Krop og kræft

Af: Morten Quist, fysioterapeut, ph.d. stud.

Motion kan afhjælpe de negative konsekvenser af kemobehandling, viser forskning. Og cocktailen af motion og samvær har stor betydning for kræftoverleveres livskvalitet og sundhed.

Træthed. Ubehag. Smerter. Angst. Sorg.

At være kræftpatient forbinder vi med en række negative betydninger. Og selvom ikke alle patienter er lige hårdt ramt, og de fleste heldigvis kommer igennem sygdom og behandling uden at skulle tilbringe hele forløbet i sengen, så kan det virke næsten urimeligt at presse på for at få disse mennesker til at motionere, midt i hele miseren!

Tidligere har det da også heddet sig at kræftpatienter enten ikke måtte eller ikke kunne være fysisk aktive under eller efter endt behandling. Man har blandt andet være bange for at motion kunne få kræften til at brede sig. Men de seneste årtiers forskning har vist noget andet, og forbeholdene er i dag afløst af anbefalinger om fysisk træning som supplement til kemoterapi og anden behandling. Blandt andet har en stor forskningsgennemgang for nylig vist at konditionstræning kan medvirke til at reducere den belastende træthed der ofte følger med en kræftsygdom og –behandling.

I Danmark har studiet “Krop og Kræft” været banebrydende for vores syn på hvad danske kræftpatienter kan under kemo-behandlinger. Studiet undersøgte fra 2001-2007 effekten af seks ugers hård konditions- og styrketræning, suppleret med kropsbevidsthedstræning, afspænding og massage. Patienterne, som havde forskellige kræftdiagnoser i forskellige sygdomsstadier, trænede fire dage om ugen, i alt ni timer hver uge. Programmet blev tilrettelagt individuelt ud fra den enkeltes form, men en del af træningen var med høj intensitet. I alt gennemførte knap 1000 patienter projektet. Efter de seks uger opnåede deltagerne en markant øget kondition og styrke, og nok så vigtigt: en reduktion af trætheden. Interviews viste at deltagerne desuden havde fået en mere positiv holdning til deres situation og havde løftet såvel humør som energi.

Livskraft i bevægelse

Motion til kræftoverlevere handler om meget andet end konkret kondition og muskelstyrke. Som en tidligere kræftpatient engang udtalte her i magasinet: “Når du har haft kræft, har du tit et elendigt forhold til din krop, fordi den har forrådt dig og er blevet syg. Og oven i det er du også blevet stukket og skåret i (…) Derfor handler det om at få et godt forhold til sin krop igen – ved at være aktiv og komme ud af patientrollen.”

Og netop motionen, koblet med det aktive samvær med andre der har oplevet noget lignende, er omdrejningspunktet for de idrætsinitiativer til nuværende og tidligere kræftpatienter der er opstået i kølvandet på projekt “Krop og Kræft”. Blandt andet havde en af de yngre deltagere – inspireret af bl.a. Lance Armstrong – et ønske om at markere afslutningen på sit cancerforløb ved at gennemføre en ekstrem sportsevent eller ekspedition. I samarbejde med psykolog Julie Midtgaard og fysioterapeut Morten Quist, begge en del af forskergruppen bag “Krop og Kræft”, fandt man tretten yngre tidligere kræftpatienter med samme interesse, og foreningen “Proof of Life” blev stiftet. Heraf udsprang “Team Proof of Life”, der i 2007 deltog i “The Kiliman” i Tanzania, som består i at bestige Kilimanjaro, cykle 248 km på mountainbike og til sidst løbe Kilimanjaro-maraton – alt inden for 9 dage. Det høje ambitionsniveau blev valgt for at vise at en kræft-mærket krop kan rumme imponerende potentialer, og at det er muligt at udnytte og vende en livskrise til øget styrke, selvindsigt og selvtillid. I dag er Proof of Life en landsdækkende forening for yngre kræftoverlevere, uanset fysisk form, og arrangerer bl.a. motionsaktiviteter rundt om i landet. Og det er langt fra nødvendigt at ty til det ekstreme – at kunne gennemføre tre km løb kan være en lige så stor triumf som at bestige bjerge, hvis man er tidligere kræftsyg og knap nok har kunnet komme ud af sengen.

Motion og samvær

Morten Quist og Julie Midtgaard har efterfølgende også taget initiativ til foreningen PACT (Physical Activity after Cancer Treatment), www.pactforening.dk, der henvender sig til alle aldersgrupper, uanset sygdomserfaring og træningsniveau, og bruger idrætsaktiviteter og fysisk aktivitet som en måde at komme videre i livet på under og efter en kræftsygdom. Foreningen, som er en unik kobling mellem en idrætsforening og en patientforening, tilbyder blandt andet spinning, yoga og styrketræning. PACT arrangerer også, sammen med cykelrytteren Brian Holms initiativ “La Flamme Rouge” (www.laflammerouge.dk), en årlig tur til Mallorca, hvor deltagerne trænes op til at cykle de 14 km op ad Mallorcas højeste bjerg Puig Major. En anden årlig træningsuge, “Mod nye ressourcer”, afholdes på Club La Santa, næste gang i april 2013. Ugen er for erhvervsaktive personer som har afsluttet kræftbehandling og ønsker at lægge afstand til sygdommen fysisk og mentalt. Man tager udgangspunkt i sine egne ressourcer og fokuserer i fællesskab på sundhed frem for sygdom. Du kan læse om en af de tidligere ture i artiklen: “Motion for livet” her.

Motion virker mod kræft

Kræftpatienter kan ikke motionere sig raske. Men motion er effektivt som supplerende behandling: Livskvaliteten stiger markant hos kræftpatienter (og andre) der dyrker motion regelmæssigt, ligesom symptomer der er specifikt knyttet til kræftdiagnosen, og bivirkninger fra eksempelvis kemoterapi, mindskes markant. Motion er desuden effektivt som forebyggelse af adskillige typer kræft.

Projekt Krop og Kræft

“Krop og Kræft” er i dag et fast tilbud til kræftpatienter i kemoterapi i såvel Proof of lifee miseren. og nok så vigtigt: en reduktion af trætheden.. Men at motionere, midt i hele miseren.region hovedstaden som andre dele af Danmark, og forskningsresultaterne fra “Krop og Kræft” er en del af grundlaget bag de officielle amerikanske anbefalinger for fysisk aktivitet, hvis væsentligste budskab ift. kræftområdet er: “Undgå inaktivitet”.

Artikler fra Krop+fysiks arkiv opdateres ikke.