<

Tag godt imod din kollega (når en langtidssyg vender tilbage)

Af: Charlotte Aagaard Knudsen, magasinet Arbejdsmiljø, bearbejdet af Marianne Nørup, journalist

Foto: Colourbox

Kollegerne spiller en stor rolle når en langtidssygemeldt skal tilbage på arbejdspladsen.

De fleste af os kender sikkert til at det, selv efter forholdsvis få sygedage, kan virke akavet at komme tilbage til sin arbejdsplads. Og har man i en længere periode ikke kunnet passe sit arbejde, er det nemt at komme til at føle sig som en fremmed – eller måske endda en belastning.

Et nyt dansk forskningsprojekt viser at kollegerne spiller en stor – og ofte overset – rolle når en langtidssygemeldt medarbejder vender tilbage til jobbet. For det nemlig ikke bare en sag mellem chefen og medarbejderen. Forholdet til kollegerne og deres støtte og forståelse er mindst lige så vigtig. Ikke mindst hvis kollegaen har fået en aftale om gradvis tilbagevenden – altså at starte på færre timer og evt. med lettere opgaver.

Inddrag kollegerne

– Gradvis tilbagevenden til arbejdet skaber ikke kun udfordringer for den raskmeldte, men også for kollegerne i teamet, siger lektor og Ph.d. ved Institut for Folkesundhed i Aarhus, Kirsten Schultz Petersen, som er en af forskerne bag projektet.

– Hvis man arbejder i teams, som man jo gør på mange arbejdspladser, kan det jo have konsekvenser for hele gruppen hvis en kollega ikke kan yde 100 procent i en periode. Det kan betyde at de andre skal tage et større slæb, siger hun.

Det er derfor vigtigt at hele arbejdspladsen samarbejder om at hjælpe den sygemeldte godt tilbage i arbejde, og at lederen i den forbindelse tager en snak med både den sygemeldte person og med kollegerne.

Nemmere for de vellidte kolleger

Og det er faktisk ikke helt ligetil at finde den rette model. Undersøgelsen blev foretaget blandt plejehjemsansatte, ambulancepersonel og renovationsarbejdere, hvor man valgte forskellige strategier for de raskmeldtes tilbagevenden. Hos de plejehjemsansatte forsøgte man at give de raskmeldte lettere arbejdsopgaver – hvilket betød at kollegerne så hang på de belastende opgaver. Hos ambulancefolkene og renovationsarbejderne blev de raskmeldte flyttet til andre og mindre krævende arbejdsopgaver, væk fra deres oprindelige team – hvilket gjorde det sværere for dem at blive en del af arbejdspladsen igen.

En faktor der viste sig at have betydning, er om personen er vellidt blandt kollegerne, og hvilke holdninger der generelt er til sygefravær på arbejdspladsen.

– Det viser sig at hvis den raskmeldte er vellidt blandt kollegerne – og der generelt er et godt psykisk arbejdsmiljø på arbejdspladsen – er kollegerne villige til at gøre mere, og det er nemmere at vende tilbage og blive en del af arbejdsteamet efter en sygemelding, siger Kirsten Schultz Petersen.

Forskningsprojektet ’Fasen efter raskmelding i et arbejdspladsperspektiv’ fra DEFACTUM, Region Midtjylland og Institut for Folkesundhed, AU, er støttet af Arbejdsmiljøforskningsfonden. Se mere på arbejdstilsynet.dk.


Gode råd når en kollega vender tilbage efter sygdom

Som leder:

  • Inddrag kollegerne når en sygemeldt vender tilbage
  • Planlæg opgaverne for den raskmeldte så det ikke belaster kollegerne i teamet

Alle:

  • Vis omsorg og interesse når din kollega vender tilbage. Men husk at de færreste kan håndtere alt for mange informationer om hvad der er sket på arbejdspladsen, uskyldig sladder eller intim snak om stress, sygemelding osv.
  • Hvad skal jeg sige? Og må/skal jeg spørge ind til sygdommen? En god ide kan være at fortælle kollegaen at du er interesseret i at høre om sygdommen hvis han eller hun har lyst til at tale om den, og at du forstår og respekterer hvis vedkommende ikke har lyst til det. Spørg evt. om der er noget du kan gøre for at støtte.
  • Lyt til den kollega der vender tilbage, men undgå at give gode, men generelle råd, som fx ”jeg har læst at…”
  • Hvis sygemeldingen skyldes psykisk sygdom, er der særlige forholdsregler og råd som kan være gode at kende, så du bedst muligt kan hjælpe din kollega med at føle sig godt tilpas og som en del af gruppen. Find de gode råd på fx psykiatrifonden.dk, en-af-os.dk og foa.dk.
  • Vær opmærksom på at den raskmeldte er en del af teamet, selvom vedkommende ikke kan yde 100 procent i en periode.
  • Bliver du selv påvirket af det øgede arbejdspres som din kollegas sygemelding og delvise raskmelding kan give, skal du gå til ledelsen. Lad dem der har ansvaret for arbejdsmiljø og tilrettelæggelse af arbejdet, tage ansvaret – lad det ikke gå ud over kollegaen.

Kilde: Magasinet Arbejdsmiljø, Dansk Magisterforenings pjece: ”Stress skal løses i fællesskab” m.fl.

Artikler fra Krop+fysiks arkiv opdateres ikke.