Mobning: Når det bliver et mareridt at gå på arbejde

Af: Marianne Nørup, fysioterapeut og journalist

Foto: Colourbox

En ud af otte danskere føler sig mobbet på arbejdspladsen, viser en undersøgelse fra 2012. Det har ikke blot konsekvenser for den der bliver mobbet, men også for arbejdspladsen og samfundet.

Udelukkelse fra vigtige beslutninger. Uforklarlige indgreb. Bagtalelser. Nedgørende bemærkninger.

Det er ikke kun skolebørn der mobber og bliver udsat for mobning. Det sker desværre også på danske arbejdspladser, og problemet er omfattende: I en undersøgelse fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø fra 2012 blandt 16.300 beskæftigede svarede 12 pct. at de har været udsat for mobning på arbejdet, og 29 pct. at de har været vidne til mobning, inden for det sidste år. I en ældre undersøgelse følte knap hver tiende af HK’s medlemmer sig mobbet inden for det seneste år.

Mobning på arbejdspladsen opstår ofte som et resultat af almindelige mellemmenneskelige konflikter, der får lov til at eskalere. Alternativt kan et offer være en tilfældigt udvalgt syndebuk for frustrationer i en arbejdsgruppe eller for en person der skal demonstrere sin magt. Et dårligt psykisk arbejdsmiljø, med eksempelvis dårlig kommunikation, en høj grad af rolleuklarhed og konflikter og en uklar, svag eller autoritær ledelse, kan bidrage til at der forekommer mobning.

Svære konsekvenser

Mobning kan medføre store omkostninger for både offeret, arbejdspladsen og samfundsøkonomien. Den enkelte kan reagere med f.eks. ængstelse, søvnløshed og hovedpine, og på længere sigt stress, depression, angst, problemer med at koncentrere sig samt fysiske symptomer som muskelsmerter, smerter i brystet og hjertebanken.

Mobberamte mister arbejdsglæden og bliver mere passive og tilbageholdende; og ikke overraskende fører mobning også til markant øget sygefravær, har flere undersøgelser påpeget.

Mange måder at mobbe på

Mobningen, som kan foregå både mellem arbejdsgiver og ansat og mellem ansatte indbyrdes, kan have forskellig karakter, f.eks. kan nogen tilbageholde information som påvirker ens arbejdsindsats, man kan blive pålagt arbejde under ens kompetenceniveau, eller få opgaver med urimelige mål eller tidsfrister. Mere personrettet kan ens synspunkter blive ignoreret, der kan spredes sladder og rygter om en, eller man kan blive ignoreret, mødt med fjendtlighed, ydmyget eller gjort til grin.

Ledelsens reaktion har afgørende betydning. Den bør omgående reagere på mobning, finde baggrunden for den og gøre noget ved den. Samt naturligvis sørge for støtte og hjælp den udsatte.       

Generelt bør arbejdspladsen melde klart ud at den ikke tolererer mobning, ligesom det bør være klart for alle hvor evt. mobberamte og støttende kolleger kan henvende sig.

Læs mere om mobning på bl.a. www.arbejdsmiljoviden.dk og arbejdsmiljoforskning.dk.

Læs også BAR Kontors vejledning: ”Sådan skaber du trivsel på arbejdspladsen” og prøv deres elektroniske undervisningsværktøj til forebyggelse af mobning på http://bar-kontor.dk.

STOPMOBNING.dk kan finde inspiration fra arbejdspladser der har gjort en forebyggende indsats


Hvad er mobning

Mobning kan defineres som når en person regelmæssigt og over længere tid udsættes for ubehagelige og/eller nedværdigende handlinger, som han eller hun ikke kan forsvare sig imod.

Kilde: Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Hvad kan du som kollega gøre?

Har du kendskab til at en kollega udsættes for mobning, så har du et ansvar.

Tilbyd hjælp!
 Hjælp f.eks. din kollega med at tage kontakt til de rette instanser. Det kan være svært selv at se hvilke handlemuligheder man har.

Henvend dig til tillids- eller sikkerhedsrepræsentanten eller nærmeste leder
 Fortæl at du har kendskab til at der finder mobning sted på arbejdspladsen, og om de nærmere omstændigheder.

Sig fra over for kollegaer som mobber
 Giv udtryk for, igennem tale og kropssprog, at du ikke accepterer mobning.

Sæt fokus på arbejdsmiljøet 
Du kan opfordre sikkerheds- eller tillidsrepræsentant og ledelse til at sætte fokus på det psykiske arbejdsmiljø.

 

Forebyg mobning

  • Respektér dine kolleger, og acceptér at I er forskellige.

  • Hold en god omgangstone, og vær opmærksom på at vi oplever handlinger og ord forskelligt


Hvad gør du hvis du er udsat for mobning?

Problemet skal i første omgang løses på arbejdspladsen
Har du forgæves forsøgt at løse problemet med de direkte involverede, så gå til din tillids- eller sikkerhedsrepræsentant eller nærmeste leder og fortæl om din situation. Spørg til hvordan de har tænkt sig at håndtere situationen.  

Betro dig til en kollega
Fortæl en kollega som du har tillid til, om dine oplevelser. Spørg til om vedkommende har samme indtryk af begivenhederne.

Kontakt din fagforening
 Nogle fagforeninger stiller sagsbehandlere til rådighed ved tjenestelige samtaler, eller yder anden for hjælp og netværk.

Brug dit sociale netværk
Fortæl familie og venner hvordan du har det.

Skriv hændelser ned
Skriv ned hvad du oplever på arbejdspladsen. Vær opmærksom på at samle dokumentation for at mobningen finder sted. Det kan være
e-mails, små sedler, osv.

Gå til din læge
Hvis du bliver syg pga. forhold på arbejdspladsen, er det vigtigt at lægen registrerer årsagen. Din læge har pligt til at indberette dit tilfælde til Arbejdstilsynet og/eller Arbejdsskadestyrelsen som en arbejdsskade.

Ny arbejdsplads?
Hvis ledelsen eller andre ikke griber ind over for mobningen, kan det være en mulighed at søge nyt job. Overvej om du vil sætte dit helbred på spil.

NB: Mobning er ikke et personligt problem, men et fælles anliggende for hele arbejdspladsen. Mobning er et symptom på et dårligt psykisk arbejdsmiljø på arbejdspladsen.

Kilde: BAR KONTOR, http://bar-kontor.dk

Artikler fra Krop+fysiks arkiv opdateres ikke.