For varmt til at arbejde?

Af: Marianne Nørup, journalist

Foto: Scanpix/Iris

Det kan måske lyde som et ønske-scenarie for os forfrosne danskere. Men selvom vi har længtes efter sol og varme, kan det også blive for meget. Er arbejdsklimaet for varmt, kan man blive utilpas og miste koncentrationen.

Allerede når forsommerens første stråler finder vej til skolegårdene, begynder mange børn at håbe på varmefri, et af de skønneste begreber i skolebørns verden. Reelt er det dog yderst sjældent at skolerne lukker på grund af varmen – og på den måde er det en realistisk forberedelse på voksenlivet. For end ikke den værste hedebølge giver ret til at holde fri fra arbejde!

Arbejdstilsynet nøjes med at anbefale at temperaturen holdes på 20-22 °C ved stillesiddende arbejde, og den må ikke overstige 25 °C. Bortset altså fra perioder med hedebølge.

Store vinduer bliver til radiatorer

Solindfaldet fra de store vinduesflader som mange moderne kontorbygninger består af, fører let til høje temperaturer. Problemerne opstår blandt andet hvis der forekommer glas i yderpartierne under brystningshøjde (afstanden fra gulv til underkanten af vinduet). Her bidrager glasset ikke direkte til mere lys, men til mere varme, og derfor vil man skulle bruge en masse energi på at nedkøle bygningen. Varmetilskuddet gennem et vindue på ca. 1 m2 kan svare til varmeafgivelsen fra en mellemstor elradiator.

Man kan anvende solafskærmning for at undgå at varmen bliver for kraftig. Men vær opmærksom på at cirka halvdelen af varmen i østvendte lokaler kommer ind inden kl. 8.00. Solafskærmningen skal derfor trækkes for om aftenen for at gøre mest mulig gavn. Afskærmningen placeres mest effektivt udendørs; det kan være i form af lameller, persienner, markiser eller film til vinduerne. Det er vigtigt at medarbejderne selv har mulighed for at regulere afskærmningen, og at den tillader lys at passere, så dagslyset kan udnyttes. Bygningen kan også udstyres med særlige energiglas, der dæmper varmen fra solen.

Andre varmekilder end solen

På varme dage kan der ske en væsentlig varmetilførsel fra store tagflader der er dårligt isolerede, så god isolering er også vigtigt om sommeren. Der er imidlertid også andre varmekilder end solstråling. Mange mennesker på lidt plads, kunstig belysning og teknisk udstyr kan afgive så meget varme at det bliver ubehageligt.

Bortset fra computere kan de fleste kontormaskiner som regel placeres i separat ventilerede rum eller på gangarealer. Specielt kopimaskiner bør ikke stå i opholdsrum uden ventilation, da de støver og afgiver en del varme til omgivelserne. Det er en god ide at undersøge om der findes tilsvarende udstyr der afgiver mindre varme. Det hjælper også at bruge computerens energisparefunktion eller slukke helt når udstyret ikke er i brug.

Ventilation

Ved kraftig varme opleves en betydeligt dårligere luftkvalitet. Hvis der konstant produceres for meget varme, er det nødvendigt med bedre udluftning eller mekanisk ventilation. At åbne døre og vinduer er ikke altid nok – og kan skabe træk. Her kan automatisk styret naturlig ventilation sikre udluftning på de mest optimale tidspunkter. Hvis det er over 23 grader udenfor, giver det ikke meget køling at ventilere. Her kan man med fordel gøre brug af natkøling.

Mekanisk ventilation og køling – aircondition – er energikrævende, men kan være nødvendigt.

Kilde: www.indeklimaportalen.dk, hvor du kan læse meget mere om indeklima.


Sænk temperaturen her og nu

 • Find et andet sted at være. Hold møde eller flyt undervisningen udenfor i skyggen. Put løst papir i skuffen og luft effektivt ud imens.
 • Er det muligt at skærme af for solen, så gør det INDEN solen kommer på.
 • Østvendte vinduer skærmes af inden I går hjem. Halvdelen af varmen kommer ind inden kl. 8 om morgenen.
 • Er udendørs afskærmning ikke mulig, så rul gardiner eller persienner for.
 • Luft ud om natten eller tidligt om morgenen, hvis det er muligt. Da er luften ude køligst og udluftningen mere effektiv.
 • Flyt teknisk udstyr ud på gangen eller ind i rum der ikke bruges til ophold.
 • Sluk for stand-by-funktioner på apparater der ikke bruges løbende.
 • Brug computerens energisparefunktion, og sluk for den når den ikke er i brug.
 • Få de sidste glødepærer skiftet ud med sparepærer, og sluk for lyset når det kan undværes.
 • Drik masser af vand, og tag let og luftigt tøj på. Har I en fryser, så hav altid isterninger parat til et koldt glas vand.
 • Hold øje med indetemperaturen. Den bør de fleste steder ligge på 20-22 grader – afhængigt af aktivitet og påklædning. På særligt varme dage kan højere temperaturer accepteres.

Kilde: www.indeklimaportalen.dk

Artikler fra Krop+fysiks arkiv opdateres ikke.