Tekst: Marianne Nørup, journalist

Foto: Shutterstock

Vi står klar til at lytte

Når det bliver svært at gå på arbejde, rykker Rejseholdet ud. Uanset om det er psykiske, fysiske eller familiære udfordringer der ligger til grund, står Sønderborg Kommunes Rejsehold klar med støtte og gode råd. Tilbuddet skal forebygge sygefravær, og det lykkes så godt at Rejseholdet efter kun et år er blevet et permanent tilbud.

Nogle gange kan det være svært at komme på arbejde. Måske fordi kroppen gør ondt, måske fordi man står et sted i livet hvor tingene falder sammen og bliver uoverskuelige.

Det kan ske for os alle. Men med lidt hjælp, støtte og forståelse kan det lykkes at komme tilbage på sporet. Sådan er holdningen i Sønderborg Kommune, som i september 2020 oprettede Rejseholdet med netop det formål: At skabe nærvær frem for fravær. At samle folk op inden det hele ramler, og de sygemelder sig.

– Vi tilbyder anonyme samtaler med erhvervsaktive borgere, der på en eller anden måde er udfordrede og dermed tæt på en sygemelding, fortæller fysioterapeut Tine Zachariassen fra Rejseholdet, og uddyber:

– Det er fuldstændig lige meget hvorfor man føler sig udfordret. Det kan være ens generelle trivsel, det psykiske arbejdsmiljø på jobbet, fysikken der svigter, et spirende alkoholmisbrug eller problemer i familien. Vi er hele mennesker, og alle forhold i livet indvirker på os, både positive og negative.

Anonymt og for alle

Tilbuddet gælder alle kommunens borgere, uanset om man arbejder med kommunen som arbejdsgiver eller på det private arbejdsmarked, er ansat inden for plejesektoren eller på en produktionsvirksomhed, er håndværker eller kontormedarbejder. På de første halvandet år har 330 borgere været forbi til en snak med det lille team, som består af tre specialuddannede medarbejdere.

Samtalerne er fortrolige, og der føres ikke journaler.

– Vi lytter til dem der henvender sig, og kan hjælpe dem med at få en afklaring af hvilke handlemuligheder de har. Men det er vigtigt for os at det er dem selv der tager beslutningerne og handler derudfra, fortæller Tine Zachariassen.

Og den mission lykkes angiveligt ofte.

– I rigtig mange tilfælde giver samtalen tydeligvis luft og samtidig en forståelse for hvordan man kan mestre sin situation – og derudfra er det nemmere at tage ansvar for hvilke ting der skal ændres på.

At tage tingene i opløbet

Det lyder måske enkelt, og det kan det faktisk også være. De fleste har kun brug for en eller to samtaler, siger Tine Zachariassen – men der er ikke en øvre grænse for hvor mange man må få. Og det sker da også at folk lige kigger forbi efter en tid, for at vende situationen på ny.

“Når vi tager tingene i opløbet, mindskes risikoen for at ryge i sygefravær og for at tingene bliver for komplekse.”

– Man kan sige at det overordnede formål med Rejseholdet er at reducere de menneskelige og arbejdsmæssige omkostninger mest muligt. Og dermed også reducere sygefravær – det er her den økonomiske gevinst direkte kan måles, siger Tine Zachariassen.

For det er dyrt for virksomhederne når medarbejderne er syge, ikke mindst langtidssyge. Og for arbejdspladserne betyder mindre sygefravær ikke kun bedre økonomi, men også mere ro i afdelingerne og større kontinuitet, uddyber fysioterapeuten.

Løsningsorienteret tilgang

Rejseholdet har i opstarten brugt mange kræfter på at gøre opmærksom på sig selv. For eksempel har teamet lavet oplæg på arbejdspladserne om deres tilbud. Desuden har de skabt en god kontakt til kommunens læger og andre relevante instanser.

– Lægerne er glade for at have fået nogle konkrete muligheder. I stedet for eksempelvis at sygemelde deres patient i 14 dage, kan de nu henvise dem til Rejseholdet. Undersøgelser viser at jo længere tid man er væk fra job, jo sværere og mere usandsynligt bliver det at man vender tilbage, så det giver rigtig god mening at kunne tilbyde noget andet end en sygemelding, siger Tine Zachariassen.

Rejseholdet samarbejder også med kommunens fysioterapeuter og andre sundhedsvejledere, der kan hjælpe med håndtering af bl.a. kroniske smerter, diabetes, angst, depression og fysisk træning, såvel som vurdering og hjælp til syns- og høreproblemer, ordblindhed mm.

Økonomiske og menneskelige besparelser

Responsen og udbyttet har været så godt at Rejseholdet allerede efter et år ikke længere er et projekt, men en fast funktion i kommunen.

– Vi kan ikke redde alle, det er klart. Men vi kan hjælpe mange. Og vi kan se at de borgere der på trods af kontakten til Rejseholdet ender med en sygemelding, får et kortere forløb, fortæller Tine Zachariassen.

Hun tilføjer at der er positive tilbagemeldinger fra både læger, arbejdsgivere og borgerne. Et fagligt kvalificeret skøn har vist at Rejseholdets indsats i løbet af sit første år har sparet kommunen, arbejdspladser og virksomheder i Sønderborg Kommune for cirka 10 mio. kr. i udgifter til sygedagpenge – og dertil sparet mange borgere fra sygeforløb.

Rejseholdet forebygger sygefravær

På halvandet år har 330 borgere, både privat og offentligt ansatte, været i forløb hos Rejseholdet.

Årsagen til henvendelserne var 68 fysiske, 25 sociale/familiære, 225 psykiske.

Rejseholdet samarbejder med 83 lokale virksomheder

Tilbuddet er gratis for både borgerne og arbejdsgiverne. Kommunens holdning er at den forebyggende tilgang lønner sig på den lange bane.

Rejseholdet har tre faste medarbejdere, og hører under Jobcenter Sønderborg.