk, hvor du bl.a. kan læse mere om det nævnte danske ADEX-studie.


BRUG FOR STØTTE?

Har du eller din pårørende kognitive udfordringer, eller af anden grund brug for støtte til at komme i gang med motion og træning, kan en fysioterapeut hjælpe med både træningsplanlægning og støtte undervejs.