Af: Marianne Nørup, fysioterapeut

Foto: Scanpix/Iris

Massage og berøring dæmper stress

Kan massage hjælpe på stress? Ja, det kan det! Og der er heldigvis masser af andre gode undskyldninger for at forkæle dig selv med en massage

Det er dejligt at få massage, ingen tvivl om det. Men har det også egentlig terapeutisk værdi?


Ifølge en række forskere er svaret et klart ja! Og virkningen ser ud til også at omfatte stress og andre psykiske lidelser. Eksempelvis har et svensk ph.d.-studie undersøgt 22 raske testpersoner før, under og efter en massagebehandling, og kunne konstatere at massagen mærkbart sænkede koncentrationen af stresshormoner og insulin i blodet; deltagerne følte sig efter massagen bedre tilpas og mere afslappede, blodtrykket faldt, og de fik nemmere ved at trække vejret. Virkningen indfandt sig efter cirka fem minutter og holdt massagesessionen ud eller længere. Et andet svensk studie har vist at massage mindskede angsten hos patienter efter en stor operation, sammenlignet med patienter der ikke fik massage – hvilket går godt i tråd med andre studier der har vist at massage kan have positiv effekt på såvel angst som depression.

Afspændende og smertedæmpende

Oxytocin. Kortisol. Serotonin. Dopamin. Svære ord, men alle essentielle for at forstå hvorfor og hvordan massage påvirker os. Kort fortalt aktiverer massage den del af hjernen som er forbundet med følelser af lykke og tilfredshed, og sænker samtidig mængden af stresshormoner, som giver os uro og på sigt kan nedbryde kroppen.


Oxytocin kaldes også ”kærlighedshormonet” fordi det spiller en stor rolle i forholdet mellem elskende og mellem mor og baby. Men det har også en række andre positive effekter, bl.a. får det os til at spænde af og blive rolige, sænker stresshormon-niveauet og får blodtrykket til at falde. Effekten halveres efter få minutter, men den resterende mængde har vi glæde af længe efter. Oxytocin udløses primært ved berøring og dermed også massage.


Kortisol kaldes ofte et ”stresshormon”. Kortisol er problematisk når det findes i for store mængder over længere tid, og det er præcis hvad der sker når man er stressramt. Kortisol gør det bl.a. svært at sove og at slappe af, det giver uro i kroppen og på sigt nedsat immunforsvar og en række skader på kroppen. Under og sandsynligvis også en tid efter massage mindsker kroppen sin produktion af kortisol betydeligt.


Serotonin og dopamin hører til blandt de såkaldte ”lykkehormoner”, som øger vores glæde og lystfølelse og hæmmer angst, irritabilitet, smerte mv. Også disse hormoner frigives ved massage.


Desværre mangler der nyere kvalitetsforskning på området, men en opsamlende amerikansk forskningsrapport fra 2005 viste at massage sænker kortisol med i gennemsnit 31 pct., mens serotonin og dopamin øges med 28-31 pct. Samlet peger forskningsrapporten på at massage kan være en meget effektiv metode til at få kroppen til at slappe af og til at dæmpe stress, samtidig med at følelsen af glæde og velvære aktiveres.


Effekten begynder tilsyneladende at indtræffe efter få minutters massage. Hvor længe effekten holder, og hvad den rent klinisk betyder, er endnu ikke klart.

Effekt på muskler og sener

Traditionelt søger mange af os massage når vi har muskelsmerter. Og det er også en god ide, for forskning peger på at massage kan formindske ”myoser”, altså de muskelinfiltrationer som mange af os har, og som kan være generende i dagligdagen. Smerten og ømheden i en myose menes at skyldes dels nedsat mikro-cirkulation i området, dels ophobning af affaldsstoffer – begge dele kan massagen være med til at afhjælpe. Også ved større skader i muskler og sener kan massage forkorte ophelingstiden og forebygge komplikationer.

Hvordan

Der findes mange måder at give massage på. Det vigtigste parameter er sandsynligvis at den der modtager massagen, synes det er rart; og har du lyst, kan du sagtens selv lære at give velvære-massage. Få en indføring i basis-grebene på www.krop-fysik.dk. Når det gælder behandling af muskelskader mv., bør du konsultere en ekspert.

Du kan finde en fysioterapeut i nærheden af dig på Krop+fysik’s klinikguide, www.krop-fysik.dk.

Kilder: “Cortisol decreases and serotonin and dopamine increase following massage therapy”, International Journal of Neuroscience, 115, 2005, “Physiological responses to touch massage in healthy volunteers”, Auton Neurosci. 2010, “Emotional and physiological responses to touch massage”, ph.d.-studie, Umeå University, Sciencenordic.com, “Pleasant human touch is represented in pregenual anterior cingulate cortex”, Elsevier, 2012


Massage kan blandt andet

  • Reducere mængden af stresshormoner
  • Mindske depressive symptomer
  • Mindske smerter
  • Indvirke positivt på søvnforstyrrelser, spændingshovedpine og lign.
  • Løsne spændte muskler og medvirke til opheling af muskelskade

Hud mod hud er vigtigt

Hudkontakten ser ud til at have betydning ift. at opnå effekt af massage og berøring. Et svensk forskningsforsøg viste at massagen var mindre effektiv hvis massøren bar handsker.

Kilde: “Pleasant human touch is represented in pregenual anterior cingulate cortex”, Elsevier, 2012

Artikler fra Krop+fysiks arkiv opdateres ikke.