Tekst: Kjetil Grude Flekkøy, Norges Idretttshøgskole, oversat og omskrevet af Krop+fysik, bragt med tilladelse fra NIH.no

Foto: Shutterstock

Styrketræning kan give lungepatienter et bedre og længere liv

Tung styrketræning kan hjælpe mennesker med lungesygdom. Træningen gør dem stærkere og mere funktionsdygtige, de får en lettere hverdag, og de lever længere, viser nyt studie.

Hold dig i ro og få noget frisk luft! Sådan lød rådet til mennesker med lungesygdommen KOL i gamle dage. Frem til ca. 1950 anbefalede lægerne at patienterne helt undgik aktiviteter som gjorde dem forpustede. Den strategi gav dog ingen bedring, og en ny anbefaling lød herefter på udholdenhedstræning. Igen dog uden mærkbart resultat. Udholdenhedstræningen krævede simpelthen for meget af patienterne til at de kunne gennemføre i et omfang der kunne give forbedringer, viste det sig.

I dag mener forskerne at de har fundet en løsning, som både giver resultater og er realistisk at gennemføre. Nemlig styrketræning.

– Styrketræning er enormt vigtigt for dem der har en lungesygdom. Men det er vigtigt at man udfører træningen korrekt og træner hårdt. Og man bør sørge for at få kyndig vejledning helt fra starten, lyder rådet fra Knut Sindre Mølmen, som lige har skrevet doktorafhandling om emnet på Norges Idrettshøgskole.

Ét ben ad gangen

Som noget nyt anbefaler Mølmen at KOL-patienterne træner med bare ét ben ad gangen, hvis lungefunktionen er meget nedsat. At styrketræne når man har KOL, kan nemlig være meget udfordrende, og man når sjældent at tage mange gentagelser før man ikke har mere luft. Ved at træne ét ben ad gangen gør man træningen mere realistisk at gennemføre.

– Øvelser med ét ben er mindre energikrævende for kroppen – og derfor får deltagerne trænet muskulaturen mere optimalt inden lungefunktionen begrænser dem, forklarer Mølmen.

Mølmen afprøvede den nye tilgang i et studie. Han samlede 90 ældre personer, hvoraf cirka en tredjedel havde KOL. Deltagerne styrketrænede i 13 uger. De trænede med lette vægte (og 30 gentagelser) på det ene ben og tunge vægte (og 10 gentagelser) på det andet, så det var muligt at sammenligne.

Faglig bistand anbefales

Resultatet var, som ønsket, at vejrtrækningen ikke satte en stopper for træningen. I hver øvelse kunne deltagerne gennemføre så mange repetitioner som de muskelmæssigt kunne klare – noget som er nødvendigt for at få god effekt af styrketræning. Både træningen med lette og tunge vægte gav god effekt, men forskerne anbefaler de tunge vægte, dels fordi de væsentligt færre gentagelser øger chancen for at kunne gennemføre, dels fordi de tunge vægte viste sig at være mere effektive til at vedligeholde knoglernes styrke.

Studiet underbygger at en individuel tilgang til træningen er nyttig. For at gennemføre træningen effektivt og bedst muligt og for at undgå skader er det vigtigt at få god vejledning fra en fagligt dygtig træner, gerne en fysioterapeut, påpeger Knut Sindre Mølmen.

Han tilføjer at man, for at få god effekt af styrketræningen, også med fordel kan være opmærksom på hvad man spiser. Her gælder det om at få tilpas med energi, og en væsentlig del af energiindtaget bør bestå af proteiner.

Fik bedre funktion

Selv om træningen ikke specifikt kan forbedre lungefunktionen, viser studiet at styrketræning er effektivt til at forbedre funktionsevnen hos KOL-patienter. En bedre muskelstyrke og mere energiøkonomiske muskler gør det nemmere for dem at udføre hverdagens aktiviteter – noget som har stor betydning for livskvaliteten og evnen til at klare sig selv. Desuden er tung vægttræning som nævnt effektivt til at vedligeholde knoglestyrken.

“Udfører man øvelserne korrekt, vil styrketræningen ganske enkelt være livsforlængende.”

– Resultaterne fra doktorafhandlingen er ikke bare nyttige for mennesker med nedsat lungefunktion. Sandsynligvis kan mennesker med hjertesvigt opnå samme effekt af træningen.

Du kan læse mere om doktorafhandlingen på nih.no.

FAKTA om KOL

Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) er en sygdom der reducerer lungenes evne til at optage ilt. Har man først fået sygdommen, kan man – i modsætning til fx astma – ikke slippe af med den igen. Men man kan ved hjælp af medicin og livsstilsændringer modvirke en forværring.

Ca. 320.000 danskere har KOL. Risikoen øges med alderen, og rygning er den væsentligste årsag.

Ifølge WHO er KOL verdens hurtigst voksende sygdom, og det er i dag den tredje hyppigste dødsårsag i verden.

Kilder: who.int, nih.no, lunge.dk

Derfor er styrketræning så effektivt

At styrketræning er effektivt for mennesker med lungesygdom, skyldes blandt andet at musklerne bliver mere effektive og derfor forbruger mindre energi – og det betyder at man kan klare mere med den vejrtrækning man nu engang har.

Muskelstyrken er generelt afgørende for vores sundhed og livskvalitet. En god muskelstyrke kan betyde at man bevarer mobilitet og balance, klarer sig bedre i hverdagen, reducerer risikoen for faldulykker og knoglebrud og øger chancen for et længere liv.

Artikler fra Krop+fysiks arkiv opdateres ikke.