Positiv psykologi: Glad og tilfreds – med vilje

Af: Jais Sørensen, adm. direktør og coaching- træner i konsulentfirmaet Incento, Sportspsykologisk konsulent

Det er muligt at tænke og handle sig gladere. Vi har nemlig selv stor indflydelse på hvor lykkelige og veltilpasse vi er. Udnyt dine styrker, stil skarpt på de positive ting, og lad de negative få mindre plads.

Indtil for nylig har der inden for psykologi og anden sundhedsvidenskab været en tendens til kun at fokusere på hvad der gør mennesker syge. Til gengæld ved vi ikke så meget om hvad der gør os glade, lykkelige og tilfredse med livet.

Det er blandt andet med den baggrund at amerikanske psykologer for et par årtier siden grundlagde ideen om positiv psykologi. Positiv psykologi bygger på videnskab opnået ved at studere lykke og succes snarere end død og ulykke. Fx har man set på hvad der kendetegner mennesker der er meget dygtige til deres arbejde eller har et særligt godt familieliv. Forskningen peger på at vi kan opnå personlig fremgang og forebygge sygdom ved at fokusere på de positive aspekter i livet. Folk der er optimistiske og tilfredse med livet, ser nemlig ud til at klare sig bedre på jobbet, i skolen og på idrætspladsen. Det betyder ikke at positiv psykologi fornægter livets negative aspekter – det er ikke en opfordring til at gå evigglad gennem livet med skyklapper på, men til at blive bedre til at fokusere på det lyse og lade det mørke få mindre plads.

Kan jeg gøre mig selv lykkeligere?

Lykke og velvære er meget individuelle størrelser, men det viser sig at der er en række fællestræk. Det ser fx ud til at selvom nogen måske kan få sig et hurtigt “lykkefix” ved at shoppe sko eller tage en uge til Mallorca, så er det nødvendigt med en mere langsigtet strategi for at opnå en dybere tilfredsstillelse med livet.

Og tilsyneladende skal der ikke voldsomt meget til. Blandt andet har det en statistisk mærkbar effekt på lykkeniveauet hvis man indfører en simpel rutine som regelmæssigt at nedskrive – og fundere over – tre gode ting som er hændt i løbet af dagen eller ugen.

Dyder og styrker

Lykkefølelse og tilfredshed handler blandt andet om fornemmelsen af at bruge sit liv og sine evner på noget meningsfyldt. Det har psykologen Martin Seligman og hans kolleger set nærmere på. De læste mere end 200 filosofiske og religiøse tekster som strakte sig over tre tusind år og hele jordens overflade – fra Aristoteles og Det Gamle Testamente til Kungfutse, Buddha og Koranen – og kom frem til at næsten samtlige af disse traditioner fremhævede seks dyder: Visdom og viden, Mod, Kærlighed og medmenneskelighed, Retfærdighed, Selvbeherskelse og Åndelighed og transcendens. Disse seks dyder rummer ideen om god karakter og opnås gennem at aktivere nogle af de 24 grundlæggende psykologiske træk hos mennesker – de såkaldte signatur-styrker (se skemaet herunder).

Får vi mulighed for at udfolde vores styrker, vil vi som regel udvikle positive følelser som stolthed, tilfredshed, glæde og harmoni; og ifølge forskningen stiger lykkefølelsen, jo mere vi udfolder vores personlige styrker, ligesom det giver glæde og tilfredshed at anvende sine mest fremtrædende signaturstyrker på en ny måde, både privat og jobmæssigt.

Du kan teste dig selv og finde din egen top 5- styrkeliste – find linket her  (opret en profil og gå ind på linket: Questionnaire -> VIA Signature Strengths).

Gør livsstilændringen til noget positivt

Prøv ikke at forestille dig 20 lyserøde elefanter oppe på et tag!
Kunne du lade være med det? Nej vel… På samme måde: Hvis du vil holde op med at ryge, og dit fokus hele tiden er på at du ikke vil ryge – så vil du hele tiden tænke på netop at ryge, og så bliver det meget svært at holde op. Tænk i stedet på hvad du vil have ind i dit
liv i stedet for rygning. Svaret kunne være: mere motion, sundere livsstil, bedre intimitet
med din partner, øget velvære, bedre kondition etc. Opstil positive mål, så du skifter fokus – for det du fokuserer på, får du ind i din tilværelse.

