Orienteringsløb – en sport for hele familien

Savner du udfordring eller variation i din løbetræning, så giv orienteringsløb en chance. Her kan du – alene eller sammen med familie eller venner – kombinere effektiv fysisk træning med mental udfordring, mens du følger med i årstidernes naturliv, dufte og lyde. Et nyt projekt har gjort orienteringsløb tilgængeligt for os alle.

 Det er blevet min tur til at starte. Jeg modtager mit kort, skaber overblik og planlægger mit løbestræk til første post. Jeg vil søge væk fra stierne og ind i terrænet; løbe mellem to høje for at ramme kanten af den mose der skal bruges som ledelinje hen til den efterfølgende lysning. Seks et kvart minut senere finder jeg forpustet posten, som er halvt skjult af et buskads. YES!

Sådan fortsætter jeg min bane – bruger hovedet til at planlægge hvor benene skal løbe hen. Blodet ruller i kroppen, og spændingen holder mig koncentreret. Jeg er på skattejagt, i et nyt terræn.

Jeg har løbet motionsløb i mange år, men orienteringsløb er blevet min favoritsport, for jeg keder mig aldrig. Jeg udfordres konstant mentalt, for hvis jeg bliver ukoncentreret, mister jeg hurtigt fornemmelsen for hvor jeg er – og farer vild! Jeg kan bedre presse mig selv, for det pirrer mit konkurrencegen at finde posterne hurtigst muligt. Og ikke mindst får jeg mulighed for at tilbringe tid midt i naturen – ofte den vildsomme og tilgroede af slagsen, som jeg ellers ikke ville besøge.

Udfordring til både krop og hoved

Løb er for længst blevet mange danskeres favoritmotion, ikke mindst fordi det er nemt, effektivt og kan udføres stort set alle steder og på ethvert tidspunkt. Er du også tiltrukket af løb, og ønsker du variation eller måske en mulighed for at gøre løbet mere socialt, mentalt udfordrende eller familievenligt, så bør du give orienteringsløb en chance. Den udfordring der ligger i at skulle finde vej med et kort, tilfører en ekstra dimension – en udfordring til hovedet mens kroppen arbejder, og en mulighed for at komme væk fra de kendte ruter og ud på off-road. Sammen med andre, eller alene.

Det er nemlig ikke nødvendigt at melde sig ind i en orienteringsklub. Dansk Orienterings Forbund har de seneste år gjort orienteringsløb mere tilgængeligt, først og fremmest med det store “find vej i”-projekt. Det betyder at der nu er 150 steder i Danmark der byder dig velkommen. Du kan på Find vej i ´s hjemmeside finde og printe et kort, og så er det ellers bare at finde startstedet og komme ud på eventyr!

Kræver ikke store forudsætninger

Orienteringsløb kræver et par løbesko – gerne med ekstra riller under bunden. Løbetøjet kan fint være det der ligger bagerst i skabet – løbetøj til orienteringsløb skal dog gerne have lange ærmer og lange ben, og så skal du kunne leve med at det bliver godt beskidt og kan risikere at få en flænge. Har du et kompas, kan det være en god sikkerhed at have med, men det er ikke en nødvendighed.

I de fleste områder er der forskellige ruter og sværhedsgrader, og der er ingen krav om rækkefølge eller andet, så du kan tage en find-vej-i-rute som en sjov udfordring når du alligevel skal ud at løbe, eller du kan lave en familieudflugt ud af det – sågar med barnevogn eller klapvogn, for mange af posterne er placeret tæt på stier. Posterne er markeret med en vinrød pæl, og langt de fleste er udstyret med en tang, så man kan klippe i kortet. I bynære områder fortælles der desuden på ruten historier fra gamle dage – du kan hente dem via en app til din smartphone.

Du kan naturligvis også vælge at bruge GPS eller foto-orientering til at finde rundt.

Uanset hvordan: Prøv det! Download et kort (eller slut dig til din lokale orienteringsklub), snør skoene og find startpunktet!

“Find vej i”-projektet er støttet af Naturstyrelsen, Friluftsrådet og Danmarks Idræts-Forbund og modtog i 2012 den olympiske pris ‘IOC Trophy – Sport and Sustainable Development’.


KOM GODT I GANG med orienteringsløb

  • Find ture, som alle kan prøve, på www.findveji.dk.
  • Som opfølgning på Find-vej-i-projektet arrangerer orienteringsklubber rundt om i Danmark intro-dage, hvor du som nybegynder kan lære at bruge kort og kompas. Find information på www.familieorientering.dk.
  • Har du lyst til at blive medlem af en klub, kan du få glæde af fællesskabet ved fælles træning og evt. konkurrencer. Der er både lette og svære baner, så alle kan være med – og man lærer af de andre. Find din lokale klub på www.do-f.dk/adresser

Familiesport

En af de gode ting ved orienteringssport er at hele familien kan deltage sammen. Mange klubber arrangerer familietræning og -konkurrencer, og børn som voksne, kvinder som mænd, kan sammen nyde sporten.
Børn synes ofte at det er kedeligt at løbe, og deres fysiologi er ikke egnet til at løbe lange strækninger. I orienteringsløb er man sammen – med en ven eller ens far eller mor – om at løse en opgave samtidig med at man løber, man løber korte distancer og holder mange små pause, og man kommer ud i mere spændende terræn. 

Lær at finde vej

Kortet kan i starten være svært at læse, men det kan hurtigt læres. Her er et par fif:

Hvad der er sort på kortet, har som regel at gøre med hvor folk færdes, fx er stiplede streger stier i forskellige størrelser, firkanter er huse – dog er runde sorte prikker sten og trekanter stensamlinger. De lange sorte streger på kortet viser nord- og syd-retning.

Det grønne er tætheder, som beskriver hvor nemt det er at komme imellem træerne. Jo mørkere, des tættere, og jo lysere, jo nemmere.

Hvad der er blåt på kortet, har som regel at gøre med vand. En sort kant rundt om en blå klat er en sø, en blå streg er en grøft, og blå streger ved siden af hinanden er en mose.

Gult på kortet er enten marker eller lysninger. Er det skraveret, beskriver det et fældet område.

De brune streger er højdekurver som fortæller dig hvordan terrænet former sig. Ligger stregerne tæt, er bakken stejl. Er der en halvrund cirkel, er det en lille fordybning i terrænet. Et V er et hul.

Og sidst, men ikke mindst, er der på et kort til orienteringsløb tegnet poster ind med en rød farve. En trekant markerer startområdet, og cirkler med tal er posternes numre. En dobbelt cirkel markerer mål. Posterne skal tages i den rette rækkefølge som tallene angiver.

Bliv klogere på at læse kort i pjecen: ‘ORIENTERING – Lær at finde vej’ på www.findveji.dk.

Artikler fra Krop+fysiks arkiv opdateres ikke.