En bæredygtig livsstil er en sund livsstil

Tekst: Sara Stubgaard-Schmidt, fysioterapeut, cand.soc., ekstern lektor, SDU

Foto: Shutterstock

Et bæredygtigt liv er ikke kun godt for klimaet. Det gavner også din sundhed.

Verdens klima er i fare – det er næppe gået nogens opmærksomhed forbi. Det er efterhånden klart for os alle at vi skal lægge vores livsstil om, for kloden kan ikke holde til det forbrug som især den vestlige livsstil har medført. Og selvom det kan virke skræmmende med store ukendte forandringer forude, skal vi måske først og fremmest glæde os, også på det helt personlige plan. Bæredygtig livsstil gavner nemlig i høj grad vores sundhed – og du kan selv gøre meget nu og her.

Bæredygtighed blev defineret i Brundtlandrapporten “Our Common Future” i 1987 og er siden blevet et anerkendt begreb. Begrebet er centralt i FN’s 17 verdensmål, som danner rammen for mange af de bæredygtigheds-initiativer der sættes i gang i disse år. Og det interessante er at hvis man kigger på verdensmålene, er der mange sammenfald mellem hvad der er godt for kloden, og hvad der er godt for vores helbred. 

Derfor hænger bæredygtighed og sundhed sammen

Verdensmål nr. 7: Bæredygtig energi

Udledning af partikler fra biler, forbrænding og brændeovne forurener meget. En miljørapport fra De Økonomiske Råd viser at en nyfødt dansker mister 1 år og 3 måneder af livet på grund af miljøforurening. Med en ny og grøn energisektor vil partikelforurening blive minimeret, og det vil betyde længere liv og mere sundhed.

Verdensmål nr. 9: Infrastruktur

En mere bæredygtig infrastruktur kan føre til sundere liv. Vi kører nemlig meget, og i stigende omfang, i bil. En rapport fra EU viser at bilkørsel er et stort og overset sundhedsproblem: Trafikulykker koster mange liv. Trafikstøj og forurening fra veje gør os syge. Bilkørsel gør os fysisk inaktive, og mere trafik betyder at færre børn transporterer sig selv på cykel og dermed alt andet lige er mindre fysisk aktive.

En mere bæredygtig infrastruktur med flere tog, færre biler og flere cykelstier vil derimod medføre mindre støj og forurening og en mere fysisk aktiv befolkning.

Verdensmål nr. 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund

Bæredygtige byer og inkluderende lokalsamfund er også godt nyt for vores sundhed. I takt med at samfundet har udviklet sig i en mere individuel retning, er flere og flere blevet ensomme, og ensomhed og social eksklusion slider hårdt på vores helbred. En rapport fra Børns Vilkår viser at en fjerdedel af børn og unge af og til føler sig ensomme, og at syv procent ofte eller meget ofte føler sig ensomme. Et fokus på mere fællesskab og et inkluderende samfund er godt for både vores mentale og fysiske helbred.

Verdensmål nr. 14 og 15: Livet i havet og på land

Det er vigtigt at bevare vild natur, både til lands og i havene. Vi ved at naturen har en meget positiv indvirkning på vores stressniveau, vores blodtryk og vores humør. Mere fri natur vil betyde bedre adgang til natur for mange flere mennesker, og dermed potentielt et bedre helbred for flere.

Verdensmål nr. 1 og 10: Afskaf fattigdom

Indkomst og helbred hænger sammen, viser forskning. Mennesker med lave indkomster lever kortere end mennesker med høje indkomster. I Danmark har Arbejderbevægelsens erhvervsråd dokumenteret at den rigeste fjerdedel af danske mænd lever 10 år længere end den fattigste fjerdedel.

Verdensmål nr. 10: Mindre ulighed

Fattigdom hænger sammen med verdensmål 10, som handler om at mindske ulighed. Ulighed i indkomst betyder nemlig også ulighed i sundhed. Derfor vil opfyldelse af begge verdensmål betyde et bedre helbred for flere.

Kilder:

“Hvordan styrker vi positive fællesskabet blandt børn og unge?” Rapport, Børns Vilkår

FN’s 17 verdensmål

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

EU transport og miljø

Naturstyrelsen

Artikler fra Krop+fysiks arkiv opdateres ikke.