Luk foråret ind – uden træk, kulde eller overophedning

Af Marianne Nørup, Fysioterapeut

Efter en laaaang vinter kan vi næsten ikke få lukket forårsluften ind hurtigt nok. Men sørg for at undgå træk, for kroppen reagerer hurtigt på upassende temperaturer eller træk.

blank

Fuglefløjt, solstrejf og duften af nyudsprunget forår. Det er noget der kan sætte kolorit på en arbejdsdag.

Efter hvad der føles som uendeligt lang tid er det endelig ved at være tid til at lukke foråret ind. Men i kølvandet på de åbne døre og vinduer følger ofte problemer med temperaturregulering og ikke mindst træk.
Interne uenigheder kan også komme i kog, når de der sidder nærmest vinduet, ønsker det lukket, mens andre kolleger bare MÅ have luft.

For den rigtige temperatur i lokalet er afgørende for indeklimaet og for en god arbejdssituation. Hvis det er for varmt, bliver man let døsig, både den manuelle og den intellektuelle præstationsevne bliver mindre, og nogle vil opleve at de lettere bliver utilpasse eller får hovedpine. Hvis det til gengæld er for koldt i et rum, eller det trækker, reagerer kroppen ved at spænde mere i musklerne. Samtidig bliver bevægeligheden i fingrene mindre, og det kan betyde at man arbejder langsommere eller laver flere fejl.
Ikke mindst i forårsmånederne kan det være svært at finde balancen. Der kan hurtigt blive for varmt når forårssolen bager ind gennem vinduerne, men samtidig er luften stadig kold, så et åbent vindue kan give store temperaturforskelle, og dermed grobund for træk.

Temperatur 

Det er påklædningen og arbejdets karakter der afgør hvilken temperatur der føles mest behagelig. Hvis man bevæger sig meget, skal temperaturen forståeligt nok være lavere end hvis man sidder stille. Generelt anbefales en temperatur på 20-22 grader til stillesiddende arbejde.

Varmen kan både komme udefra og indefra, og især i sommerperioden kan det være nødvendigt at begrænse varmen fra f.eks. sollys, lamper og teknisk udstyr. Både forår og sommer er det ofte nødvendigt at skærme af for sollyset med markise eller gardiner, og året rundt er det vigtigt at bygninger og vinduer er godt isolerede.

Træk 

Oplevelsen af træk skyldes at kroppen afkøles mere nogle steder end andre. Det er luftens hastighed og temperatur der har betydning for om du oplever træk på kontoret.
Træk skyldes ofte forkert ventilation, åbne eller utætte vinduer eller døre, eller når f.eks. kolde ruder frembringer temperaturforskelle i lokalet.

Træk føles ubehageligt, og det kan blandt andet føre til stivhed eller spændinger i nakken, der igen kan føre til hovedpine.

Vinduer 

Træk fra vinduer kan have forskellige årsager. Generelt er det en fordel at flytte stillesiddende arbejde et stykke væk fra vinduerne.
Sidder man alligevel tæt på et vindue, og oplever træk, må man undersøge hvor luften trænger ind, og derefter udskifte enten tætningslister eller fugen mellem karm og vindue.

Vinduer er ofte dårligere isolerede end resten af ydermuren. Det kan medføre at man oplever kuldestråling fordi kroppen afgiver sin varme til den kolde rude, og det opleves som træk. Det er sjældent et problem ved normale termoruder, men kan opstå i ældre bygninger med gamle vinduer.

Ved kolde ruder kan man også opleve kuldenedfald, fordi kold luft er tungere end varm. Jo højere vinduet er, jo hurtigere strømmer den kolde luft der opleves som træk. Det kan afhjælpes ved at bryde luftstrømmen med hylder eller sprosser på vinduet.
De må dog ikke medføre at den kolde luft tvinges ud i nakken på medarbejderen.
Hvis radiatoren placeres under vinduet, kan den varme opadgående luftstrøm modvirke kuldenedfaldet.

Ventilation 

En del af et godt indeklima er at det rum man opholder sig i, bliver ventileret så luften i rummet har en tilpas temperatur og ikke føles tung og ”brugt”. Hensigten med ventilation er dels at fjerne luftforurening der kommer fra mennesker, overflader og processer, dels at erstatte den forurenede luft med frisk luft.

Ventilation kan ske naturligt (hvor der tilføres frisk luft udefra via åbne døre og vinduer, ventiler eller luftkanaler), mekanisk (ved hjælp af mekaniske ventilatorer der sikrer udsugning og tilførsel af frisk luft, så der opnås en større og mere konstant ventilation end ved naturlig ventilation), eller en kombination af de to former. Der er oftest flest klager over træk i lokaler med mekanisk ventilation.

Sådan undgår du træk

• Luft ud i pauserne. Er der personer i rummet, så advar dem, så de kan tage en trøje eller et tørklæde på.
• Har I mekanisk ventilation, så sørg for at placere indblæsningsstedet så luftstrømmene bliver mindst muligt generende.  Udsugningskanalerne bør suge luften ud i loftet eller i nærheden af loftet.
• Sæt dig ind i hvordan anlægget fungerer! Det er dumt at være afhængig af en anden hvis ventilationen generer dig nu og her.
• Placer om muligt arbejdspladserne et godt stykke fra ventilation, døre og vinduer.
• Placer møbler mv. så de ikke afbøjer luftstrømmen fra ventilationen.
• Efterse vinduer og døres tæthed. Efterisoler, skift til højisolerede ruder, skift tætningslister eller fuger.
• Særligt nakke og ankler er følsomme over for træk. Det kan derfor være en god idé at have noget varmt om nakke og ankler indtil problemet med træk er løst.
• Sørg for at holde indetemperaturen konstant på en behagelig temperatur. Brug solafskærmning  INDEN solen har overophedet rummet. Sluk lys og maskiner du ikke bruger, og placer de kontormaskiner der afgiver meget varme, støv og gasser, i et andet lokale.

Kilde: Indeklimaportalen.dk m.fl.

Artikler fra Krop+fysiks arkiv opdateres ikke.