Sundhed og trivsel på arbejdspladsen

Af: fysioterapeut Anne Blædel

Sådan får din arbejdsplads mest ud sin indsats for at få sunde medarbejdere.

Det kan betale sig at arbejde med sundhed og trivsel på arbejdspladsen – såfremt der altså arbejdes systematisk med projektet. Det er hovedbudskabet i Sundhedsstyrelsens publikation ”Sundhed og trivsel på arbejdspladsen”, hvor du kan se en række eksempler på de gevinster virksomheden, medarbejderne og samfundet kan opnå ved at arbejde systematisk og strategisk med sundhedsfremme på arbejdspladsen. For der kan være både økonomiske gevinster, PR for virksomheden og færre sygedage som belønning for den virksomhed der sætter fokus på medarbejdernes sundhed.
Både offentlige og private, små og store virksomheder kan gøre en forskel, kan man læse i publikationen, og en pointe er at sundhedsfremme ikke bare er en sygeforsikring eller et stykke gratis frugt – området omfatter både livsstil, arbejdsmiljø og virksomhedens sociale ansvar. Publikationen præsenterer blandt andet en 5-trinsmodel til arbejdet med systematisk og strategisk sundhedsfremme: Virksomheder på trin 1 har enkeltstående, lidt tilfældige tilbud der retter sig mod en eller to KRAMS-faktorer (Kost, Rygning, Alkohol, Motion, Stress).
Eksempelvis frugtordning, deltagelse i motionsløb, lovpligtig rygepolitik eller lokal alkoholpolitik. Der er ingen fast organisering af arbejdet, ingen afdækning af behov, ingen systematiske målsætninger eller opfølgning.
Virksomheden kan flytte sig trinvist opad ved for eksempel at inddrage medarbejderne, organisere sundhedsfremmearbejdet, nedskrive mål og oprette flere indsatser, indtil arbejdspladsen, på trin 5, har en systematisk afdækning af de ansattes behov og interesser, har inddraget ledelse og medarbejdere i en fast organisering, har afsat økonomi til aktiviteter, og har konkrete tilbud til såvel individer som grupper (fx frugtordning, rygestopkurser og motionstilbud) samt indsatser hvor man via miljøændringer understøtter en adfærd der øger sundhed og trivsel. Eksempelvis ved at minimere eller fjerne adgangen til at ryge og drikke på arbejdspladsen. Eller ved at etablere en sund kantine/madordning der sikrer et sundt udbud af mad i arbejdstiden.

De 5 trin

De 5 trin konkretiseres via eksempler fra det virkelige liv, i form af inspirerende cases. Der er i det hele taget masser af inspiration og gode konkrete eksempler og ideer at hente i publikationen, og jeg kan varmt anbefale den til tillidsrepræsentanter, ledelse og alle andre som interesserer sig for sundhed og trivsel på arbejdspladsen. Og så er publikationen endda helt gratis og kan enten bestilles eller downloades på Sundhedstyrelsens hjemmeside www.sst.dk

Anne Blædel er fysioterapeut og sundhedskonsulent i Folkesundhed København

Artikler fra Krop+fysiks arkiv opdateres ikke.