Tai Chi – hvad kan det gøre for dig?

Af: Jonna Jensen, lektor ved PH Metropol og specialist i psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi

Foto: Scanpix/Iris

Det handler om at være i kontakt med sig selv og nuet. Tai Chi er en slags meditation i bevægelse, men ud over ro i sjælen kan det også give fysiske gevinster som smertelindring, bedre hjerterytme, bedre balance, øget bevægelighed hos personer med slidgigt samt øge livskvaliteten og mindske træthed hos personer med cancer.

Måske har du set det på film: En gruppe mennesker der udfører meget langsomme, flydende bevægelser, fx i en park i Kina. Næsten som i trance løfter de langsomt det ene ben mens de skubber hænderne frem foran kroppen eller lader armene flyde op og ned. I bevægelse, men samtidig uendeligt rodfæstede.

Det er formentlig Tai Chi de er i gang med. Tai betyder stor eller mægtig, Chi betyder basal energi, og Tai Chi er en kinesisk kampkunst, der går tilbage til det 14. århundrede. Nu om dage anvendes det hovedsageligt for at styrke sind og krop. 

Det kan se besynderligt ud, næsten som om tiden er sat i stå i en orientalsk tidslomme, men Tai Chi har faktisk masser at tilbyde, også til det moderne menneske i Vesten. De hurtige skift i nutidens samfund giver os på den ene side mange muligheder og stor frihed. På den anden side er der risiko for isolation, fremmedgørelse og en fornemmelse af kraftesløshed. Det gør at mange af os bliver stressede, får smertefulde muskelspændinger, sociale og psykologiske problemer eller svært ved at være til stede i nuet.

I den kinesiske taoistiske filosofi anses det for vigtigt at være i kontakt med ens ’sande jeg’ for at kunne forblive sund. Man kan tale om muligheden for at tage vare på sig selv, at aktivere sin egen indre kraft. Her kan Tai Chi anvendes som en bro mellem krop og sind.

Effekt på flere niveauer

Tai Chi arbejder på tre niveauer:

 1. Det kropslige/fysiske niveau: At holde kroppen sund og bevægelig og anvende harmoniske bevægelser på en energivenlig måde, herunder en optimal vejrtrækning
 2. Det meditative niveau, som også omtales som øget nærvær i nuet.  At være til stede i det du gør, lige nu og her.
 3. Omgivelses-niveauet: At være mere lydhør over for andre mennesker, tune sig ind på dem og ikke gå i forsvar.

Det kropslige/fysiske niveau

Ved at udføre Tai Chi dagligt i 10-20 minutter kan du opnå velvære og skabe et udgangspunkt for sundhed. Du vil måske opleve at blive mindre modtagelig over for infektioner og bedre til at håndtere stress, forebygge skader eller træthed. Det er dog vigtigt at påpege at Tai Chi som sådan ikke kan kurere sygdomme. Tai Chi øger balancen og koordinationen og har fx vist sig at være lige så effektiv som anden balancetræning (vist i forskningsstudier af ældre med balanceproblemer samt hos personer med Dissemineret Sklerose). I et studie om mennesker med angst og stress viste Tai Chi sig at være lige så effektiv som anden fysisk træning i forhold til at nedsætte angst, stress, smerter og øge de mentale funktioner.

Det meditative niveau

Bevægelserne udføres langsomt med fuld koncentration – og er på samme tid lette og frie. Man kan kalde Tai Chi for bevægelig meditation. Bevægelserne er hele tiden en flydende skiften mellem Yin og Yang.  Symbolet for Yin og Yang viser at de to tilstande komplementerer hinanden, de er ikke modpoler. I det mørke Yin er der en lys plet af Yang, og modsat. Man siger at når Yin (mørket) er på sit højeste, begynder Yang at vokse. De to energiformer er i en evig vekslen mellem det aktive og det mere afventende/parate (ikke at forveksle med passivitet). Yin står for intuition, følelser, stilhed, mørke, hvile, at trække sig sammen, det kolde, indre og jorden. Yang står for udvidelse, varme, intellekt, lys, aktivitet, ydre og himlen.

Ofte er mennesker i dag mere i kontakt med fortiden eller fremtiden end med nuet. Ved at være til stede i det du laver lige nu, bliver du mere modtagelig og i stand til at handle spontant frem for ud fra stereotype mønstre.

Omgivelses-niveauet

Efter at have trænet Tai Chi vil du formentlig begynde at opleve en større opmærksom på andre mennesker og blive i stand til at kunne rumme andre og forstå deres reaktioner. Man kan også øve Tai Chi med en partner. Men den sværeste modstander er i virkeligheden dig selv og dine holdninger, din egen ivrighed for at gøre tingene korrekt, frem for at være til stede i nuet.

Prøv det selv – og se hvad der sker

Der findes mange forskellige former for Tai Chi. For at markere at det er Tai Chi for sundhedens skyld, anvendes ofte betegnelsen Tai Chi ch’uan. Prøv gerne forskellige typer, og se hvilken der passer bedst til dig.

Generelt må du være tålmodig, ikke skubbe dig for hårdt frem eller blive irriteret over ikke at kunne huske formen. Hvis du øver hver dag, vil resultaterne komme af sig selv, og du vil opleve glæden ved at være i flow.

 

Jonna Jensen er lektor ved PH Metropol og specialist i psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi


Tai Chi – sådan gør du!

Tai Chi er lange sekvenser af bevægelser, som kan kædes sammen til én lang flydende bevægelse. Du kan lære Tai Chi på fx en aftenskole.

Tai Chi er meget nemt at gå til, for alt hvad du behøver, er dig selv og lidt plads omkring dig. Der er ikke brug for udstyr eller smart træningstøj, blot tøj som er behageligt at bevæge sig i.

I Tai Chi gælder nogle generelle principper:

 • Hold rygsøjlen opret (upright position)
 • Sænk dit tyngdepunkt, dvs. bøj let i knæene – hold dog aldrig knæene helt bøjet.
 • Bevæg dig ud fra centrum – hav en fornemmelse af at bevægelsen starter fra et centrum midt i kroppen. I Tai Chi kaldes dette punkt Tan Tien og er lige under navlen.
 • Sænk skuldrene
 • Hold armene (tænk primært på albuerne) lidt ud fra kroppen, så du ikke låser vejrtrækningen

Prøv at fornemme hvordan det er at udføre Tai Chi

 • Stå med hoftebredde afstand mellem fødderne, kroppen i naturlig balance uden at være anspændt.
 • Træk vejret ind og løft dine arme langsomt op til under skulderhøjde. Tænk på at armene skal være bløde, eftergivelige, og at du løfter dem med så lidt kraft som muligt.
 • Sænk nu armene langsomt ned, som om dine albuer var meget tunge, og synk med ned i knæ, så arme, ben, krop og en udånding følges ad.
 • Gentag disse to bevægelser en række gange i et flow, så der ikke er stop imellem de to bevægelser – Op – Ned – Op – Ned…

Artikler fra Krop+fysiks arkiv opdateres ikke.