Udeliv og natur giver trivsel og sundhed

Tekst: Marianne Nørup, fysioterapeut

Foto: Shutterstock

Børn der færdes meget i naturen, er sundere, stærkere og trives bedre.

Børn der tilbringer megen tid i naturen, er stærkere og sundere, de er oftere normalvægtige, har lavere risiko for type 2-diabetes, danner mere D-vitamin, sover bedre og er mindre syge end børn der ikke tilbringer tilsvarende tid udendørs. Samtidig trives de bedre.

Det viser en forskningsoversigt fra Center for Børn og Natur i København, som tager udgangspunkt i børn i førskole-alderen.

Børnenes tilknytning til naturen kan faktisk præge dem resten af livet, fremgår det. Børn der kommer meget i kvalitetsnatur, har blandt andet lettere ved at koncentrere sig, og de bliver mindre præget af opmærksomhedsforstyrrelser.

– Kvalitetsnatur er defineret som mindre kulturpræget natur, præget af variation og diversitet. Men en mindre skov eller et krat kan godt være kvalitetsnatur set fra et lille barns perspektiv, uddyber Niels Ejbye‐Ernst, som er en af forskerne bag oversigten.

Som en ekstra bonus ser det endda ud til at de grønne omgivelser kan give en bedre forståelse når børnene senere i livet udfordres i de naturvidenskabelige og matematiske fag.

Alt i alt konkluderer oversigten at leg i varierede omgivelser styrker kroppen, bevægeligheden og balancen, og er til gavn for børns samlede udvikling og læring.

Kort fortalt: Kom væk fra skærmene og kom udenfor!

Forskningsoversigten ”Betydningen af dagtilbudsarbejde med børn i naturen” fra 2019 er udarbejdet som led i projekt ”Kom med ud” under Center for Børn og Natur af forskere fra bl.a. VIA University College og Københavns Universitet. Oversigten er baseret på nordisk forskning og suppleret med større internationale studier. Du kan finde den her: https://www.ucviden.dk/ws/portalfiles/portal/102992213/Betydning_af_dagtilbudsarbejde_med_b_rn_i_naturen.pdf

Artikler fra Krop+fysiks arkiv opdateres ikke.