Skub forfaldet – Sund aldring

Af Marianne Nørup, Fysioterapeut, Redaktør

Vi vil alle gerne leve længe og holde os friske. Og det lykkes faktisk for flere og flere. Selvom danskerne statistisk ikke gør sig godt i forhold til vores nabolande, så har både mænd og kvinder i de seneste år oplevet en forbedring af både deres levetid og funktionsevne, viser tal fra Statens Institut for Folkesundhed. Vi har her samlet forskellige input om at leve længe og leve godt.

Er det lykken at blive 100 år?

Store befolkningsundersøgelser har vist at langt hovedparten af danskerne er tilfredse med tilværelsen, og at andelen af tilfredse er nogenlunde konstant fra 40-års-alderen og frem til 80-års-alderen. Selv blandt de 90 til 100-årige, hvor mange har nedsat funktionsevne, er tre fjerdedele tilfredse med deres tilværelse altid eller næsten altid.

Vi bliver ældre og ældre

Verdensrekorden i middellevetid (den alder en nyfødt gennemsnitligt kan forventes at leve) er gennem de sidste 150 år steget med fast hastighed – 3 måneder per år. Fra ca. 45 år i 1850 til ca. 86 i år 2007. Rekorden, der p.t. indehaves af japanske kvinder, slås fortsat med 3 måneder per år, hvilket tyder på at vi ikke er ved at ramme en øvre grænse.

Faktisk er den hurtigst voksende gruppe i det danske samfund de 100-årige! I 1950’erne var der omkring 20 100-årige i Danmark, i januar 2008 var der 731. I 1950 var risikoen for kvinder i 80 til 89-årsalderen 16 % for at dø inden for et år. Nu er denne risiko kun det halve. Det vil sige at det på ganske få årtier er blevet ”halvt så farligt” at være en kvinde i 80-årsalderen.

Livskvalitet: Fysisk aktive har flere gode leveår
Motion kan forlænge livet. Men ikke nok med det: Fysisk aktive har som tillægsgevinst også flere leveår uden belastende sygdom.

En dansk undersøgelse har vist at 25-årige fysisk aktive kvinder kan se frem til mere end ti flere leveår uden langvarig, belastende sygdom end de inaktive! For mænd er denne forskel mere end 8 år. Selvom den forventede restlevetid er kortere for de fysisk inaktive, er levetiden med langvarig, belastende sygdom i gennemsnit godt 5 år længere for de inaktive kvinder sammenlignet med de aktive, og knap tre år længere for inaktive mænd i forhold til aktive. Fysisk aktive er her defineret som alle der spadserer, cykler eller dyrker anden lettere motion mindst 4 timer pr. uge, eller er mere aktive.

Aldring kan påvirkes

Umiddelbart kan aldringsprocessen virke som en uforanderlig størrelse, ”et ur der tikker”.
De fleste fysiologiske mål – fra muskelstyrke til immunforsvar – falder i gennemsnit 1 % fra 30-års-alderen og frem til 70-års-alderen. Per år! Men selvom aldring er en fremadskridende og uundgåelig proces, viser mange års forskning klart at aldring også er proces som vi i høj grad selv kan påvirke og forskubbe. En veltrænet 70-årig kan fx være lige så stærk som en utrænet 35-årig.

Data fra tvillingestudier antyder at genetiske faktorer står for cirka 25 procent af variationen i livslængde. De resterende 75 procent er faktorer vi potentielt selv kan påvirke.

Motion gør ældre selvhjulpne

Danskere over 60 år dyrker motion som aldrig før. Og det har enorm betydning. For netop hos ældre mennesker gør fysisk aktivitet nemlig den helt store forskel på funktionsevnen. En træningsindsats på 2-3 timer pr. uge gennem hele livet vil biologisk set holde funktionsevnen på niveau med 13-15 år yngre personer, udtaler professor Michael Kjær til Ugebrevet Mandag Morgen. Også de der først kommer i gang sent i livet, kan opleve store og væsentlige fremskridt. De ældre bliver ganske enkelt bedre i stand til at klare sig selv.

Din indstilling har indflydelse

Forbedrede behandlingsmuligheder bærer sammen med bedre leveforhold en stor del af æren for den vestlige verdens stigende middellevetid. Men mange, mange faktorer har indflydelse på hvor gamle vi bliver. Det kan være et simpelt spørgsmål om held elle uheld om vi bliver ramt af sygdom eller ulykker. Men livsstilsfaktorer som at undgå rygning og alkoholmisbrug, at spise sundt og undgå for stor overvægt og at være fysisk og psykisk aktive spiller i høj grad også ind på livslængden og på hvor godt vi har det igennem livet.

Artikler fra Krop+fysiks arkiv opdateres ikke.