Sikke noget snavs! Støv i luften giver dårligt arbejdsmiljø

Af: Marianne Nørup, fysioterapeut

Foto: Scanpix

God rengøring er med til at sikre en god luftkvalitet. Meget støv kan undgås ved at vælge andre materialer og dagligt rydde op. God rengøring er nemlig et fælles ansvar.

Støv på papirstakkene på skrivebordet. Utømte papirkurve. Nullermænd i ledningerne. Vi kender nok alle til at være utilfredse med rengøringen på vores arbejdsplads – og det er nemt at brokke sig over rengøringspersonalet!

Men inden du hidser dig for meget op, er det måske en ide at se på hvad du selv kan gøre bedre. God rengøring er nemlig et fælles ansvar. Hvis rengøringspersonalet ikke kan komme til fordi du ikke har ryddet op; hvis lokalerne ikke er rengøringsvenligt indrettet; eller hvis der ikke er klare aftaler om hvor, hvor meget og hvordan der skal gøres rent, så kan det nemt gå galt.

Problemerne opleves forskelligt

God rengøring er en af de vigtigste betingelser for en god luftkvalitet og dermed for et godt indeklima. Uden tilstrækkelig rengøring ophobes der hurtigt støv og snavs, som hvirvles op når rummet bruges. Dårligt luft kan give symptomer som irritation i øjne, næse og luftveje, infektioner i luftvejene, træthed, hovedpine og koncentrationsbesvær.

Der findes grænseværdier for hvor meget støv luften må indeholde. Men selv om alle regler er overholdt, er det ingen garanti for at alle trives i lokalerne. Vi mennesker reagerer forskelligt på den samme påvirkning, så indeklimaet bør vurderes ud fra de symptomer og gener som den enkelte medarbejder oplever.

Synes du der lidt for ofte er snavset på dit arbejde, så kig på listen herunder. Måske er der et punkt eller to som I kunne gøre bedre på jeres arbejdsplads.

Gode råd til god rengøring

Indretning

 • Undgå overfyldte lokaler – det gør det svært at komme til.
 • Undgå tykke gardiner, tæpper og polstrede møbler.
 • Åbne reoler og skabe samler støv. Gem flest mulige ting af vejen i lukkede skabe, arkivrum eller kasser og æsker.
 • Et godt vindfang eller en entre samt måtter og riste kan hindre at der slæbes støv og snavs med ind i bygningen udefra
 • Ryd op i ‘kabeljunglen’ bag computeren, og stil ikke IT-udstyr, kasser og papirbunker på gulvet.
 • Sørg for god belysning – det er en forudsætning for at sikre en god rengøring.
 • Tænk rengøringen ind når I skal vælge alt fra gulvbelægning og gardiner til møbler, teknisk udstyr og belysning. Der er stor forskel på hvor besværligt eller tidskrævende det er at holde møbler, gulve og inventar rent og pænt.

Ryd op!

 • Hvis stolene ikke er sat på plads, eller hvis bordene flyder med papir og kaffekopper, er det umuligt at gøre ordentligt rent på den tid der er sat af.
 • Lav klare aftaler om hvordan arbejdspladsen skal se ud når I hver især går, og når sidste mand går. Og beslut hvordan I følger op på om aftalerne bliver overholdt.


God vedligeholdelse

 • Inventar der er i stykker, skal udskiftes, og revner i vægge, gulve og lofter skal repareres, da der ellers let udvikles støv. Tobaksrøg øger også mængden af støv i luften.
 • Fugt giver gode vækstbetingelser for skimmelsvampe og bakterier. Ikke mindst i køkkener og på toiletter kan slidte og revnede overflader være rene bakteriefælder – som er svære at rense ved almindelig rengøring.
 • Ventilationsanlæg med tilstoppede filtre eller snavsede riste og luftkanaler betyder dårligere udsugning og et højere indhold af støv i luften.


Planlægning


 • Tilpas rengøringsprogrammet efter årstiden og brugen af lokalerne. Hovedrengøring en eller to gange om året sikrer at fx lamper og ventilationskanaler over nå-højde også gøres rent. 

 

 • Det er en fordel at alle medarbejdere på arbejdspladsen er med til at diskutere hvordan rengøringsopgaverne prioriteres


Fælles opgave


 • Lav klare aftaler om hvilke opgaver rengøringspersonalet skal løse – og hvad I andre skal gøre. Hvem skal fx rydde op, tømme papirkurve, fjerne kaffekopper, skifte sæbe og håndklæder på toiletterne og stille stole på plads.
 • Aftal hvordan I giver hinanden besked hvis der sker noget som påvirker rengøringen. Fx sygdom, aktiviteter der udløser ekstra behov for rengøring, eller tidspunkter hvor der er mulighed for at gøre hovedrent.
 • Hvis I er utilfredse med rengøringen, er det en god idé at invitere rengøringslederen og rengøringspersonalet med til et personalemøde. Måske kan I selv hjælpe med til at gøre rengøringen bedre. Måske kan I aftale at opgaverne skal prioriteres på en anden måde.


Valg af rengøringsmidler


 • Undgå rengøringsmidler der indeholder parfume, organiske opløsningsmidler eller andre skadelige kemiske stoffer. Overdosering kan forringe luften og give gener.


Gør rengøringen synlig

 • Rengøringsarbejdet bør være synligt for alle. Gør fx rent i dagtimerne, hvis det er muligt. Det øger respekten for opgaven – og giver rengøringspersonalet bedre trivsel og arbejdsmiljø.
 • Husk at rengøringspersonalet er en del af medarbejdergruppen. Derfor bør de deltage i personalemøder, julefrokost og andre fælles aktiviteter.


Kilde: Indeklimaportalen.dk, hvor du kan læse meget mere om godt indeklima

 

Artikler fra Krop+fysiks arkiv opdateres ikke.