Har du vredet om på knæet? Ledbåndsskader i knæet

Tekst: Lars Damsbo, sportsfysioterapeut

Foto: Shutterstock

Vrid i knæet kan skade de ledbånd der sidder på siden af knæleddet, og det er som regel det inderste det går ud over. Skaden gør ondt, og knæet kan miste sin stabilitet. Effektiv genoptræning er vigtigt og uundgåeligt, hvis du skal få dit velfungerende knæ tilbage.

Vrid i knæet sker typisk på håndbold- eller fodboldbanen, eller når vi er på skiferie. Mange af os har oplevet det på egen krop eller været vidne til håndboldkammerater eller venner på skiferien der er kommet galt afsted og må afbryde sport eller ferie.

Et vrid i knæet kan forårsage en skade på de store ledbånd i knæet – som oftest det inderste ledbånd på indersiden af knæet. Det er denne type skade, kaldet MCL-skade, du kan læse om i denne artikel.

Sådan opstår en ledbåndsskade i knæet

Fra 0,24 og op til godt 7 ud af 1000 personer pådrager sig en inderste ledbåndsskade hvert år, heraf er dobbelt så mange mænd som kvinder – de fleste er yngre mennesker der deltager i sport. Skaden sker typisk når personen har let bøjet knæ og underbenet drejer udad – det kaldes et valgus-traume. Valgus kaldes også kalveknæ, hvilket afspejler knæets typiske position når skaden sker (se fig.1).

Skaden kan opstå som et traume (fx en tackling) mod ydersiden af benet, hvilket er alminde-ligt i sportsgrene som fodbold, ishockey, brydning og rugby, eller ved et pludseligt retningsskift i fx håndbold eller skisport. Langt de fleste skader er kontaktskader – i fodbold er 75 % af skaderne relateret til tacklinger på ydersiden af benet, hvor foden står fast i underlaget.

En MCL-skade betyder at man øjeblikkeligt må stoppe sin sport på grund af smerte og evt. instabilitet. En sportsfysioterapeut kan nemt stille diagnosen ved undersøgelse. Symptomerne vil typisk være smerte og evt. hævelse på indersiden af knæet og måske en følelse af manglende stabilitet.

Graden af skade opdeles i 3 niveauer (se fig.2): Grad 1 står for et stabilt, men smertefuldt knæ, ved grad 2 er der smerte og en vis instabilitet, mens grad 3 er et fuldt overrevet ledbånd. Ved grad 3-skader vil der ofte også være skader på den ydre menisk og evt. forreste korsbånd. Det er derfor altid vigtigt at få knæet grundigt undersøgt.

LEDBÅNDSSKADE I KNÆET – HVAD SKAL JEG GØRE?

– Bliv grundigt undersøgt, og søg professionel hjælp til genoptræningen
– Sørg for at genoptræne via alle fem faser, og stop ikke genoptræningen før
dit knæ fungerer som før skaden
– Brug evt. en knæ-skinne i en periode, så skaden kan få ro til at hele

Sådan skal du genoptræne

Det indre ledbånd i knæet heler heldigvis godt. Førstevalget af behandling vil derfor være genoptræning – ved grad 1-2 evt. med støtte af et knæbind med en metalskinne i siden (der er dog uenighed om effekten af knæbind for grad 1-2-skader). For grad 2- og 3-skader kan det være nødvendigt, for at give ledbåndet ro til at hele, at benytte en skinne med sidestøtte og i en periode også begrænsning på hvor meget man må bøje knæet.

Allerede i den akutte fase skal du være aktiv. Her er det vigtigt, ved grad 1-skader, at lave bevægetræning for at undgå uhensigtsmæssig arvævsdannelse. Ved grad 2-3 læsioner er man dog nødt til at behandle med skinne og begrænse bevægeligheden for at give ro til at ledbåndet gror sammen igen.

Genoptræningen består af fem faser – fra lette bevæge- og styrkeøvelser til sportsspecifikke bevægelser, hvor du øver dig på at komme tilbage til din sport. Du kan finde en specifik genoptræningsplan til MCL-skader på krop-fysik.dk. Scan QR-koden herunder.

Genoptræningen tager typisk 3-6 uger for en grad 1-skade og op til 12 uger for en grad 3-skade. Det er vigtigt at opfylde målene for hver fase inden du påbegynder en ny, og du bør kun progrediere efter aftale med din sportsfysioterapeut. Det er også uhyre vigtigt at du fortsætter genoptræningen – også selvom du bliver smertefri – indtil din styrke, stabilitet og funktion er som før skaden.

