Hvad kan fysioterapeuten behandle?

Fysioterapi har til formål at forebygge og behandle sygdomme og lidelser i kroppen. Fysioterapi retter sig især mod de dele af kroppen vi bruger når vi bevæger os, det vil sige muskler, led, nervesystemet, kredsløbet og vejrtrækningen.

Fysioterapeuter behandler mennesker med smerter eller gener, som f.eks. hovedpine, rygsmerter, muskel- og ledsmerter eller handicaps. De lidelser der oftest behandles på klinik, er overbelastning af ryg, nakke og skuldre, gigtlidelser, trafik-, arbejds- og sportsskader samt karsygdomme og genoptræning i forbindelse med hjerneskader og lammelser.

En behandling tilrettelægges altid i samarbejde med klienten/patienten og evt. den henvisende læge eller andre relevante sundhedsfaglige.

Behandlingen foregår oftest på klinikken, men mange klinikker har også mulighed for at tage ud i patientens hjem, hvis det skønnes at behandlingen bedst foretages der. I de større byer er der fysioterapeuter der udelukkende behandler i klienternes eget hjem.

Fysioterapi er også rideterapi med handicappede, behandling af børn og ældre og bassintræning. I idrætsklubberne giver vi råd og vejledning om forebyggelse af idrætsskader, og hjælp til genoptræning hvis skaden er sket. Og meget mere.