Helbredende sanser: Synet

Af: Marianne Nørup, journalist

Foto: iStock, Colourbox

Det betyder noget hvad vi kigger på. Både i dagligdagen og når vi er syge. Ved at være bevidste om hvordan vi indretter vores omgivelser, kan vi styrke både helbred og velvære… uden at røre en finger!

Forestil dig at du befinder dig i et lyst rum, med afdæmpede, afstemte farver, udsigt ud over vand eller grønne områder, omgivet af smukke møbler og udsøgt udsmykning. Forestil dig dernæst et rodet, mørkt rum med tilfældige møbler og et par ligegyldige plakater på væggen. Eller for den sags skyld et traditionelt hospitals-venteværelse med gråt vinylgulv, slidte hvide vægge, lysstofrør, tilfældige plakater eller kopikunst på væggen og de karakteristiske – som regel blå – venteværelsesstole. Hvilket rum ville du vælge hvis du ønsker at finde sjælefred og velvære?

I denne artikel ser vi nærmere på hvordan æstetik og fysiske omgivelser har indvirkning på menneskers krop, psyke og velbefindende. For ved at være bevidst om den indflydelse de har, man kan udnytte den positive afsmitning og undgå den negative.

For mens nogle omgivelser dræner en for energi og glæde, har stimulerende omgivelser en klart positiv indflydelse på humør og helbredelse, viser forskningen. Blandt andet ved man at sygehuses placering og indretning har stor betydning for patienters evne til at komme sig. God arkitektur kan give kortere indlæggelser og mindre forbrug af smertestillende medicin. Denne viden kan udnyttes positivt, også uden for hospitalerne. 

Lys

Lys influerer i meget høj grad på menneskers velbefindende, og det er dokumenteret at lys (både dagslys og kunstigt lys) også har medicinsk effekt. En undersøgelse har fx vist at intensive hjertepatienter på sydvendte stuer var indlagt kortere tid end patienter på de nordvendte stuer, og andre undersøgelser viser at direkte dagslys medvirker til at opretholde patienters normale døgnrytme, hvilket har en positiv effekt på søvnrytmen og dermed patienternes restituering.

Både dagslys og kunstigt lys medvirker også til at reducere depressioner og til at øge energiniveauet, ligesom det kan have en positiv effekt på stressniveauet. Dertil kommer naturligvis, helt lavpraktisk, at god lyssætning kan forebygge faldulykker og lign.

Udsigt

Udsigten fra vores opholdsrum har også stor indvirkning på vores velbefindende. Udsigt til natur virker fx beroligende på os alle – studier viser blandt andet at udsigt til natur kan forkorte indlæggelsestiden og virke nedsættende på forbruget af smertestillende medicin hos patienter. Patienter med udsigt til grønne områder kommer sig simpelthen hurtigere og er også mindre stressede når de bliver udskrevet.

Effekten gælder ikke kun når man er syg. En række undersøgelser har vist at ophold i eller udsigt til noget grønt generelt har en positiv indflydelse på vores helbred og humør. Og det behøver ikke være en hel skov eller åbent vand – at kunne se bare et enkelt træ eller et par buske kan gøre en forskel.

Farver og farvesætning

Farver kan anvendes aktivt, fx til at skabe en mere hyggelig, hjemlig og indbydende stemning. Konkrete farver kan skabe forskellige reaktioner og stemninger, og man skal derfor være bevidst om farvevalg- og sammensætning. Farver sanses individuelt, men generelt vil rolige, afdæmpede farver sænke stressniveauet, mens stærke farver kan øge det. Nogle målinger viser fx at rød kan få både blodtryk og stressniveau til at stige. Hvis målet er at skabe ro og dæmpe stress, er det også vigtigt ikke at blande alt for mange farver sammen, ligesom store mønstre og blomster på væggene kan virke meget voldsomt og skabe uro.

Alt andet lige kan mørke farver give mere ro, mens lyse farver kan give energi. Både i institutioner, på arbejdspladser og i sit eget hjem kan man bruge farvepsykologien til at underbygge den stemning man ønsker i de respektive rum – fx et øget energiniveau i (hjemme)kontoret og ro og tryghed i soveværelset.

Kunst

Flere danske sygehuse og hospitaler har aktivt og bevidst satset på kunst. Undersøgelser viser nemlig at også kunst kan fremme helbredelsen og være med til at skabe rarere og tryggere rammer for patienter, pårørende og medarbejdere – kunst er blandt andet med til aflede tankerne fra sygdommen og patientrollen. Igen er det vigtigt at være bevidst om at vi opfatter kunst forskelligt, og at den dermed kan fremprovokere forskellige reaktioner hos os.

Planter

Sunde og frodige prydplanter er ikke kun en fryd for øjet. De er også en fryd for indeklimaet fordi de renser luften, øger luftfugtigheden og omsætter CO2 til ilt. Om det er pga. indeklimaet eller æstetikken i planterne, vides ikke, men man ved at indendørs planter får folk til at føle sig bedre tilpas og mindre stressede, at det sænker blodtrykket og har positiv indflydelse på hoste, irriterede slimhinder, træthed, forkølelse og hovedpine.

Kilder: Aalborg Universitet og Statens Byggeforskningsinstitut, dr.dk, bolius.dk, barkontor.dk m.fl.


Glæd din synssans – indret dig sanseligt

Lys Udnyt lyset. Søg den naturlige belysning ved hjælp af vinduer – og møblér efter dagslyset. Vær bevidst om lyssætningen i dit hjem og på dit arbejde.

Farver Tænk i farver – skaber de ro, hygge, stress…?

Kunst Sørg for at have visuelle fokuspunkter du kan fordybe dig i, fx smukke møbler, tekstiler eller kunst. Væk med klicheerne og ting der ikke betyder noget for dig, eller som ikke gør noget godt for dig.

Natur Bring naturen indenfor – hvis ikke du har udsigt til noget grønt, så sørg for fx gardiner eller tæpper med grønne bladmønstre eller andre naturmotiver, sæt grene i krukker, udsmyk med ting fra naturen, smukke naturbilleder/fotos mv.

Planter Indret dig gerne med blomster og grønne planter – og hold dem sunde. En halvvissen plante gør ikke noget godt for humøret – tværtimod.


Artikelserie: De helbredende sanser

Vores sanser spiller en – ofte ubevidst – stor rolle når det gælder vores velvære og sundhed. Synet, hørelsen, dufte-, føle- og smagssansen har hver især betydning for hvordan vi føler os tilpas. Det ser vi på i denne artikelserie.

Smagssansen (se artiklen ”det sanselige måltid” på krop-fysik.dk)

Synet 

Hørelsen 

Dufte

Følesansen

Artikler fra Krop+fysiks arkiv opdateres ikke.