Udendørs pauser mindsker spredning af corona-virus

Tekst: Marianne Nørup, journalist

Foto: Shutterstock

I regn og sol, i sne og slud – det er sundt at komme ud! For vores energi, stressniveau, humør og helbredet generelt. Men også fordi en udendørs pause mindsker smitterisikoen for blandt andet covid-19 markant.

I sommerhalvåret er det forholdsvis nemt. Men her i den kolde, våde årstid er det de færreste af os der styrter udendørs så snart der er mulighed for en pause.

Men det skulle vi måske lave om på. Faktisk er der adskillige gode grunde til det.

En af dem handler om den allestedsnærværende coronavirus.

Professor Arsen Melikov fra Danmarks Tekniske Universitet, DTU, har sammen med et internationalt forskerteam lavet beregninger på indeklimaområdet, og anbefaler at alle hyppigt holder udendørs pauser fra indendørs arbejde, undervisning og lign. Kombineret med effektiv ventilation og de øvrige, velkendte forholdsregler vil udendørs pauser nemlig mindske smittespredningen.

Alle skal forlade lokalet

Arsen Melikov forklarer at når en smittet person (som jo kan være symptomfri, men smitte alligevel) kommer ind i et lokale, vil koncentrationen af luftbårne smittekim stige og efter nogen tid nå et konstant niveau, der afhænger af ventilationen i lokalet. Selvom man åbner vinduerne og lufter ud, vil der være en vis koncentration af smittekim så længe den smittede er i lokalet. Men når den smittede forlader lokalet, vil koncentrationen af smittekim falde, i takt med at luften bliver udskiftet gennem ventilationssystemet eller de åbne vinduer.

– Derfor er det vigtigt at alle går ud i pauserne, så man er sikker på at der ikke er nogen smittede tilbage i lokalet, indskærper professoren. Han og hans kolleger har regnet på hvad det vil betyde for spredningen af corona-smitte hvis alle eleverne i en skoleklasse går udenfor i pauserne.

“Beregningerne viser at jo længere og jo hyppigere udendørs pauser, jo mere mindskes smitterisikoen.”

Forskerne påpeger at det samme vil gælde i andre institutioner, men også på arbejdspladser og ikke mindst ved møder, konferencer etc.

Arsen Melikov pointerer at udendørs pauser naturligvis ikke gør det overflødigt at sørge for maksimal tilførsel af frisk luft, og at man fortsat skal overholde alle de øvrige retningslinjer for at begrænse risikoen for smittespredning.

Kilde: DTU Byg, www.dtu.dk

De nævnte beregninger er publiceret Science of the Total Environment.

Godt for både arbejdsmiljø og sundhed at være ude

Vi forebygger ikke blot smitte ved at være mere udendørs. Frisk luft og dagslys er generelt godt for helbredet, og giver bedre koncentration og mere friskhed til arbejdet. Har vi adgang til grønne områder i vores pauser, får vi endda ekstra gevinst, idet naturen har vist sig at have en positiv effekt på vores humør og stressniveau.

Men danske undersøgelser har tidligere vist at kun 38 procent af dem der havde mulighed for at gå ud i løbet af arbejdsdagen, rent faktisk gjorde det. De fleste forklarede det med at de har for travlt, men også kulturen på arbejdet spiller ind på hvorvidt man tilbringer sine pauser udendørs.


6 gode råd: Sådan kommer I mere ud i arbejdstiden

Vil I gerne mindske smitterisikoen og have friskere og sundere medarbejdere og kolleger, er det en god idé at skabe en kultur og nogle omgivelser der giver folk lyst til at komme ud i løbet af arbejdsdagen.

1. Gør det til et fælles projekt

Involvér både medarbejdere og ledere. Kortlæg jeres ønsker, behov og muligheder og læg en plan.

2. Hvilke arbejdsopgaver kan flyttes ud?

Se på jeres arbejde. Hvad kan nemt flyttes udenfor? Mange møder, også telefonmøder, kan fx sagtens holdes ude omkring et bord eller som walk and talk.

3. Find eller skab gode omgivelser

Kan I indrette indbydende udeområder? Udemiljøet kan både appellere til afstressning, fx med vilde naturelementer og trygge rammer hvor der er ro, og lægge op til sociale og/eller fysiske aktiviteter, fx med et udendørs bordtennisbord, en boldbane eller nogle lækre siddemiljøer. Husk at indtænke områder med læ og skygge, så man kan flytte computeren med udenfor. Find og beskriv forslag til walk-and-talk-stier i jeres område (og læg det ind som et mødelokale, der hvor I booker møder).

3. Ledelsen skal gå forrest

Hvis ledelsen holder pauser eller møder udenfor, bliver det automatisk en accepteret kultur på arbejdspladsen. Hold fx MUS-samtaler mens I går en tur.

4. Få en snak om kulturen

Få en fælles snak om hvordan det kan være effektivt at arbejde ude eller holde en pause udenfor. Så ingen bliver provokeret af at deres kolleger går ud ”i stedet for at arbejde”.

5. Ud i al slags vejr

Stil gummistøvler, regnslag, paraplyer og varme tæpper til rådighed, og stil dem synligt – gerne ved udgangen – så alle bliver mindet om at man også kan stikke hovedet udenfor når det regner eller er koldt.

Find flere gode råd på Indeklimaportalen.dk

Artikler fra Krop+fysiks arkiv opdateres ikke.