Pyyhh, det er varmt…

Indeklimaportalen.dk

Vi skal ikke altid stole udelukkende på vores sanser, for de opdager ofte for sent at der er brug for at åbne vinduet eller skyde solskærmen for.

Solen skinner, det er sommer, og her sidder så vi stakler der ikke har ferie – bænket til den varme stol og arbejdet! Men så er det godt at vide at det faktisk er forholdsvist nemt at forbedre indeklimaet og regulere temperaturen. Så længe du altså ikke udelukkende lader dine sanser styre.

Dine sanser beder om handling! Når du fryser, vil du skrue op for varmen; når du sveder, vil du åbne et vindue. Det er basal logik, og det er blandt andet derfor vi er mere tilfredse med indeklimaet i lokaler hvor vi kan handle på sansernes beskeder til hjernen. Brugerstyring af indeklimaet giver altså en høj grad af tilfredshed, men desværre ikke nødvendigvis et godt indeklima. For faktisk reagerer sanserne lidt sent i forhold til de automatiske systemer der fx kan skærme for solen inden det bliver for varmt. I det øjeblik bliver vi måske utilfredse når solskærmen lukker lyset ude, fordi vi har en stærkere sans der nu og her kalder på sollys.

Dårlig luft giver dårligt arbejde

Sanserne er især dårlige til at vurdere behovet for god luftkvalitet. Det mener Lars Gunnarsen, der er professor i Statens Byggeforskningsinstitut, SBi.

– Vores sanser er ikke særligt gode til at advare os om at vi skal åbne vinduet. Folk mærker ikke at luften lige så stille bliver dårlig. Det er først når der kommer en ind udefra der kan lugte hørmen, at man opdager det, siger han.

Lavteknologisk, naturlig ventilation (at åbne/lukke vinduer osv.) kræver derfor en struktureret brugeradfærd, og den kan være konfliktfyldt. Vi har jo forskellige grænser og behov.

Mekanisk ventilation har den fordel at have følere der reagerer på luftens indhold af CO2. Det kan give optimal indeluft med minimalt energiforbrug under skiftende belastninger. Men dårlig luftkvalitet påvirker produktiviteten negativt, og det er nødvendigt at forholde sig til problemet, også hvis man ikke har mekanisk ventilation.

Gode råd til brugerstyret indeklima

Har man udelukkende sig selv og sanserne at styre indeklimaet efter, er her et par gode råd:

•  Luft ud et par minutter hver time. Uanset om I føler behov eller ej.

•  I østvendte lokaler forår og sommer: Skærm af for solen inden I går hjem om eftermiddagen, så den ikke når at varme lokalet op inden I møder næste dag. Følg rådene om solafskærmning på side xx.

•  Hav tøj på i flere lag, så du kan tage tøj af og på efter temperaturen. Dermed undgår du konflikter med de andre i lokalet.


For varmt? Sådan afhjælper du overophedning

Ifølge Arbejdstilsynets retningslinjer er det for varmt når temperaturen overstiger 25 grader, også selvom det er køligere udenfor.

Derfor kan temperaturen blive for høj:

 • Solindfald fra store vinduespartier der ikke er skærmet godt nok af.
 • Kropsvarme, hvis der er mange mennesker i et lokale.
 • Teknisk udstyr. Især ældre pc’ere leverer en del varme, men også kopimaskiner, printere mv.
 • Kunstig belysning, især hvis der ikke er skiftet til sparepærer.
 • Dårligt isolerede tagflader.

Sænk temperaturen her og nu

 • Find et andet sted at være. Hold møde eller flyt undervisningen udenfor, put løst papir i skuffen og luft effektivt ud imens.
 • Følg rådene om solafskærmning på side xx.
 • Luft ud om natten eller tidligt om morgenen hvis det er muligt. Da er luften ude køligst og udluftningen mere effektiv.
 • Flyt teknisk udstyr ud på gangen eller ind i rum der ikke bruges til ophold.
 • Sluk for stand-by-funktioner på apparater der ikke bruges løbende.
 • Brug computerens energisparefunktion og sluk for den når den ikke er i brug.
 • Få de sidste glødepærer skiftet ud med sparepærer og sluk for lyset når det kan undværes.
 • Drik masser af vand og tag let og luftigt tøj på.

Er der hyppigt problemer med varme, bør problemet kortlægges og langsigtede løsninger som fx mekanisk ventilation bør overvejes.

Du kan læse meget mere om indeklima på indeklimaportalen.dk.


Brug solafskærmningen rigtigt

Spar på energien og få et bedre indeklima med og uden sol. Her får du gode råd til effektiv solafskærmning, så du ikke bliver blændet eller får det for varmt, men alligevel kan nyde udsigten.

I kan opnå et bedre indeklima og ovenikøbet spare penge hvis I bliver bedre til at bruge den manuelle solafskærmning på arbejdspladsen. Solafskærmningen har indflydelse på rumtemperaturen, men også muligheden for udsyn og at undgå gener fra solens stråler.

Solafskærmning om sommeren

 • Skærm af inden rummet forlades om eftermiddagen for at undgå overophedning om eftermiddagen og/eller morgenen. Er udendørs afskærmning ikke mulig, så rul gardiner eller persienner for.
 • Er der mulighed for at styre solafskærmningen med ur, så kan man fx lukke af uden for arbejdstid, og når der er frokostpause.

Solafskærmning om vinteren

 • Er det iskoldt, er det en fordel at lukke solafskærmning helt til når der ikke er nogen i bygningen. Det holder lidt på husets varme.
 • I den milde del af vinteren skal man som udgangspunkt trække solafskærmningen helt fra når solen skinner. Det er for at få så meget solvarme ind som muligt.

Mellem sommer og vinter

 • Især om foråret svinger udetemperaturen meget. Her må man tage hensyn til vejret og vejrudsigten.
 • Er det koldt, skal solen lukkes ind, så den kan varme rummet op.
 • Er det varmt, skal der blændes af som om sommeren for at undgå overophedning.

På alle årstider

 • Hvis solen blænder eller giver reflekser, enten direkte eller fra reflekterende overflader, skærmes af.
 • Husk at lukke op igen så snart det er muligt.

Kilde: Kjeld Johnsen, seniorforsker ved Statens Byggeforskningsinstitut, på Indeklimaportalen.dk

Artikler fra Krop+fysiks arkiv opdateres ikke.