Også her kan du udnytte dine styrker. Er fx kreativitet blandt dine top 5-styrker, kan du spørge dig selv hvordan du kan bruge den evne til at understøtte rygestoppet. Kan du for eksempel opfinde sjove, effektive erstatninger for smøgerne når rygetrangen melder sig? Eller hvis du scorer højt på social intelligens, kan du måske oprette en rygestopgruppe med andre.

Sin egen lykkes smed?

Det kan måske virke paradoksalt at tale om at “styre” sin lykkefølelse. Men vilje betyder faktisk meget for om vi føler os lykkelige eller ej. En undersøgelse har peget på at livsomstændighederne kun betyder 8-15 % for om mennesker føler sig lykkelige. Det genetiske – den “lykketermostat” vi har arvet fra vores forældre – betyder 50 %, men nok så vigtigt tegner de viljemæssige variabler sig for hele 35-42 %. Der er altså en hel del vi selv kan gøre for at blive lykkelige og veltilpasse.

Kom godt i gang med positiv psykologi

Sådan får du mere glæde og tilfredshed i dit liv

1. SKIFT FOKUS

Det du fokuserer på i tanker og tale, er det du vil få ind i din tilværelse. Sætter du fokus på noget, så vokser det – problemer, konflikter, stress, glæde, samhørighed, håb osv. Prøv hver dag at notere tre ting som du er taknemlig for; fra en busk der blomstrer, over en veludført arbejdsopgave til et barns første skridt. Varier vinklerne, så du styrker evnen til at vægte de positive oplevelser. Når du er kommet godt i gang, så gør det til en rutine en gang om ugen.

2. FOKUSER PÅ DINE STYRKER

Hvad er dine styrker? Test evt. dig selv (se link på www.kropfysik. dk). Udnyt dine styrker i forhold til udfordringer og modstande – og brug dem på en ny måde. Er du for eksempel stærk på kreativiteten, kan du give dig selv den opgave at løse en rutineopgave på jobbet på en helt ny måde

3. LEV I NUET – OG NYD ØJEBLIKKET

Fokuser på livets glæder og små vidundere lige nu og her: den søde smag af et nyplukket jordbær eller solens varme på din hud når du træder ud i solen. Vær fuldt ud til stede i det du gør – ikke mindst i samværet med dine kære.

4. GØR GODE GERNINGER

Tag kaffe med til en kollega, ros din partner, lav mad til en aldrende nabo. At være god ved andre giver dig en følelse af overskud, gavmildhed og samhørighed, og du vinder smil, respekt og gensidig venlighed – de rene lykke-boostere.

5. SIG TAK

Hvis der er nogen der fortjener tak fordi de har hjulpet dig på livets vej, så ring, mail, skriv – eller tag hen og fortæl dem det.

6. LÆR AT TILGIVE

Slip vreden og bitterheden – skriv fx et brev hvor du tilgiver nogen der har såret dig. Tilgivelse sætter dig fri og tillader dig at komme videre.

7. BRUG TID OG ENERGI PÅ FAMILIE OG VENNER

Din løn, din titel, ja selv dit helbred har overraskende lille betydning for hvor tilfreds du er med dit liv. Den mest afgørende faktor ser ud til at være stærke personlige relationer.

8. PAS PÅ KROPPEN

Tilstrækkeligt med søvn, motion, smil og latter kan få humøret op på kort tid.

Kilde: Alle råd er baseret på videnskabelig forskning, bl.a. fra University of Pennsylvania, Harvard University m.fl.

DE 6 KERNEDYDER DE 24 SIGNATURSTYRKER
Visdom & viden 1. Nysgerrighed
2. Videbegær
3. Dømmekraft
4. Opfindsomhed
5. Social intelligens
6. Perspektiv
Mod 7. Tapperhed
8. Udholdenhed
9. Integritet
Medmenneskelighed & kærlighed 10. Venlighed
11. Kærlighed
Retfærdighed 12. Samfundssind
13. Fairness
14. Lederevner
Selvbeherskelse 15. Selvkontrol
16. Forsigtighed
17. Ydmyghed
Åndelighed og transcenden 18. Værdsættelse af skønhed
19. Taknemlighed
20. Håb
21. Åndelighed
22. Tilgivelse
23. Humor
24. Livsglæde

Artikler fra Krop+fysiks arkiv opdateres ikke.