Skinnebehandlingen vil for en grad 2-3-skade typisk vare i 3-6 uger, og formålet er at ledbåndet får ro til opheling.

Hvis genoptræning ikke er tilstrækkeligt

Hvis knæet ikke bliver side- og rotationsstabilt ved genoptræning, er det muligt operativt at rekonstruere – genskabe – ledbåndene. Dette forløb, inklusive genoptræning, varer 6-9 måneder før man kan forvente at komme tilbage til sin sport.

Enkelte opereres som første-behandling i stedet for genoptræning; det sker typisk når der er andre skader i knæet, fx en korsbåndsskade.


KNÆETS LEDBÅND

Det inderste ledbånd i knæet (MCL) er et af fire store ledbånd, der er med til at stabilisere knæleddet – et på hver sin side af knæet, som giver knæet stabilitet, primært i sideværts bevægelser, men også ved rotation (vrid), samt to korsbånd inde i selve leddet, der primært giver stabilitet i frem/tilbage- og rotationsbevægelser. MCL er det ledbånd i knæet der hyppigst bliver skadet.

MCL i knæet

Litteraturliste:

1: Marchant MH Jr, Tibor LM, Sekiya JK, Hardaker WT Jr, Garrett WE Jr, Taylor
DC. Management of medial-sided knee injuries, part 1: medial collateral
ligament. Am J Sports Med. 2011 May;39(5):1102-13. doi:
10.1177/0363546510385999. Epub 2010 Dec 8. PMID: 21148144.

2: Kim C, Chasse PM, Taylor DC. Return to Play After Medial Collateral Ligament
Injury. Clin Sports Med. 2016 Oct;35(4):679-96. doi: 10.1016/j.csm.2016.05.011.
Epub 2016 Jun 11. PMID: 27543407.

3: Wijdicks CA, Griffith CJ, Johansen S, Engebretsen L, LaPrade RF. Injuries to
the medial collateral ligament and associated medial structures of the knee. J
Bone Joint Surg Am. 2010 May;92(5):1266-80. doi: 10.2106/JBJS.I.01229. PMID:
20439679.

4: Edson CJ. Conservative and postoperative rehabilitation of isolated and
combined injuries of the medial collateral ligament. Sports Med Arthrosc Rev.
2006 Jun;14(2):105-10. doi: 10.1097/01.jsa.0000212308.32076.f2. PMID: 17135955.

5: Varelas AN, Erickson BJ, Cvetanovich GL, Bach BR Jr. Medial Collateral
Ligament Reconstruction in Patients With Medial Knee Instability: A Systematic
Review. Orthop J Sports Med. 2017 May 18;5(5):2325967117703920. doi:
10.1177/2325967117703920. PMID: 28567427; PMCID: PMC5439653.

6:  Miyamoto RG, Bosco JA, Sherman OH. Treatment of medial collateral ligament
injuries. J Am Acad Orthop Surg. 2009 Mar;17(3):152-61. doi:
10.5435/00124635-200903000-00004. PMID: 19264708.

7: Dale KM, Bailey JR, Moorman CT 3rd. Surgical Management and Treatment of the
Anterior Cruciate Ligament/Medial Collateral Ligament Injured Knee. Clin Sports
Med. 2017 Jan;36(1):87-103. doi: 10.1016/j.csm.2016.08.005. Epub 2016 Oct 15.
PMID: 27871663.

8: Robert F. Laprade and Coen A. Wijdicks. The Management of Injuries to the Medial Side of the Knee. Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy 2012 42:3, 221-233

9: Lundblad M, Hägglund M, Thomeé C, Hamrin Senorski E, Ekstrand J, Karlsson J, Waldén M. Medial collateral ligament injuries of the knee in male professional football players: a prospective three-season study of 130 cases from the UEFA Elite Club Injury Study. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2019 Nov;27(11):3692-3698. doi: 10.1007/s00167-019-05491-6. Epub 2019 Apr 4. PMID: 30949749; PMCID: PMC6800843.10: Andrews K, Lu A, Mckean L, Ebraheim N. Review: Medial collateral ligament injuries. J Orthop. 2017 Aug 15;14(4):550-554. doi: 10.1016/j.jor.2017.07.017. PMID: 28878515; PMCID: PMC5581380.

11: Brukner P and Khan K. Clinical Sportsmedicine Vol 1 Injuries 5th edition: 727-736. McGraw Hill education 2017