Lev bedst muligt med hofteartrose

Tekst: Marianne Nørup, fysioterapeut

Foto: Shutterstock

At have hofteartrose behøver ikke være ensbetydende med at man skal have indopereret et kunstig hofteled. Tværtimod er anbefalingen at sætte ind med andre tiltag. Træning, vægttab og information kan mindske smerterne og forbedre funktionen.

1-5 ud af 100 danskerne lider af hofteartrose (slidgigt i hoften), primært den ældre del af befolkningen, og det kan være indgribende i deres hverdag. Hofteartrose medfører nemlig typisk nedsat muskelstyrke, mindre bevægelighed og dårligere funktion, eksempelvis vil man gå langsommere og have problemer med at rejse og sætte sig på en stol eller gå på trapper. Mennesker med hofteartrose vil derfor ofte opleve at de bliver begrænset i deres dagligdag, fordi de får problemer med at komme omkring udendørs, foretage indkøb eller gøre rent.

Mennesker med hofteartrose vil derfor ofte opleve at de bliver begrænset i deres dagligdag, fordi de får problemer med at komme omkring udendørs, foretage indkøb eller gøre rent.

Artrose i hoften kan ikke helbredes, men man kan dæmpe smerterne og arbejde på at opretholde hoftens funktion. Forskerne er internationalt enige om at træningsterapi, vægttab (hvis man er overvægtig) og patientuddannelse – dvs. information om tilstanden og hvad man kan stille op – er de vigtigste indsatsområder for at tackle hofteartrose, og operation bør kun overvejes hvis de andre behandlingsformer ikke har tilstrækkelig effekt. I praksis er det dog ikke altid at denne anbefaling følges, og mange ender med en operation.

Træning kan afhjælpe

Træning kan mindske smerterne og forbedre funktionen når man lider af hofteartrose, viser forskning. For eksempel har både bassintræning, styrketræning, neuromuskulær træning (træning med fokus på bevægelsens kvalitet) og funktionel træning, dvs. træning af dagligdags funktioner som fx gang, trappegang og rejse/ sætte sig fra en stol, vist sig at kunne reducere smerte og forbedre funktionsniveauet, uanset graden af artrose.

Hvor hårdt og hvor ofte man skal træne for at få effekt, er ikke klarlagt og er muligvis individuelt, men de fleste studier har haft succes med 1-3 gange superviseret træning om ugen, eventuelt suppleret med hjemmetræning. Man skal træne resten af livet.

Træningen kan gøre ondt, men det anbefales at træne på trods af smerterne, hvis blot smerten er acceptabel (højest 5 på en skala fra 0-10) og aftager igen efter træningen.

Det er vigtigt at træningsterapien tilrettelægges og superviseres af en fysioterapeut med specialviden om artrose, så man sikrer den nødvendige kvalitet og individuel tilpasning af intensitet og progression i træningen.

I Danmark gennemfører en del patienter med hofte- eller knæartrose et specifikt uddannelses- og træningstilbud i regi af GLA:D-konceptet (Godt Liv med Artrose i Danmark, se www.glaid. dk). Her viser gennemsnitstallene en markant reduktion i smerter, medicinforbrug og sygemeldinger samt en øget livskvalitet.

Kilde: ”Fysioterapi til behandling af hofteartrose”, faglig status, udarbejdet for Danske Fysioterapeuter i 2019 af fysioterapeut, ph.d. Lone Ramer Mikkelsen, og www.glaid.dk

Træningseffekt

12 ugers superviserede træningssessioner har vist sig at have samme effekt på smerter som medicinsk smertebehandling.

Artikler fra Krop+fysiks arkiv opdateres ikke.