Sådan undgår du at blive smittet på dit arbejde

Foto: Shutterstock

Forkølelsesvirus (rhinovirus) er blandt de væsentligste årsager til kortere sygefravær fra skole og arbejde.

Håndhygiejne, sprit og andet er hjælpsomt, men vil du for alvor mindske risikoen for at blive forkølet på din arbejdsplads, er bedre ventilation og udluftning vejen frem. Det viser ny forskning fra Roskilde Universitet og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA.

Forskning peger nemlig på at der er størst risiko for at blive smittet via luften. Smitten kommer især fra de små dråber, aerosoler, som en syg person sender ud i et lokale fx ved at tale, nyse eller endda bare at trække vejret. Dråberne kan blive hængende i luften i lang tid og spredes over større afstande. Er udluftningen dårlig, bliver de flere. Derfor forebygges forkølelse bedst ved at forbedre luftkvaliteten gennem ventilation og udluftning rundt på arbejdspladsen, lyder det fra en af forskerne bag studiet, på nfa.dk

Kilde: Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, nfa.dk, 2023


5 GODE RÅD TIL AT FOREBYGGE FORKØLELSE

• Luft godt ud. Er I flere samlet i et lokale i længere tid, så skab gennemtræk én gang hver time.
• Luften må helst ikke være for tør og bør ligge på 40-60 pct. relativ luftfugtighed
• Undgå om muligt at være mange sammen i længere tid i dårligt ventilerede lokaler
• Lav en fælles politik for hvad I gør når nogen har symptomer på forkølelse eller influenza
• Vask hænder og sprit af – både på håndtag og overflader

Kilde: Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, nfa.dk, 2023


9 kilder til arbejdsglæde:

At have et godt samarbejde med sine kolleger, gerne krydret med en god portion humor, er noget af det der gør at vi trives på jobbet. Et nyt norsk studie har set nærmere på hvad der gør at vi føler glæde og tilfredshed på arbejdspladsen, og er kommet frem til at disse 6 faktorer skaber arbejdsglæde:

• Samarbejde omkring at nå et mål
• Humørfyldte relationer
• At arbejdet giver mening for andre og mig selv
• Autonomi – muligheden for at påvirke mit eget arbejde
• Egenudvikling
• Anerkendelse

Kilde: Høyskolen Kristiania på Forskning.no