Genoptræning bag skærmen

Af: Pernille Ravn Jakobsen, fysioterapeut, cand. scient. san. publ. og lektor ved UC Syddanmark

Foto: privat

Virtuel og online genoptræning vinder frem, og det giver tilsyneladende både et bedre resultat og mere tilfredse patienter end det gængse alternativ: at stå hjemme i stuen med en folder, der ikke tager individuelle hensyn.

Genoptræning bliver aktuelt for os alle på et eller andet tidspunkt, for træning er som bekendt et uhyre effektivt middel til at genvinde eller optimere tabte kræfter og funktioner, uanset om behovet skyldes en idrætsskade, operation, alder, sygdom eller ”bare” en stillesiddende livstil.

Hvor stor effekt vi har af et genoptræningsforløb, afhænger dog i høj grad af i hvor høj grad vi følger de anvisninger vi har fået fra lægen eller fysioterapeuten. Og her går det ofte galt når først vi har forladt sygehuset eller klinikken og kommer hjem til os selv! Typisk har vi svært ved at finde tid til øvelserne, og det kan føles kedeligt at træne på egen hånd. Opstår der smerter eller ubehag, kan man desuden nemt blive så usikker at man helt dropper øvelserne.

Med alt dette in mente er fagkyndige i fuld gang med at udvikle teknologiske løsninger; og virtuelle og online genoptræningsprogrammer er allerede udviklet og afprøvet.

Fordele ved virtuel genoptræning

Teknologien har den store fordel at patienterne oplever at de i højere grad selv kan kontrollere og tage ansvar for deres genoptræning. Et standard-genoptræningsprogram passer desuden ikke til alle patienter med samme skade; og via online genoptræning har fysioterapeuten mulighed for at tage udgangspunkt i patientens hverdag og tilpasse træningsprogrammet ud fra individuelle mål, behov og ressourcer. Det dynamiske set-up gør at patienten har mulighed for feedback mens øvelserne udføres. Eksempelvis kan udsagn som ”flot” eller ”kom igen” fra computeren være en motivation. Det er også muligt både visuelt og med ord at få instruktion i øvelserne, og det gør det lettere at huske hvordan øvelserne udføres korrekt. Man kan lægge sine træningsresultater ud til andre som er i samme situation, og kommunikere online via chat og mail. Det er også muligt at konkurrere med andre – eller med computeren – mens man træner, eller at træne samtidigt med andre, så træningen får en snert af holdtræning. Alt i alt bliver træningen mindre kedelig, og motivationen øges.

Fysioterapeuten kan registrere hvor hyppigt patienten benytter programmet, og forskellige teknologiske løsninger kan bidrage til at vurdere om øvelserne udføres korrekt. Det er nyttig viden når genoptræningen evalueres. Hvis patienten eksempelvis ikke føler fremgang, kan terapeuten se om patienten har fulgt anvisningerne, og justere intensiteten i genoptræningen.

Genoptræn.dk

I 2012 lancerede INVIA.nu en online genoptræningsportal; Genoptræn.dk, som er udviklet i samarbejde med fire kommuner, fysioterapeuter, patienter, Fjernsynsforeningen og Mobile Fitness. Når du som patient udskrives fra sygehuset, bliver du introduceret til genoptræningsportalen af en fysioterapeut, og i fællesskab udarbejder I et træningsprogram ud fra dine mål. Programmet ligger herefter online, tilgængeligt for både dig og din terapeut via et personligt login.

Du kan nu genoptræne derhjemme via computeren, en iPad eller smartphone, hvor du kan se og høre en instruktion i dine personlige øvelser. Hvis du ikke logger på de dage som I har aftalt, vil du modtage en sms som påmindelse sidst på dagen. Du skal efter endt træning angive hvordan træningen gik, og om der opstod smerter. Tilbagemeldingerne gemmes og kan bruges til at justere træningen hvis effekten udebliver, eller træningen giver gener.

Terapeuten kan følge med i din genoptræning på afstand, og justere undervejs, og du og terapeuten kan kommunikere via mail.

En evaluering af Genoptræn.dk i 2012 viste at de patienter der genoptrænede via Genoptræn.dk, oplevede genoptræningen som hyggeligere, sjovere og mere motiverende end patienter der genoptrænede efter en udleveret pjece med øvelser.

Virtuel genoptræning med kamera

De typiske udfordringer ved at genoptræne derhjemme er om du får lavet øvelserne, og om øvelserne udføres korrekt. Denne udfordring har firmaet WelfareDenmark forsøgt at løse ved at skabe Virtuel Genoptræning®, som anvender et Kinect–kamera i en skærm der installeres i dit hjem. Kinect er kendt fra spillekonsollen Xbox, hvor kameraet gør at man kan spille interaktive spil ved at bevæge arme og ben. Kinect registrerer spillerens bevægelser, og i genoptrænings-øjemed hjælper Kinect dig med at kontrollere om du træner rigtigt. Hvis du udfører øvelserne korrekt, får du feedback via en smiley – og i modsat fald bliver du bedt om at udføre øvelsen igen. Efter endt træning vil det på skærmen fremgå hvor mange procent af øvelserne du har udført korrekt. Oplysningerne sendes til din terapeut, som derved kan følge og justere genoptræningsforløbet på afstand.

WelfareDenmarks egne undersøgelser peger på at brugerne, fordi de generelt kan træne langt hyppigere, væsentligt hurtigere vil genvinde deres funktion når de anvender den virtuelle træning.

Se mere på www.welfaredenmark.dk

Artikler fra Krop+fysiks arkiv opdateres ikke.