KLUMME: Kan vi forebygge hjertedød? Ja, det kan vi – hvis vi vil!

Af: Leif Skive, Praktiserende læge, foredragsholder og forfatter til bl.a. Motions-manualen

Foto: Shutterstock

Uanset hvor meget du motionerer, medfører rygning med usvigelig sikkerhed en meget forhøjet risiko for hjertedød og sygdom. Vi ved fra andre lande at en politisk indsats kan nedbringe antallet af rygere. Men hvor er den politiske vilje og det politiske mod i Danmark?

Igennem de sidste årtier har Danmark ligget helt i top mht. at reducere forekomsten af hjerte/karsygdom.

De fleste ved at det drejer sig om at overholde nogle simple livsstilsregler – undgå overvægt og rygning og vær fysisk aktiv. Alle ved dog også at det ikke er så let som det umiddelbart kunne lyde.

I dette magasin er der naturligt mest fokus på den fysiske aktivitet, og den er da også en meget vigtig faktor i kampen mod hjertesygdom og –død. At man kan reducere risikoen for hjertesygdom ved regelmæssigt at være fysisk aktiv, er dokumenteret utallige gange. Motionen har yderligere den virkning at risikoen for hjertesygdom ved samtidig overvægt reduceres betydeligt. Populært sagt – hellere fed og aktiv end tynd og doven.

Der er imidlertid ingen tvivl om hvilken risikofaktor der er mest alvorlig når det drejer sig om hjertesygdomme – her kommer rygningen ind på en sikker førsteplads. Derefter følger inaktiviteten – langt foran overvægten.

Jeg har derfor talrige gange været frustreret når jeg forlader motionscentret og på trappen lige uden for døren møder et par unge, veltrænede instruktører, der står og hygger sig, hver med en cigaret i hånden.

Selvfølgelig er disse unge mennesker ikke i umiddelbar fare for at dø af en hjertesygdom, men de har allerede tillagt sig en livsstil som med usvigelig sikkerhed medfører en langt højere risiko for hjertedød i en tidlig alder, end hos deres jævnaldrende, ikke-rygende kammerater.

Hjælper det da ikke at de er fysisk aktive? Jo, det er selvfølgelig bedre end hvis de var inaktive, men hvor motionen i høj grad kompenserer for risikoen for hjertesygdom ved samtidig overvægt, gælder det desværre ikke ved rygning. Og mens motionsaktiviteten ofte indskrænkes noget når der melder sig arbejde, familie og børn, udvikler rygevanerne sig ofte i modsat retning.

Ifølge Sundhedsstyrelsen stiger antallet af unge rygere – 40 nye rygere hver dag.

17,1 % af unge mænd mellem 16 og 24 år er rygere. For de unge kvinder er tallet 14,2 %.

Det er direkte beskæmmende og pinligt at se disse tal når de tilsvarende tal for Norge er 5 % henholdsvis 1 %! De norske tal er resultatet af en målrettet kampagne, hvor det vigtigste tiltag har været at hæve prisen på cigaretter meget kraftigt – til cirka det dobbelte af de danske priser. Det er dokumenteret at dette tiltag virker.

60 % af den danske befolkning går ind for prisstigninger på cigaretter – men ikke et flertal af politikerne!

Argumentationen er risikoen for øget grænsehandel, hensynet til de økonomisk dårligst stillede og muligheden for selvbestemmelse. (Der er vist ingen der længere taler om indgreb i retten til selvbestemmelse når det gælder seletvang i bilen).

Det er positivt at se at en af de store forretningskæder nu på eget initiativ gemmer cigaretterne væk, således at de ikke længere er synlige – også et af de norske initiativer.

Blot beskæmmende at befolkningen og forretningslivet skal gå foran politikerne når det gælder de unges sundhed og risiko for hjertesygdom. Hvor er de ansvarlige danske politikere?

Artikler fra Krop+fysiks arkiv opdateres ikke.